,

Verplicht vuurwerkvrije zones in Gouda

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 28 oktober jl. heeft de gemeenteraad besloten om de vrijwillig vuurwerkvrije zones van vorig jaar om te zetten naar verplicht vuurwerkvrije zones en door te gaan met vrijwillig vuurwerkvrije zones.


Vuurwerkvrije zones uitgebreid

 

Op 24 juni 2020 heeft er een verkenning in de raad over vuurwerkvrije zones plaatsgevonden. Aan de hand van een raadsmemo waarin vier mogelijke scenario’s zijn uitgewerkt heeft de raad zijn voorkeur uitgesproken. 

De voorkeur ging uit naar scenario 1, gevolgd door scenario 2

 

Scenario 1: doorgaan met vrijwillig vuurwerkvrije zones.

Scenario 2: vrijwillig vuurwerkvrije zones omzetten in verboden zones

 

Op basis van deze voorkeur heeft het college aan de raad voorgesteld om uitvoering te geven aan zowel scenario 1 als scenario 2 (excl. de binnenstad).

 

Parken en natuurgebieden

 

De dierenorganisaties hebben bij de evaluatie van de afgelopen jaarwisselingen te kennen gegeven dat zij graag structureel onder een vuurwerkvrije zone willen vallen. Voor wat betreft de parken en natuurgebieden is er in mei 2019 een motie aangenomen in de gemeenteraad. Hier is bij de jaarwisseling 2019-2020 uitvoering aan gegeven.

 

De huidige procedure om een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan te vragen zal ook dit jaar weer voortgezet worden. De Gouwenaars worden hiermee weer in de gelegenheid gesteld om met elkaar het gesprek aan te gaan en hun buurt, pleintje, straat of wijk ‘vuurwerkvrij’ te verklaren.

 

Draagvlak in de stad?

 

In 2018 zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot het onderwerp vuurwerk in Gouda. Het gaat hierbij om een jongerenonderzoek en vragen over vuurwerkvrije zones en vuurwerk in de Stadspeiling 2018. Ruim de helft van de respondenten van de Stadspeiling (52%) heeft toen aangegeven met de overige jaarwisseling geen last te hebben gehad van vuurwerk. 

Daarnaast reageerde 42% van de respondenten positief op het instellen van een vuurwerkvrije zone, 16% negatief en 42% reageerde neutraal in die zin dat het hen niet uitmaakt. Van de jongeren staan 40% negatief tegenover het idee van een vuurwerkvrije zones, 25% is voorstander en 35% maakt het niet uit.

 

APV

 

De raad heeft deze week ingestemd met het voorstel waar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken en daarom zal het college nu een definitief aanwijsbesluit nemen.


De raad heeft dus ingestemd om alle parken, natuurgebieden en gebieden rondom een aantal dierenorganisaties aan te wijzen als vuurwerkvrije zone conform de APV Gouda 2009. Hierin wordt expliciet verboden om consumentenvuurwerk te gebruiken in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast. Dit zijn de gebieden die vorig jaar vrijwillig zijn aangewezen.

Daarnaast wordt het beleid ten aanzien van vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda, volgens de voorwaarden die gehanteerd zijn bij de jaarwisseling 2019-2020, gecontinueerd.


Handhaving

 

In een vrijwillig vuurwerkvrije zone geldt geen strikt verbod op het afsteken van vuurwerk. Het succes van de initiatieven hangt af van de bewoners zelf: zij zullen met elkaar het gesprek aan moeten gaan om te zien of er voldoende draagvlak is voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone en elkaar eventueel aan moeten spreken als er toch vuurwerk wordt afgestoken.

 

Voor de zones die aangewezen worden op basis van een aanwijzingsbesluit, conform artikel 2:34 van de APV, is er wel sprake van een verbod en zal er dus ook gehandhaafd worden. Dit vraagt om voldoende handhavingscapaciteit. Het college geeft aan dat ondanks extra handhavingscapaciteit, door prioritering (o.a. door corona maatregelen) niet overal tegelijkertijd opgetreden kunnen worden. 

 


Verzoek van ChristenUnie

 

Omdat de capaciteit beperkt is heeft de ChristenUnie aan het college gevraagd om te faciliteren dat ook in de gebieden waar een verbod van kracht is, vrijwilligers als handhavers kunnen worden ingezet, waarbij ze duidelijk herkenbaar zijn en er (technische) middelen worden verstrekt om direct contact te kunnen opnemen met handhaving als dat nodig is. Het college heeft toegezegd dit te gaan onderzoeken. close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

10 antwoorden
 1. Jan Hafkamp
  Jan Hafkamp zegt:

  Goed plan Theo om vuurwerk vrije zones in Gouda daadwerkelijk te handhaven. Is het niet beter in deze Coranatijd, heel Gouda vuurwerkvrij te maken. Daar is ALLE reden toe, omdat juist NU te doen. Tegelijkertijd ook goed voor de ziekenhuizen en mens en dier. Ook natuurlijk voor het milieu. Dat zou juist de CU moeten aanspreken. Dus ik zou zeggen apk die uitdaging aan in de coalitie waar ook de CU inzet. Succes en Wijsheid hiermee toegewenst. Stevige digitale handdruk.

  Beantwoorden
 2. Gert Olbertijn
  Gert Olbertijn zegt:

  Dit is een goed begin. Beter zou zijn het voor heel Gouda te verbieden. Handhaving is wel een lastig punt. Hier in Goverwelle hebben we eigenlijk het hele jaar door vuurwerk. Vrijwel elke dag zijn er einde middag, gedurende de avond, begin van de nacht wel 1 of meerder keiharde knallen. Zie de daders maar eens op tijd te vinden en dan nog te bekeuren. Deze mensen realiseren zich niet dat ze het voor de rest eigenlijk verpesten. Dus ik vrees dat er niets anders op zit dat het hele vuurwerk te verbieden voor particulieren en indien het echt niet anders kan dan alleen door professionals te laten afsteken op 1 centrale plek per gemeente. We leven in een vrij land, maar niet iedereen kan met die vrijheid omgaan helaas.

  Beantwoorden
 3. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste Jan en Gert, we sturen aan op een totaal verbod, maar dat moet wel gedragen worden door een raadsmeerderheid. We doen het nu stapje voor stapje en we merken dat we dan de partijen meekrijgen. Voor de ChristenUnie is het duidelijk: totaalverbod voor particulier vuurwerk en dan op één of meer locaties in Gouda professioneel vuurwerk of nog liever: lasershow (minder milieu belastend).

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Zeer benieuwd hoe men vuurwerk vrije zones denkt te handhaven in Gouda.
  Met 3 eenheden politie in het weekend in Gemeente Gouda en Reeuwijk-Bodegraven.
  Dus 6 man politie op 80.000 inwoners heeft de overheid hier jarenlang verkeerd bezuinigt.

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo, vuurwerk verbod prima idee! Vrijwilligheid ook prima! Ik stel daarom voor de gemeentelijke belastingen ook vrijwillig te maken! Komt er vast meer geld binnen? Drs J

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie