Wat maakt nu dat uw organisatie zo zorgzaam is?

Zorgzaam zijn in Gouda betekent dat Inloophuis Domino aan de Oosthaven 31C een plek is waar je op adem kunt komen. Er wordt een kopje koffie geschonken, een spelletje gedaan. Je vindt er een luisterend oor en je eet er niet alleen. In deze tijd proberen we extra zorg te hebben voor elkaar. Op afspraak kan men langskomen voor een maaltijd en een kopje koffie. Sommige bezoekers bellen we regelmatig op om te vragen hoe het met hen gaat. Maar de bezoekers hebben ook oog voor elkaar. Ze gaan op bezoek bij elkaar in het ziekenhuis of ze sturen elkaar een kaartje. Het is fijn dat de meeste vrijwilligers (ongeveer 100 mensen in totaal) zich kunnen en willen blijven inzetten, ook in deze tijd.

Vorig voorjaar was het inloophuis enige tijd helemaal gesloten. Toen belden we elke week ongeveer 80 bezoekers op om in contact te blijven. De bezoekers konden zo even hun verhaal kwijt. In die tijd bezorgden we ook maaltijden aan huis bij een 30-tal bezoekers. Nu verzinnen we alternatieven voor onze reguliere activiteiten zoals het Sinterklaasfeest en de jaarlijkse verwendag in februari. We hebben voor de bezoekers, met steun van donateurs en een fonds, feestelijke tasjes samengesteld.  en zo nodig aan huis gebracht. Onder deze bezoekers is een groep senioren die altijd op dinsdagmiddag komen eten, deze maaltijd is nog niet opgestart. Tijdens deze hele periode zijn we van maandag t/m vrijdagmorgen ook altijd telefonisch bereikbaar. Met elkaar, bezoekers en medewerkers willen we ervoor zorgen dat eenieder die komt zich hier thuis voelt.

Wat is uw motivatie en hoe ervaren uw klanten/ bezoekers dat?

Onze motivatie is om een gezellige huiskamer te zijn voor de inwoners van Gouda. De manier waarop we dit doen, vindt aansluiting bij onze bezoekers. We merken dat de bezoekers het erg waarderen dat we op dit moment doen wat mogelijk is. Hierbij een paar ervaringen van bezoekers. Een bezoeker omschreef de maaltijd als het lichtpuntje van de dag. Een andere bezoekster gaf aan dat het haar uit haar isolement haalt omdat er altijd belangstelling voor je is. Voor een bezoekster die slecht voor haar eten zorgt, zijn de gezonde maaltijden een uitkomst. Een andere bezoekster heeft met haar begeleidster gekeken naar meer structuur aanbrengen in haar week. Het bezoeken van het inloophuis past hierin.

Wat maakt dat jullie aandacht hebben voor wat echt telt?

Inloophuis domino is een interkerkelijke organisatie.  Voor de meeste vrijwilligers is het christelijk geloof een inspiratiebron om er te zijn voor anderen. Ieder mens wil gezien worden. Door naar elkaar om te zien in bijvoorbeeld het inloophuis, zijn we er in de stad Gouda voor elkaar. In het inloophuis is iedere bezoeker, ongeacht iemands achtergrond, van harte welkom We zijn mensen met elkaar.

Wat wilt u nog meegeven aan de stad in deze lastige tijd?

Het is belangrijk dat we, ongeacht onze achtergrond, oog blijven houden voor elkaar. Zorg hebben voor elkaar zit ook in het klein, bijvoorbeeld hoe gaat het met je buren of met iemand van de sportclub? Ook een groet, een glimlacht op straat, wanneer je elkaar passeert kan een mens goed doen.