,

We gaan duurzamer bouwen in Gouda

Op woensdag 9 december werd de Woonvisie behandeld. Op dit moment heb ik namens de ChristenUnie een motie duurzaam bouwen ingediend. Deze is met 18 stemmen voor en 14 tegen aangenomen! We gaan vanaf nu dus duurzamer bouwen in Gouda. In deze blog meer over wat het behalen van deze motie Gouda kan brengen…. 
Op dit moment
Op dit moment wordt bij nieuwbouw alleen voldaan aan de standaard regels die gelden voor bouwen. Dit betekent dat Gouda niets extra’s doet voor duurzaam bouwen, terwijl in het coalitieakkoord “Gouda daagt uit” het college de ambitie heeft geuit tot één van de duurzaamste gemeenten van Nederland te willen gaan horen. Dan zou je denken dat een motie die oproept om duurzaamheid te bevorderen op een ruime meerderheid kan rekenen. Niets was minder waar, met een nipte meerderheid werd de motie gehaald.

Motie duurzaam bouwen
Wat hield deze motie in. De motie riep het college op om in ieder geval:

 • In
  Gouda ernaar toe te werken om duurzamer te bouwen dan wat in het
  bouwbesluit minimaal is voorgeschreven.
 • Bij
  nieuwbouw in Gouda het instrument GPR gebouwen in te zetten en te streven
  naar woningen met scores van een 7,5 (onderscheidend duurzaam) met als
  ambitie een 8 (hoog niveau van duurzaam).
 • Deze
  ambitie zo vroeg als mogelijk kenbaar te maken bij de ontwikkelaars en
  woningcorporaties en te bezien hoe deze doelstelling gezamenlijk kan
  worden bereikt.

Deze motie was mede ingediend door de PvdA, GroenLinks en het CDA. Door verder nog steun van de SP, PvdD en SGP was er een meerderheid. Wat ons betreft stonden er ook duidelijke ambities in de woonvisie zelf over duurzaam bouwen die verder gaan. Maar zover is het blijkbaar nog niet in Gouda.


Wat verandert er nu?
Dat hangt een beetje van de wethouder af. De wethouder heeft bovenstaande opdracht van de raad meegekregen om uit te gaan voeren. Groot winstpunt is dat de wethouder een maand geleden nog niet bereid was veel extra voor duurzaamheid te doen. Dit kunt u nog lezen in mijn blog Hoe duurzaam en bereikbaar wordt Westergouwe? We hopen nu dus dat deze motie de gewenste impuls geeft en in Gouda daadwerkelijk duurzamer wordt gebouwd. We hebben in de motie in ieder geval goede meetbare instrumenten toegevoegd, zodat we de wethouder af en toe kunnen vragen of het daadwerkelijk ook de goede kant op gaat. Wij zijn in ieder geval blij met deze stap in de goede richting voor duurzaam bouwen! En zijn benieuwd of het college daadwerkelijk gaat lukken tot de duurzaamste gemeenten te gaan behoren. Aan de ChristenUnie in Gouda ligt het in ieder geval niet!
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie