Berichten


Onlangs kreeg ik een artikel onder
ogen: “Zwolse ziel blootgelegd: Hanze, moderne devotie, verbinding. Nu is het
zaak die kernwaarden te vermarkten.”
Hanze duidt daarbij op de
handelsgeest en moderne devotie verwijst vooral naar het sociale hart.
Goudse ziel
Iemand daagde me daarop uit om na te
denken over de ziel van Gouda. Heeft Gouda ook een ziel? Natuurlijk heeft onze
mooie stad ook een ziel, maar hoe kan je die kernachtig omschrijven? Ik heb
besloten een poging te gaan doen en ben heel benieuwd naar de reacties!

Ondernemend
We hebben in ieder geval veel
ondernemende mensen die er alles aan doen om onze stad positief op de kaart te
zetten en gelet op de vele nominaties en gewonnen prijzen slagen we daar goed
in. Wat mij betreft is dus ondernemend een kenmerk van de ziel van Gouda.
Missionair
Wat me daarbij ook heel erg opvalt is
dat velen in Gouda overtuigd zijn van hun boodschap en die met verve uitdragen.
Dit signaleer ik als het gaat om het persoonlijk geloof en activiteiten om hier
aandacht voor te vragen, maar zeker ook t.a.v. het vermarkten van onze stad.
Als we ergens in geloven dan doen we er ook van alles aan omdat dat te laten
lukken en communiceren we er ook op allerlei manieren over. Natuurlijk kan ik
daarbij ook voor het woord “overtuigd” kiezen, maar missionair steekt een spa
dieper en doet meer recht aan het feit dat het gaat om een innerlijke drive,
overtuiging en uiteraard doet het ook recht aan het feit dat in Gouda velen
vanuit hun levensovertuiging invulling geven aan de Goudse samenleving door
omzien naar elkaar en het vormgeven van hun persoonlijk geloof binnen en buiten
de groep waarin men actief is.

Onderscheidend
Gouda heeft iconen van wereldfaam.
Denk aan onze kaas, het stadhuis en de St.-Janskerk. En zeker op nationaal
niveau kan de lijst nog veel langer worden gemaakt. Als het we het over de ziel
van onze stad hebben dan stel ik vast dat we echt een onderscheidende stad
hebben. Onze kaas is de beroemdste kaas van Nederland en de bekendste kaas in
de wereld. Het stadhuis op de markt is het oudste stadhuis van Nederland en
door haar ligging op de Markt onderscheidend. En niemand zal ontkennen dat de
Goudse glazen van de St.-Janskerk wereldberoemd zijn. Kortom, ik voeg toe dat
een kenmerk van de ziel van Gouda “onderscheidend” is.
Trots
Vaak wordt gezegd dat de mensen in
Gouda mopperaars zijn. Mij valt dat eerlijk gezegd ook regelmatig op, maar het
is niet het enige wat ik dan signaleer. Diezelfde mensen zijn vaak enorm
betrokken op onze stad en zijn er gewoon trots op. Die trots is een enorme
kracht van onze stad en is eigenlijk een kapitaal voor nu en de toekomst, dat
wellicht nog weleens wordt onderschat.
Voor mij kan je de ziel van Gouda
omschrijven door:
ondernemend, missionair,  onderscheidend, trots
Positioneren
Mogelijk vindt u heel andere zaken
van belang. Ik ben benieuwd, want het zou mooi zijn als we de ziel van Gouda
breed gedragen kunnen vaststellen.
In ieder geval kan de Goudse ziel
bijdragen aan het positioneren van onze stad op een manier die het meest recht
aan hoe onze stad is.