,

Top 10 bereikte resultaten in de periode 2014-2018 (deel 1)

De verkiezingscampagnes zijn
begonnen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Een mooi moment om
terug te kijken. Want natuurlijk heeft de ChristenUnie voldoende ideeën voor de
komende 4 jaar, maar het is ook van belang om terug te kijken naar de bereikte
resultaten. Ik heb een top 10 samengesteld van onderwerpen waar ik me namens de ChristenUnie voor heb ingezet. Daarbij wil ik wel aangeven dat in een democratie
je het nooit alleen kan. Uiteindelijk heb je een meerderheid in de gemeenteraad
nodig om daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. 
In onderstaande tekst zitten
links naar de blogs die over de betreffende thema’s gaan, zodat je gemakkelijk
nog eens terug kan lezen wat er de afgelopen jaren gebeurt is. In deze eerste
blog een terugkijk op de thema’s duurzaam bouwen, de invoering van de
groenprijs, hondenpoep, vliegtuigoverlast en afval scheiden loont.

1.   Duurzaam en energieneutraal bouwen

De ChristenUnie heeft zich
deze gehele periode ingezet voor duurzamer bouwen in Gouda. Zeker de eerste
twee jaar was moeilijk draagvlak te vinden om duurzamer te gaan bouwen,
daarvoor was geen raadsmeerderheid en de coalitie hielt de gelederen gesloten. Een
mijlpaal die ik in herinnering heb was een motie duurzaam
bouwen
. Deze motie haalde het in eerste instantie niet, maar in een
herhaling wel. De motie zorgde voor duurzamer bouwen bij nieuwbouwprojecten,
waaraan ook een meetmethode was toegevoegd zodat ook daadwerkelijk getoetst kon
worden of de ambitie werd waargemaakt (zogenaamde GPR-score). In 2017 heeft de ChristenUnie een motie ingediend die zorgt dat bij nieuwbouw energieneutraal
bouwen
het
uitgangspunt is.

2.   Groenprijs voor burgerinitiatieven

Op 29 april 2015 was een motie van de ChristenUnie hierover in de gemeenteraad
aangenomen. Deze motie riep op om een
jaarlijkse groenprijs te
initiëren voor het beste burgerinitiatief groenonderhoud. Tevens was het doel het
project ‘Groen moet je doen’ een impuls te geven door de publiciteit te
vergroten.
Doel van het invoeren van een
groenprijs was om de mensen die zich vrijwillig inzetten voor een mooier en
groener Gouda in het zonnetje te zetten. En wat tijdens de eerste
prijsuitreiking in 2017 bleek is dat zeker niet het enige wat dit project
oplevert. Op alle drie de locaties waar een groenprijs is uitgedeeld bleek het
met elkaar samenwerken nog belangrijker te zijn! 

3.   Verminderen overlast hondenpoep

In het voorjaar van 2016 heb
ik namens de ChristenUnie gewerkt aan het project ‘kakje in een
zakje’.
We hebben veel reacties gekregen en deze reacties hebben we verwerkt in een kaart waar de
probleemplekken op stonden. Met deze verbeterpunten is de ChristenUnie naar de gemeente
gegaan.
Dit heeft geleidt tot een 8-tal
verbeterpunten
.  

 Ik heb zelf het idee dat de actie geholpen heeft en de overlast op
sommige plekken verminderd is. Toch heb ik of één van mijn kinderen nog steeds te vaak hondenpoep aan onze schoenen. Wellicht is deze actie in de
komende vier jaar nogmaals nodig, maar ik hoop dat natuurlijk niet! 

4.   Vliegtuigoverlast aangepakt!

Vanaf het begin van deze
raadsperiode heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor vliegtuigoverlast. Toen ik in blogs hierover begon, vroeg
iedereen zich af of ik niets beters te doen had. Twee jaar later resulteerde
dit onderwerp in een motie
vliegtuigoverlast van de ChristenUnie waar voldoende steun voor kwam
. Voortschrijdend inzicht
zullen we maar zeggen! En we zijn er wat betreft dit onderwerp nog niet, de
overlast neemt steeds verder toe door een toename van vluchten boven Gouda. De ChristenUnie zal zich voor dit onderwerp in blijven zetten!

5.  
Afval
scheiden loont

De ChristenUnie heeft zich
mede ingezet voor het invoeren van afval scheiden
loont
. Een
goede invoering van dit systeem kan alleen als de communicatie voldoende is en
de afval goed wordt opgehaald. We hebben daar meermaals aandacht voor gevraagd.
Het systeem is goed, de uitvoering en communicatie naar de inwoners kan en moet
beter!

Daarnaast zijn we gekomen met
het idee om bij het
afvalbrengstation een kringloopwinkel toe te voegen
, hebben we aandacht gevraagd
voor kledinginzameling en heb ik met mijn gezin meegedaan aan de
actie 100 dagen, 100
inwoners, 100% (rest)afvalvrij
en mijn ervaringen daarover gedeeld. 

Tot slot
In een tweede blog volgende week nog eens 5 punten waar ik me namens de ChristenUnie voor heb ingezet.
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie