Berichten

De groei van de luchtvaart gaat gewoon door. Steeds
meer vluchten. Het is inmiddels normaal geworden om even voor een weekendje een
city trip te doen naar een Europese stad. Niets mis mee toch? Je moet toch
genieten van het leven? Ik vind zeker ook dat je moet genieten van het leven,
maar vliegen heeft ook zijn keerzijde. In deze blog aandacht voor het negatieve
effect op het milieu. Kunnen we dan nooit meer op city trip? Ik denk dat dat
wel kan, maar we moeten wel zorgen dat we ons zelf duurzamer gaan vervoeren……
Bron; Greenpeace

Milieubelasting

De uitstoot van broeikasgassen door vliegen gaat de
komende jaren toenemen. Naar verwachting met meer dan 40% tussen 2014 en 2035.
Dit omdat er wereldwijd twee keer zoveel passagiers vliegen en de
wereldbevolking negen keer zoveel kilometers vliegen. Dit staat vermeld op de
website
eerlijkovervliegen.nl.

Tevens staat op deze site vermeld dat de CO2
uitstoot van vliegen zorgt voor ongeveer 2,5% van wereldwijde
klimaatverandering door mensen. Naast CO2 uitstoot zijn nog meer negatieve
effecten van vliegen, zoals de uitstoot van stikstofdioxide, uitstoot van roet
en de vorming van condensatiestrepen, die bij elkaar optellen tot wel 5% voor
klimaatverandering. Nu lijkt dit wellicht een klein deel, maar we willen toch
ook graag blijven genieten van de natuur en de wereld? en onze toekomst voor
o.a. onze kinderen behouden? Is dit een oproep om nooit meer te vliegen? Ik zou
willen zeggen. Minder vliegen is een goede ambitie. 

Vliegen is onbelast

De beste oplossing is te starten met het eerlijk
belasten van vliegen. Vliegtuigen kunnen sinds hun bestaan volledig kosteloos
de uitlaatgassen de atmosfeer in stoten. Terwijl van elke pakweg 1,70 Euro die
een liter benzine kost, meer dan 1 Euro naar de belasting gaat, hoeven
vliegtuigen:

 1. geen belasting te betalen op de kerosine die ze verbruiken.
 2. vliegtuigmaatschappijen
  betalen geen BTW op tickets.
 3. niet te betalen voor de milieuschade die het vliegverkeer veroorzaakt.
  Je betaalt wel voor het huisvuil dat je aan de straat zet of voor de zuivering
  van het afvalwater, maar niet voor het schoonhouden van de lucht en het
  tegengaan van klimaatverandering.
Dit moet dus anders. In 2021 wordt een vliegticketbelasting ingevoerd. Het
zou
goed zijn als het nieuwe belastingtarief gekoppeld wordt aan  een
CO2 compensatiebedrag die per reis betaald moet worden. Hoe
langer de reis, hoe hoger de afdracht
. Ik zou
het goed vinden als dan ook de accijns op kerosine gelijk wordt ingevoerd. Dit maakt vliegen duurder en
alternatieven vervoersmiddelen die beter zijn voor het milieu aantrekkelijker…..

Groei verminderen door
milieubelasting

Op dit moment is landelijk een discussie over de
uitbreiding van Lelystad airport. Ik denk dat die er gewoon gaat komen en dat
de groei gewoon vrolijk verder gaat, ondanks de inspanningen van de landelijke
fractie van de ChristenUnie. Wat wel goed zou zijn is als nu eens naar
milieubelasting vervoer werd belast. Hierdoor worden milieuvriendelijke
alternatieven van vervoer, zoals bijvoorbeeld de trein veel aantrekkelijker. Ik
ben in ieder geval blij met de uitspraak dat in 2021 eindelijk een vliegticketbelasting wordt ingevoerd, al vind ik gezien de discussie die al meer dan 10 jaar
oud is dit veel te laat…… Ik ben wel tevreden over de inzet van de
ChristenUnie op landelijk niveau. Dat zouden meer partijen mogen doen. De VVD
zegt inmiddels ook duurzaam te zijn, dus ik laat me de komende kabinetsperiode graag verrassen;)

Actie: Zet de luchtvaart op het
juiste spoor

Momenteel
is een actie gaande om de Nederlandse regering op te roepen tot een klimaatvriendelijk
en rechtvaardig luchtvaartbeleid. De drie belangrijkste punten:

 1. ·        
  een
  stop op de groei van vluchten en vliegvelden in Nederland
 2. ·        
  Stop
  de uitzonderingspositie van de luchtvaart
 3. ·        
  Investeer
  in alternatieven en prikkels voor innovatie

Teken je deze petitie mee?

Ga dan via
deze link:
https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart/ naar de petitie. Met de titel
zet de luchtvaart op het juiste spoor. De petitie is dus niet tegen vliegen,
maar stelt wel vraagtekens bij de uitzonderingspositie, en de impact van
vliegen op een veilig klimaat, gezonde lucht en een leefbaar Nederland en dus ook zonder
een steeds verder toename van frequent geluidsoverlast van vliegtuigen, zoals
we die in Gouda al ervaren.

Tot slot

En ja, je kan zelf ook bijdragen aan minder klimaatverandering! Iedereen heeft daar zelf ook een verantwoordelijk in! Welke stap zet jij?


Rotterdam – The Hague Airport wil uitbreiden van
1,7 naar 2,9 miljoen passagiers per jaar. Ik volg deze ontwikkeling kritisch,
aangezien nu inwoners uit Gouda en omstreken steeds meer overlast ervaren. Tevens
gaat meer luchtvaart ook ten koste van de luchtkwaliteit. Het moet mijn inziens
dan ook geen eenzijdig debat worden dat de uitbreiding goed is voor de
economie. Dit lijkt nu langzaam wel deze kant op te gaan. Dit concludeer ik aan
de hand van een artikel in het AD van dinsdag 7 maart 2017. 
Recent vielen me twee artikelen op in het AD over
de voorgenomen uitbreiding van Rotterdam –The Hague Airport. In het eerste artikel stond de uitkomst van het onderzoek van de onafhankelijke verkenner, de
heer Schrijnen, over het ontbreken van draagvlak voor de uitbreidingsplannen.
Een week of twee later stond een artikel in het AD, echter nu werd door de onderzoeker de uitkomst van het ontbreken van draagvlak flink afgezwakt. Er waren immers maar een
paar officiële klachten. Wat is hier aan de hand? In deze blog sta ik hier bij
stil. 
Meer vluchten binnen
geluidsruimte
Eind februari 2017  komt verkenner Joost Schrijnen naar buiten met
zijn bevindingen; er is geen draagvlak voor uitbreiding van de luchthaven. Op 7
maart staat er een artikel in het AD met de titel “weinig
klachten over vliegverkeer”
. Ondanks de uitkomsten van zijn onderzoek,
worden de weinig klachten die zijn ingediend bij de Milieudienst Rijnmond nu door
Schrijnen opeens als uitgangspunt genomen. Dit biedt volgens Schrijnen
aanknopingspunten om binnen de bestaande geluidsruimte van het vliegveld toch
meer vluchten toe te staan. Dit kan door de helikopterhaven naar elders te
verplaatsen.  Dit betekent uiteindelijk
dus meer lijnvluchten en meer mensen in de herrie. En dus ook nog extra
overlast op een nieuwe locatie voor de helikopters. Opvallend is daarbij dat de gedeputeerde in het artikel spreekt over “zakelijke vluchten” en in het artikel toch duidelijk de overheveling van 17.000 lijndienstvluchten van Schiphol benoemd wordt. 

Is er nu toch draagvlak?
Op basis van de klachten over het vliegveld wordt
het eerdere onderzoek over draagvlak mijn inziens flink afgezwakt. In het artikel
wordt bovendien expliciet genoemd dat vanuit Gouda geen klachten bekend zijn en
daarmee de suggestie gewekt dat er nog wel uitbreiding mogelijk is binnen de
geluidsruimte. Nu heb ik als raadslid geen officiële klachtenregistratie, maar
dat we in Gouda geen overlast hebben vind ik een bijzondere constatering. Er is
bovendien een motie vliegtuigoverlast van de ChristenUnie eind 2016 aangenomen.
Zoals hier met het onderzoek voor draagvlak wordt omgegaan vind ik bijzonder en
komt niet oprecht over. Is de mening van omwonenden wel voldoende meegenomen of
gaan de economische belangen weer voor de ervaren geluidsoverlast en
milieubelasting? Mijn inziens is dit een schrijnend verhaal
Zorgen uitspreken
Klagen helpt, lijkt de boodschap. Nu zit u
waarschijnlijk niet gelijk te wachten op klagen. Klagen heeft namelijk een
negatieve klank en een formele klacht indienen gaat wat ver, toch? Ik wil toch een
oproep doen aan iedereen die last heeft van de vliegtuigen, naar het
klachtenformulier te gaan en zich te melden. Zie het dan niet als klagen, maar
je zorgen uit spreken. Klinkt al een stuk positiever en we durven dan wellicht
ook het formuliertje in te vullen. Want bewoners willen niet klagen, maar
willen graag een goede dialoog in belangen. Niet alleen economie, ook overlast
en luchtkwaliteit zijn belangrijke overwegingen bij uitbreiding van dit
vliegveld!  
Oproep
Dus kop op, vul bij overlast
opbouwend het “ik heb zorgenformulier” in! Dat helpt voor het debat over
vliegtuigoverlast. Samen sterk!