,

Verbeter doorstroming verkeer door instellen verkeerslichten in Gouda

In deze tweede periode voor mij als raadslid heb ik
artikel 38 vragen gesteld over de doorstroming van de ontsluitingswegen. Het goed instellen van
de verkeerslichten in Gouda op de actuele verkeersstromen is essentieel, ook na
het uitvoeren van wegwerkzaamheden. Aanleiding voor het stellen van deze vragen
door de fractie van de ChristenUnie zijn de niet goed ingestelde
verkeerslichten op de Goejanverwelledijk na de verrichtte werkzaamheden. 

Wat
zijn Artikel 38 vragen?

Raadsleden hebben op grond van de gemeentewet art.
155 en het reglement van orde het recht om schriftelijke vragen te stellen aan
het college van B&W. De zogenaamde Artikel 38 vragen. Schriftelijke vragen
kunnen gesteld worden ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het
college te krijgen.

Waarom
stel ik vragen?

Ik verbaasde mijzelf al langere tijd over de ontregeling
van de verkeerslichten na de werkzaamheden aan de Goejanverwelledijk. Toen ik
vaker aangesproken werd op dit probleem vanuit de samenleving en het na weken
nog steeds niet goed was aangepast, heb ik dit weekend gekozen om artikel 38
vragen op te stellen. Het zou toch fijn zijn dat als de weg gerepareerd wordt
daarna de verkeerslichten automatisch gewoon weer goed staan ingesteld. Nu is
er zeker rond de spits een verkeerschaos aan het ontstaan en moet je op de
Fluwelensingel  minuten wachten voor groenlicht, terwijl er geen enkele
auto van de andere rijrichting komt. Ik hoop dat door deze vragen het probleem
snel wordt aangepakt en we dit soort situaties voor de toekomst kunnen
voorkomen. Volgens mij is dit soort overlast onnodig en leidt tot frustraties
van wegverkeer, wat niet bijdraagt aan een veiliger rijgedrag.

De
vragen

Onderstaand de vragen die onze fractie gesteld
heeft:

 1. In
  hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat het goed instellen van
  verkeerslichten essentieel is bij de oplossing van een goede doorstroming op de
  ontsluitingswegen?
 2. In
  hoeverre laat het college na werkzaamheden, waarbij verkeerslichten opnieuw
  zijn ingesteld, onderzoeken of verkeerslichten goed zijn afgesteld?
 3. Ziet
  het college nu of in de toekomst mogelijkheden om een systeem in te voeren
  verkeerslichten beter en frequenter in te stellen? op welke termijn zou dat
  kunnen worden gerealiseerd?
 4. In
  hoeverre wordt bij het opnieuw instellen van verkeerslichten ook rekening
  gehouden met de doorstroming van fietsers op de hoofdroutes gezien de ambitie
  die dit college voor fietsers heeft?
 5. In
  hoeverre is het college bekend met het vastlopen van het verkeer op de
  Goejanverwelledijk door verkeerd ingestelde verkeerslichten op de t-splitsing
  Haastrechtsebrug – Goejanverwelledijk en de t splitsing Fluwelensingel – Nieuwe
  Veerstal na de wegwerkzaamheden?
 6. Kan
  het college op korte termijn zorgen dat de verkeerslichten weer goed worden
  ingesteld zijn, net als voor de werkzaamheden?
 7. Hoe
  gaat het college in de toekomst voorkomen dat verkeerslichten na wegwerkzaamheden
  onjuist zijn afgesteld?

Tot
slot

Het college heeft nu enkele weken de tijd om de
vragen te beantwoorden. Nu hoop ik dat met het goed instellen van de
verkeerslichten op de Goejanverwelledijk niet te lang gewacht wordt….
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie