, ,

Vragen ChristenUnie over uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid

De ChristenUnie Gouda heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid.

Uit een onderzoek van Andersson Elffers Felix en Improven op verzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)[1] blijkt dat de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid bijna 40 procent hoger dan in 2020 werd ingeschat.

De hogere kosten worden veroorzaakt door taken die in 2020 nog niet werden meegerekend, nieuwe uitdagingen zoals netcongestie, taken die arbeidsintensiever zijn en/of taken die inzet in een hogere salarisschaal vergen dan vooraf inschat.

In het onderzoek zijn alleen de kosten meegenomen die decentrale overheden maken in hun eigen processen. De substantiële uitgaven die voor het klimaat- en energiebeleid moeten worden gedaan in de samenleving, de zogenaamde investeringskosten, leken niet te kwantificeren.

Wij vinden een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten van belang. Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld:

  1. Deelt het college met ons het belang van een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten van het lokale klimaat- en energiebeleid?
  2. Kan het college inzichtelijk maken welke taken de gemeente Gouda voor zichzelf ziet in het kader van klimaat- en energiebeleid (zie ook H3.1 en Bijlage C van genoemd onderzoek)
  3. Kan het college inzichtelijk maken welke inzet vanuit de gemeente nodig is, om deze taken uit te voeren en wat de bijbehorende uitvoeringskosten zijn?
  4. Kan het college aangeven in hoeverre deze uitvoeringskosten meegenomen in de (meerjaren)begroting?

[1] https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2024/02/21/onderzoek-kosten-decentrale-uitvoering-van-het-klimaat–en-energiebeleid

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie