,

Weer gestart met het raadswerk

We zijn al stevig begonnen met het nieuwe seizoen. Thema’s deze periode zijn onder andere Integraal Veiligheidsbeleid, regionale inkoop jeugdzorg en WMO, inpandige fietsenstalling Binnenstad, Ecopark en Duurzaamheidsfonds. Dat betekent dat we veel vergaderingen hebben in deelcommissies en 27 september hierover de besluiten nemen.

De inkoop jeugdzorg en WMO doen we regionaal, met Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk. Het is fijn om ook met de andere ChristenUnie-fracties samen te werken. We stemmen vooraf moties af en kunnen het goed met elkaar vinden. Zo staan we samen sterk om bijvoorbeeld keuzevrijheid voor kleine en christelijke aanbieders te regelen.

De realisatie van het Ecopark, de vervanging van ons huidige afvalbrengstation, is vertraagd en de kosten vallen hoger uit. In de gemeenteraad wordt het gesprek gevoerd over de keuzes wat betreft de afbouw, financiële effecten en mogelijkheden tot besparing en/of genereren van inkomsten op het Ecopark. Wij hechten belang aan de eerdere uitgangspunten, zoals CO2-neutrale bedrijfsvoering van het Ecopark, circulariteit, toekomstbestendigheid, stimulering van afvalscheiding aan de bron, een innamepunt voor kringloop en goede toegankelijk voor mensen met een beperking.

De kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 wordt deze weken ook in de gemeenteraad behandeld. Er zijn vier strategische thema’s gedefinieerd en er worden extra investeringen voorgesteld. Het is lastig om concrete doelstellingen te formuleren, waarmee de effectiviteit van de inzet van deze middelen gemeten kan worden. Wij blijven aandacht vragen voor goede verantwoording en evaluatie.
Op dit dossier heeft een betrokken lid uit onze achterban meegelezen. Wij waarderen dit zeer, mocht u/jij ook mee willen lezen op een bepaald dossier, laat het ons gerust weten.

Komende periode gaat de gemeenteraad van Gouda aan de slag met circulaire economie. Circulariteit is een breed begrip, Bureau2030 neemt de raad mee in een tweetal sessies, allereerst om de kennis op dit gebied te vergroten en zicht te geven op landelijke richtlijnen en ambities om vervolgens te bepalen welke thema’s voor Gouda relevant zouden kunnen zijn.

Doneren aan rampgebieden
In sommige gemeentes wordt 1 euro per inwoner gedoneerd voor Marokko. In Gouda is een grote Marokkaanse gemeenschap, dus deze vraag kwam ook bij onze fractie. Bij de aardbeving in Turkije en Syrië hebben we ervoor gekozen om verdeeld te stemmen: twee stemmen voor, want er is hulp nodig daar en twee stemmen tegen, want die hulp is geen (financiële) rol van de gemeenteraad. Wel hebben we iedereen opgeroepen om zelf te doneren.
We willen opnieuw oproepen om geld of spullen te doneren, nu voor de grote rampen die Marokko en Libië getroffen hebben. De aardbeving in Marokko raakt ook Goudse families. De schade en slachtoffers in Libië raken eveneens onze harten én de kleine groep Libiërs in Gouda.

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie