Berichten

Mijn weblog deze week over het sluiten van winkeldeuren op koude winterdagen heeft nogal wat reacties losgemaakt. Voor de één getuigde mijn bijdrage van visie, voor de ander ging ik niet ver genoeg: ik moet niet gaan praten, maar gelijk met regels komen. De SOG reageerde bij monde van haar secretaris, de heer Baarspul, in de trend van: het is een non-issue. Deze reactie vond ik nogal opvallend, want als ik over de markt loop en enkele zijstraten inloop, dan kom ik toch heel wat winkels tegen die hun deuren open hebben staan of zelfs een geheel open voorgevel hebben.
De heer Baarspul voegde nog een opmerking toe: “En wat dan nog? Als ik straks thuis kom, zet ik ook de balkondeur open om het huis lekker te luchten.” Tsja, dat is natuurlijk prima, maar ik hoop toch echt dat hij dan niet tegelijkertijd zijn verwarming vol open draait….

Er worden allerlei (practische) bezwaren genoemd, zoals dat dichte deuren lastig zijn voor rollators en kinderwagens. Dit is een terecht punt, maar laten we nuchter zijn. Veel winkels hebben hun deuren altijd al dicht en daar komt ook gewoon iedereen binnen. We kunnen elkaar toch eventueel gewoon helpen bij het naar binnen gaan of naar buiten gaan. Dat is gelijk nuttig in het kader van “Gouda Ontmoet”.

Laat ik overigens heel helder zijn: de ChristenUnie is er absoluut niet op uit om winkeliers het leven “zuur” te maken. Ik heb dat in een interview op Radio Gouwestad ook expliciet onder woorden gebracht.

Waar we wel graag over in gesprek willen is het bewust worden van mogelijkheden om als ondernemer (meer) milieuvriendelijk te ondernemen. En als er een deur in de winkel zit, wat let je dan om die op bepaalde dagen dicht te doen? Er zijn winkels met een open gevel, die alleen met grote (en kostbare) aanpassingen, aan dit verzoek kunnen voldoen. In die gevallen moet je met elkaar nagaan of en hoe dit uitvoerbaar is. Regels stellen is het meest vergaand, laten we beginnen met het gesprek en dit onderwerp op positieve wijze onder de aandacht brengen bij de winkeliers. Daarbij zou het zeer welkom zijn als SOG en RHID zich constructief achter het voornemen scharen.