Berichten

Op de dag voor Koningsdag was de binnenstad rond de Zeugstraat onbereikbaar voor (vracht)auto’s. De zakpalen waren namelijk die dag niet tot 9.30 uur in de ochtend naar beneden. Dit leverde (met name voor leveranciers) de nodige overlast op en bij het zoeken naar een oplossing blonk Stadstoezicht bepaald niet uit in klantvriendelijkheid…


De eigenaar van Woonhuys (gevestigd aan de Zeugstraat) meldt het volgende:

Drie mondelinge waarschuwingen

“Vanmorgen zijn er om 10.30 uur bij mij op de Zeugstraat goederen afgeleverd. Deze chauffeur stond vanmorgen al om 9 uur (zie naschrift!) voor de zakpalen die niet naar beneden waren. Hij is door stadstoezicht aangesproken met het verzoek om weg te gaan omdat de palen niet naar beneden zouden gaan. Daarna heeft hij geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de Zeugstraat te komen. Dit heeft hem in totaal 3 mondelinge waarschuwingen van Stadtoezicht opgeleverd. Hij heeft diverse malen gevraagd waar hij wel naar toe kon gaan om in de buurt van de Zeugstraat te komen. Het enige antwoord dat hij daarop te horen kreeg was dat hem dringend verzocht werd de binnenstad te verlaten en ergens te gaan bellen. 

Zoek het zelf maar uit

Uiteindelijk heeft hij bij het tankstation bij het Albert Plesmanplein gebeld en heb ik de chauffeur gewezen op de laad- en losplaats aan het begin van de Tiendeweg. 


Daar aangekomen bleken de plaatsen echter bezet te zijn door particuliere auto’s. 
Ook daar kwam Stadstoezicht naar de chauffeur toe. Hij heeft voorgesteld om samen met hen te zoeken naar de eigenaren van de geparkeerde auto’s. Daarop kwam het antwoord dat men dat niet ging doen en hij het zelf moest uitzoeken. 


Uiteindelijk is het de chauffeur gelukt om een plek te vinden. Hij moest vervolgens een rol vinyl van 4 meter lang en 128 kilo lopend op een karretje bij mij in de winkel zien te krijgen. 


Vragen

De ondernemer stelt bij de handelwijze van Stadstoezicht terecht de nodige vraagtekens en heeft inmiddels bij de gemeente de volgende zaken aan de orde gesteld:

  1. Wij zijn als ondernemers niet op de hoogte gebracht van het feit dat de palen omhoog bleven op donderdag 26-4;
  2. De bejegening van de chauffeur door Stadstoezicht is beneden alle fatsoensnormen en is in de ogen van de ondernemer ronduit stuitend;
  3. Zo’n chauffeur zal privé nooit meer naar Gouda komen en zal alleen maar negatief spreken over de stad;
  4. Op deze manier is Stadstoezicht geen visitekaartje voor de stad en daar schaamt de ondernemer zich voor.

Klantvriendelijk

Duidelijk is dat het optreden van Stadstoezicht nader onder de loep moet worden genomen. Er zijn meer verhalen bekend over niet klantvriendelijk optreden. 
Dat is jammer en het doet afbreuk aan onze gezamenlijke inzet om Gouda positief op de kaart te zetten.
Laat het de inzet van Stadstoezicht zijn dat ze door klantvriendelijk optreden actief bijdragen aan een positieve beeldvorming over onze stad. 


Naschrift


Naar aanleiding van reacties is gebleken dat de chauffeur niet de waarheid heeft gesproken over het tijdstip waarop hij in de binnenstad arriveerde. Dat nuanceert een deel van de de aanklacht.