Wat écht telt, volgens Bureau RIS, zijn kinderen en de natuur. Er is immers geen toekomst denkbaar zonder beiden. Deze visie van Donny en Mariska, de personen achter Bureau RIS, is terug te vinden in hun werk. Zij ontwerpen met name groene en gezonde schoolpleinen, natuurspeelplaatsen en natuurlijke recreatieplekken. De focus ligt hierbij niet enkel op de pedagogische en fysieke meerwaarde voor kinderen, maar ook op duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de plek op alle manieren.

De motivatie achter hun manier van werken is ‘omdat we niet anders kunnen, het zit in ons bloed’ aldus Mariska. Bureau RIS is elf jaar geleden opgericht uit onvrede met hoe er in de wereld van landschapsarchitectuur werd omgegaan met mensen, natuur en bodem. Mariska heeft bij alles wat zij doet een langetermijnvisie, of zoals zij zelfs zegt ‘wij zetten ons in voor dát wat kwetsbaar is zoals de aarde en kinderen’. Deze drive voor duurzaamheid van Bureau RIS komt niet alleen naar voren in hun ontwerpen, beplantingsplannen en keuze van materiaalgebruik, maar ook in het feit dat ze de opdrachtgevers meer bewust willen maken van de keuzes die zij maken. Donny en Mariska realiseren zich heel goed dat de wereld alleen duurzamer kan worden wanneer iedereen meegaat, daarom is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de opdrachtgever en daar nét de lat wat hoger te leggen qua duurzaamheid. Donny en Mariska zien zichzelf als aanjagers van de verandering die nodig is voor een duurzame wereld.