,

Zuidelijk Stationsgebied eindelijk aangepakt


We vinden het als ChristenUnie Gouda
fijn dat na jarenlange inspanningen nu eindelijk een plan voorligt voor het
zuidelijke stationsgebied, die op veel draagvlak kan rekenen. Het gebied
verdient een opknapbeurt en het is goed dat dit gebeurt. 
Het plan
Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:


 • Nieuwe fietsenstalling met voldoende capaciteit (ca. 3400 plaatsen), afgestemd op de verschillende fietsroutes van en naar het station.

 • Een opgeknapte stationshal die beter is verbonden met het plein.
   
 • Een nieuw eigentijds busstation met een eilandperron en een overkapping met meer comfort en overzicht voor de reiziger. 
 • Hoogwaardige herinrichting van de openbare ruimte tussen het Van Bergen IJzerdoornpark en het Kleiwegplein met herkenbare plekken en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 
 • Autoluwer maken van het gebied door het invoeren van een ‘halve knip’
  voor autoverkeer bij het station. De kwaliteit van de groenstructuur
  wordt versterkt (duurzaam robuust).

De kosten
De ChristenUnie fractie schrok in
eerste instantie wel van de hoge kosten die dit met zich meebrengt voor de
gemeente voor circa €10 miljoen. Echter, uit de beantwoording van het college blijkt dat de
investeringen van de gemeente gelijk zijn met andere gemeenten die investeren in
een stationsgebied. We begrijpen dit, maar roepen het college wel op alles in
het werk te stellen de kosten zo laag mogelijk te houden voor zover dat kan en
alles in het werk te stellen om waar mogelijk subsidies of cofinanciering te
zoeken gedurende het proces.
  
Het verkeer; Kadebuurt bereikbaar?

Wel hebben we moeite met de halve
knip die gelegd wordt voor het autoverkeer. We begrijpen dit t.a.v. De
verkeersstromen en de keuze voor meer ruimte voor voetganger en fietser. Toch
wil de ChristenUnie het college vragen alert te zijn op de bereikbaarheid van
de Kadebuurt en alles in het werk stellen deze wijk voldoende bereikbaar te
houden.

De onzekere
financiering
De ChristenUnie ziet nog veel
onzekerheden in het plan, waaronder de subsidie van het Rijk/ Prorail. We hopen daarom
dat het huidig plan uitvoerbaar blijkt en daadwerkelijk tot realisatie van het
nu voorliggend plan wordt gekomen. Daarbij hebben we ook gevraagd om als gemeenteraad goed
meegenomen te worden bij de verdere planontwikkeling. De wethouder
heeft daarop toegezegd de gemeetraad actief te informeren en te betrekken.
Tot slot
Het totaalplan met de halve knip weerhoudt de ChristenUnie echter niet om voor het nu
voorliggende plan te gaan stemmen. Het is de hoogste tijd dat dit gebied wordt aangepakt. De gemeenteraad stemt woensdag 22 juni definitief over dit nu voorliggende plan.
Onderstaand nog een aantal impressies hoe het gebied
eruit moet gaan zien. 
Zicht op centraal plein

Zicht vanuit van Bergen Ijzendoornpark

Zicht vanaf Vreedebest

Vooraanzicht
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie