, ,

Wat doet Gouda met Rijksgeld voor vluchtelingen?

Voor de opvang van mensen uit Oekraïne en de vluchtelingen die opvangen worden via het COA ontvangt de Gemeente Gouda een vast bedrag per opvangbed per dag.  Het bedrag wat ontvangen wordt, ligt hoger dan de werkelijke kosten. Dit verschil hoeft niet terug betaald te worden aan de rijksoverheid.

Met het vaststellen van de jaarrekening 2022 is besloten om de reserve Programma Vluchtelingenopvang te vormen. Het doel is om het geld wat overblijft, te gebruiken voor vluchtelingen, ook op de langere termijn. Voor 2022 is € 3,6 miljoen aan deze reserve toegevoegd. Uit de 2e bestuursrapportage blijkt dat ook voor 2023 de lasten voor Noodopvang Oekraïne en Vluchtelingenopvang COA een stuk lager liggen dan de baten. Het overschot is voor 2023 naar verwachting € 3,8 miljoen.

Dit was reden voor de ChristenUnie Gouda om bij de behandeling van financiële stukken (Kadernota, Programmabegroting en Bestuursrapportage) vragen te stellen over de inzet van deze reserve van circa € 7,3 miljoen. Het positief resultaat over de jaren 2022 en 2023 wordt onder andere veroorzaakt door een efficiënte bedrijfsvoering van de noodopvang voor Oekraïners waarbij geen dure huisvesting ingezet hoeft te worden.

Op 27 februari 2024 werd de gemeenteraad met een memo geïnformeerd over de inzet van de reserve.

Op hoofdlijnen ziet de meerjaren-besteding van deze reserve er als volgt uit:

  • Meerjaren personele inzet; zoveel mogelijk vaste medewerkers zodat kennis geborgd wordt en inhuur teruggebracht. (19%)
  • Bijdrage Internationale Schakelklas; bijdrage aan verbouwing Burgemeester Martensingel 15 ter hoogte van € 2.500.000. Dit is nodig omdat de kinderen Nederlands moeten leren voordat ze aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen. (38%)
  • Bijdrage aan (vervolg)huisvesting tbv Oekraïense ontheemden / statushouders / grote gezinnen. Dit draagt bij aan de uitstroom uit de opvanglocaties (25%)
  • Bijdrage (tijdelijke) realisatie AZC-plus (inclusief activatie en tijdelijke aanpassingen omgeving) Dit draagt bij aan de integratie van nieuwkomers in Nederland(18%)

Over een paar maanden wordt een meer in detail uitgewerkte meerjarenbesteding van deze reserve programma vluchtelingenopvang verwacht.

Als ChristenUnie Gouda zijn wij blij met de voorgenomen inzet van deze reserve. Wij blijven, zeker nu de opvangdruk toeneemt, aandacht vragen voor de kwaliteit van opvang, de nodige voorzieningen zoals goed en passend onderwijs, leer-werktrajecten, stages, gezondheidszorg en dagbesteding.

Eerdere blogs over dit onderwerp
Oktober 2023April 2023 & Maart 2024

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie