,

Zorginstellingen in Gouda brandveilig?

Op 9 december 2011 is het rapport “Brandveiligheid van zorginstellingen” verschenen. Dit rapport is een publicatie van onder andere de VROM-Inspectie, de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Uit het genoemde onderzoek blijkt dat de (bouwkundige) brandveiligheid van zorginstellingen in Nederland te kort schiet en dat bij 30% van de zorginstellingen zodanige gebreken zijn dat ingrijpen noodzakelijk is.

Tevens blijkt uit dit onderzoek dat gemeenten doorgaans te weinig toezicht houden op de brandveiligheid van zorginstellingen.

Reden voor de ChristenUnie om hier eens in te duiken en te achterhalen hoe het met de brandveiligheid van de zorginstellingen in Gouda is gesteld.Controles

In Gouda controleert de brandweer de (bestaande) zorginstellingen die in het bezit zijn van een gebruiksvergunning. De gemeente Gouda heeft 13 bouwwerken, welke zijn voorzien van een gebruiksvergunning op basis van het criterium “gezondheidszorgfunctie”.
Tevens heeft de gemeente Gouda 20 woonfuncties, waarin zorg wordt verleend in het kader van de AWBZ, deze zijn ook voorzien van een gebruiksvergunning.
Alle 33 bouwwerken zijn volgens de brandweer in 2011 gecontroleerd. Uitgangspunt is, dat deze bouwwerken jaarlijks worden gecontroleerd op brandveiligheid.Brandveilig?

De bouwwerken worden tijdens de controle gecontroleerd op brandveiligheid en tijdens deze controles bleken de voorzieningen in het algemeen op orde. De meeste overtredingen zijn het niet op tijd repareren van vluchtroute aanduidingen. Ook blijkt wel eens dat goederen opgeslagen zijn in de vluchtwegen. Dit zijn overtredingen, waarvan de verantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt. De gebruiker heeft namelijk de dagelijkse zorg om het bouwwerk brandveilig te gebruiken. Volgens de brandweer wordt naar aanleiding van hun opmerking de materialen dan ook direct verwijderd.

Nieuwe zorginstellingen worden tijdens de bouwfase minimaal twee keer door de brandweer bezocht. Er wordt dan gecontroleerd op brandveiligheid en ze adviseert Bouw- en woningtoezicht.
De afgelopen jaren zijn nagenoeg alle zorgcentra in Gouda vernieuwd. Dit heeft een grote bijdrage geleverd aan de brandveiligheid van deze zorginstellingen. Alle nieuwere bouwwerken voldoen aan de wettelijke kaders.Gebruiker is verantwoordelijk

Er wordt momenteel bekeken welke afspraken de brandweer moet gaan maken met de gemeente over de “diepgang” van de controles. De vraag namelijk hoever je moet gaan met controleren.
De brandweer wil met name over de bouwkundige status van brandscheidingen helderheid hebben. Ze controleert namelijk bij oplevering de brandscheidingen boven plafonds, maar daarna als uitgangspunt niet meer. De veranderende rol speelt hierbij mee: de gebruikers is immers steeds meer verantwoordelijk voor de staat van het bouwwerk en het brandveilig gebruik.

Al met al lijkt het erop dat het met de brandveiligheid in zorginstellingen in Gouda goed is gesteld, maar zal er wel meer duidelijkheid moeten komen in hoeverre de gebruikers hun verantwoordelijkheid nemen, aangezien er anders (op termijn) wel degelijk risico’s kunnen ontstaan.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

3 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Zorginstellingen zijn technisch gezien veilig. Natuurlijk, mensen welke er werken voelen zich daar ook zeer verantwoordelijk voor.Maar, vaak is het de vraag hoe krijg je grote groepen, vaak slecht ter been zijnde of in een rolstoel, als de lift niet gebruikt kan of mag worden zo snel mogelijk naar buiten. Zeker een probleem als we maar blijven bezuinigen op aantallen personeel!!

  Beantwoorden
 2. Fred IJspeerd
  Fred IJspeerd zegt:

  Theo,

  Is ook bekend of er brandoefeningen zijn geweest bij de betreffende zorginstellingen?

  Ook als technisch alles in orde is, kan juist uit brandoefeningen blijkt hoe de menselijke factor falend kan zijn.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het is niet de falende menselijke factor maar de wijze waarop we in ons land zaken organiseren. De politiek bepaald uiteindelijk met hoeveel mensen we zorginstellingen bemannen/vrouwen, dus het woord is aan de politiek, maar daar zal je niet warm van worden!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie