Berichten

Dat is helaas toekomstmuziek die werkelijkheid kan worden. In mijn eerdere blog over de luchtvaart gaf ik aan hoe de participatie van o.a. Schiphol verbeterd moet worden om gehinderden ook serieus te nemen. In deze blog aandacht voor de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Deze ligt nog ter inzage tot en met donderdag 25 februari 2021. Het lastige is dat niet echt duidelijk wordt wat nu de bedoeling is en waar je dan een zienswijze over kan indienen. De kans dat Gouda meer overlast gaat krijgen door bijvoorbeeld een snelweg van vliegtuigen naar het zuiden is mogelijk. In deze blog stel ik drie vraagtekens bij dit rapport. 

Waarom een Luchtruimherziening?

Op de website wordt het volgende vermeldt; ‘Het gebruik van het luchtruim is de afgelopen decennia sterk veranderd en deze veranderingen zullen zich ook in de toekomst blijven voordoen. Met de herziening is wordt gesteld dat het luchtruim klaar is voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en capaciteit. Het waarborgen van de veiligheid in het Nederlandse luchtruim is daarbij een harde randvoorwaarde’. Maar is dat ook zo en waar blijkt dat uit? 


Drie vraagtekens bij dit rapport

Onderstaand een 3-tal punten waar toch vraagtekens bij gezet kunnen worden ten aanzien van overlast. 


1 Hoofdroutes

Het systeem gaat uit van standaard routes in de lucht, een soort snelwegen, met minimale spreiding. Dit uitgangspunt zorgt wellicht voor minder gehinderden, maar als je onder zo’n snelweg woont wordt je niet vrolijk. Kans dat Gouda zo’n snelweg met vluchten naar het zuiden over zich krijgt is vrij groot gezien de strategische ligging. Die kans is extra groot omdat vanuit duurzaamheid wordt gezegd dat de vliegtuigen zo snel als mogelijk naar het volgende oriëntatiepunt moet worden gevlogen. 

Dat is echter voor geluidsoverlast juist onwenselijk. Spreiding maakt de overlast in ieder geval wat dragelijker. Waarom snelwegen beter zijn om de overlast tegen te gaan is onbekend en staar niet beschreven. De hoofdroutes worden bovendien ook totaal niet duidelijk in het rapport en wordt nog nader uitgewerkt.


2 Het constant klimmen en constant dalen

Het ei van Columbus, vliegtuigen gaan straks bij opstijgen alleen nog stijgen en bij dalen alleen nog dalen. Dat lijkt me een open deur. Idee is wel dat sneller gestegen en sneller gedaald wordt. Hoe dit eruit ziet wordt in zijn geheel niet duidelijk als je het rapport leest. 

In Gouda is toen gekeken werd naar minder overlast ook al gekeken of hoger vliegen invloed heeft op de geluidsoverlast in Gouda. Deze werd in het rapport van Schiphol beschreven als verwaarloosbaar. Deze maatregel is echter wel 1 van de maatregelen om de overlast te beperken. Ik ben benieuwd welke inwoner voordeel gaat krijgen van deze maatregel, in Gouda in ieder geval niet. Ook hier totaal niet duidelijk waar de routes komen en hoe deze maatregel uitgewerkt wordt. 


3 Afwijken van route (6000 voet)

Mogen vliegtuigen nu na 3000 voet hoogte afwijken van de route, in de nieuwe plannen is dat 6000 voet. Dat is een beetje een wassen neus. Het is namelijk zo dat nu in de praktijk de meeste toestellen pas vanaf 6000 voet een andere route kiezen. Hier wordt in dit rapport bij aangesloten. Daarnaast is het ook onduidelijk hoe dit standpunt zich verhoudt tot juist vliegen op vaste ‘snelwegen’. 

24 december 2020, vliegtuigen boven Gouda

Lastigste van het rapport blijft dat het onduidelijk is waar je nu op kunt reageren, niets wordt concreet en onderbouwing van de beschreven ‘oplossingen’ zijn ook niet te vinden en worden later nader uitgewerkt. 


Belangrijkste wat aangepast moet worden

De rechtsbescherming voor inwoners is momenteel slecht geregeld. Juridisch is voor Schiphol vaak een uitzondering gemaakt. In een rechtsstaat als Nederland zou het toch minimaal zo moeten zijn dat er wetgeving is waar Schiphol zich ook aan moet houden. En nog belangrijker daarbij, ga dan uit van meten in plaats van berekenen bij geluidsoverlast en luchtvervuiling. Meet daadwerkelijk het geluid en de luchtkwaliteit en ga daarmee aan de slag. Vage berekeningen die nu gebruikt worden moeten aan banden worden gelegd. 


Tot slot

Eerlijk vliegen is trouwens ook eerlijk beprijzen en voor korte afstand investeren in het treinvervoer. Maar daar over meer in mijn derde blog waar ik de visie van de ChristenUnie op de luchtvaart zal beschrijven zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma 2021-2025 ‘kiezen voor wat echt telt’. Wat zou het toch mooi zijn als in de Tweede Kamer in ieder geval ingezet wordt op het meten van geluidsoverlast en de luchtkwaliteit bij vliegverkeer. Meten is weten! 


In actie?

Het is nog mogelijk om tot 25 februari 2021 uw zorgen te uiten. Dit kan op deze website: programma luchtruimherziening

Vorige week kondigde Schiphol weer aan dat er
tijdelijk meer overlast komt van overvliegende vliegtuigen boven Gouda. Die
extra overlast is bovenop de huidige 100.000+ vluchten die nu al boven Gouda vliegen. De geplande extra overlast duurt ongeveer twee maanden door
onderhoud aan een taxibaan. Ook van mei tot juli 2019 was dit het geval wat
leidde tot een recordaantal geregistreerd klachten vanuit Gouda. In deze blog
aandacht voor de groeiende structurele een incidentele toename van overlast en
informatie over de oprichting van de belangenvereniging vliegtuigoverlast
Gouda.


Klachten toegenomen
Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS),
kunnen alle bewoner een klacht voor overlast indienen. Op de manier wordt door
Schiphol overlast in kaart gebracht in rapportages die gedownload kunnen
worden. Het laatste verslag is die met de derde kwartaal cijfers over 2019.
Gouda komt in de lijst van aantal melders (aantal klachten wordt niet
weergegeven)over de Aalsmeerbaan 6 keer voor in de top 25 van postcodes. De
postcodes vanwaar de meeste klachten worden ingediend zijn 2804 en 2807. Korte
Akkeren (2802) heeft duidelijk nog geen last van de overvliegende vliegtuigen.
Eerder schreef ik ook al over de toename van overlast in de blog;  Vliegtuigen
boven Gouda, overlast neemt toe.

Helaas kan ik momenteel
geen goede verwijzing geven naar deze kwartaalcijfers, omdat de website van het
BAS momenteel niet werkt.
Geen rustige zomervakantie

Deze zomer kreeg ik soms dagelijks bericht van
mensen die veel overlast ervaarde van het toegenomen vliegverkeer. Soms wel
elke twee minuten een vliegtuig vrij laag over terwijl je net lekker in de tuin
zit. En dit is nog maar het begin. Door de verplaatsing van de aanvliegroutes
van Schiphol in 2016 (Vliegtuigen boven Gouda; zorgen zijn gedeeld ) is het
aantal vluchten over Gouda van Schiphol enorm toegenomen. Dit zal zeker nog
verder toenemen als de routes in 2020 in Europees verband worden vastgelegd.
Tijd voor actie dus! Ik heb daarom in september 2019 een groepje inwoners van Gouda die mij
hadden benaderd en zich actief wilde inzetten bij elkaar geroepen.

Belangenvereniging
Vliegtuigoverlast Gouda

Dit gesprek heeft uiteindelijk geleidt tot een
kerngroep die een belangenvereniging wil oprichten. Doel is in kaart te brengen
dat 100.000+ vluchten over Gouda al vele uren van de dag overlast met zich
mee brengt en we moeten leven in een constante omgeving met herrie. Dit heeft
natuurlijk gevolgen voor het welbevinden en gezondheid van ons. Dus een vereniging
niet om te zeuren, maar om oplossingen te realiseren voor een grote groep
bewoners  en verbetering te realiseren in
de methode van het bepalen van de geluidsoverlast. De huidige theoretische
berekeningen van gemiddelden (modellen) sluiten namelijk niet aan bij de reële beleving, waardoor het beeld ontstaat dat Schiphol overal oneerlijk mee weg lijkt te
komen. 

De bedoeling van de belangenvereniging is een constructieve bijdrage te leveren aan
de discussie om zo de overlast in Gouda te verminderen. Het is zeker niet de
bedoeling een protestbeweging te worden zonder oplossingen, maar juist met structurele
bijdragen verbetering te realiseren. Een eerste doelstelling
is te komen tot een vereniging van minimaal 500 leden, zodat de vereniging mee
kan spreken over alle besluiten omtrent Schiphol die Gouda treffen.

Tot slot

Toen ik begon te schrijven over dit onderwerp, alweer meer dan
vijf jaar geleden, vroeg iedereen of ik me niet in kon zetten voor
belangrijkere onderwerpen voor Gouda. Inmiddels is duidelijk dat  we nu al van 6.00 in de ochtend tot 24.00 in
de nacht non stop vluchten  boven Gouda
Oost hebben en het probleem steeds groter wordt als we geen tegengas geven.
Neem daarbij het groeiend aantal vluchten van Rotterdam The Hague airport zorgen er voor
dat we straks non stop vluchten over onze mooie stad Gouda krijgen met alle overlast
die daarbij hoort.


Meld je nu aan!
Wilt u de activiteiten van de belangenvereniging i.o.
volgen, dit kan op facebook via deze link: https://bit.ly/340hku0
of als je als je wil aanmelden voor de belangenvereniging, stuur een mail naar vliegtuigoverlastgouda@gmail.com

De groei van de luchtvaart gaat gewoon door. Steeds
meer vluchten. Het is inmiddels normaal geworden om even voor een weekendje een
city trip te doen naar een Europese stad. Niets mis mee toch? Je moet toch
genieten van het leven? Ik vind zeker ook dat je moet genieten van het leven,
maar vliegen heeft ook zijn keerzijde. In deze blog aandacht voor het negatieve
effect op het milieu. Kunnen we dan nooit meer op city trip? Ik denk dat dat
wel kan, maar we moeten wel zorgen dat we ons zelf duurzamer gaan vervoeren……
Bron; Greenpeace

Milieubelasting

De uitstoot van broeikasgassen door vliegen gaat de
komende jaren toenemen. Naar verwachting met meer dan 40% tussen 2014 en 2035.
Dit omdat er wereldwijd twee keer zoveel passagiers vliegen en de
wereldbevolking negen keer zoveel kilometers vliegen. Dit staat vermeld op de
website
eerlijkovervliegen.nl.

Tevens staat op deze site vermeld dat de CO2
uitstoot van vliegen zorgt voor ongeveer 2,5% van wereldwijde
klimaatverandering door mensen. Naast CO2 uitstoot zijn nog meer negatieve
effecten van vliegen, zoals de uitstoot van stikstofdioxide, uitstoot van roet
en de vorming van condensatiestrepen, die bij elkaar optellen tot wel 5% voor
klimaatverandering. Nu lijkt dit wellicht een klein deel, maar we willen toch
ook graag blijven genieten van de natuur en de wereld? en onze toekomst voor
o.a. onze kinderen behouden? Is dit een oproep om nooit meer te vliegen? Ik zou
willen zeggen. Minder vliegen is een goede ambitie. 

Vliegen is onbelast

De beste oplossing is te starten met het eerlijk
belasten van vliegen. Vliegtuigen kunnen sinds hun bestaan volledig kosteloos
de uitlaatgassen de atmosfeer in stoten. Terwijl van elke pakweg 1,70 Euro die
een liter benzine kost, meer dan 1 Euro naar de belasting gaat, hoeven
vliegtuigen:

 1. geen belasting te betalen op de kerosine die ze verbruiken.
 2. vliegtuigmaatschappijen
  betalen geen BTW op tickets.
 3. niet te betalen voor de milieuschade die het vliegverkeer veroorzaakt.
  Je betaalt wel voor het huisvuil dat je aan de straat zet of voor de zuivering
  van het afvalwater, maar niet voor het schoonhouden van de lucht en het
  tegengaan van klimaatverandering.
Dit moet dus anders. In 2021 wordt een vliegticketbelasting ingevoerd. Het
zou
goed zijn als het nieuwe belastingtarief gekoppeld wordt aan  een
CO2 compensatiebedrag die per reis betaald moet worden. Hoe
langer de reis, hoe hoger de afdracht
. Ik zou
het goed vinden als dan ook de accijns op kerosine gelijk wordt ingevoerd. Dit maakt vliegen duurder en
alternatieven vervoersmiddelen die beter zijn voor het milieu aantrekkelijker…..

Groei verminderen door
milieubelasting

Op dit moment is landelijk een discussie over de
uitbreiding van Lelystad airport. Ik denk dat die er gewoon gaat komen en dat
de groei gewoon vrolijk verder gaat, ondanks de inspanningen van de landelijke
fractie van de ChristenUnie. Wat wel goed zou zijn is als nu eens naar
milieubelasting vervoer werd belast. Hierdoor worden milieuvriendelijke
alternatieven van vervoer, zoals bijvoorbeeld de trein veel aantrekkelijker. Ik
ben in ieder geval blij met de uitspraak dat in 2021 eindelijk een vliegticketbelasting wordt ingevoerd, al vind ik gezien de discussie die al meer dan 10 jaar
oud is dit veel te laat…… Ik ben wel tevreden over de inzet van de
ChristenUnie op landelijk niveau. Dat zouden meer partijen mogen doen. De VVD
zegt inmiddels ook duurzaam te zijn, dus ik laat me de komende kabinetsperiode graag verrassen;)

Actie: Zet de luchtvaart op het
juiste spoor

Momenteel
is een actie gaande om de Nederlandse regering op te roepen tot een klimaatvriendelijk
en rechtvaardig luchtvaartbeleid. De drie belangrijkste punten:

 1. ·        
  een
  stop op de groei van vluchten en vliegvelden in Nederland
 2. ·        
  Stop
  de uitzonderingspositie van de luchtvaart
 3. ·        
  Investeer
  in alternatieven en prikkels voor innovatie

Teken je deze petitie mee?

Ga dan via
deze link:
https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart/ naar de petitie. Met de titel
zet de luchtvaart op het juiste spoor. De petitie is dus niet tegen vliegen,
maar stelt wel vraagtekens bij de uitzonderingspositie, en de impact van
vliegen op een veilig klimaat, gezonde lucht en een leefbaar Nederland en dus ook zonder
een steeds verder toename van frequent geluidsoverlast van vliegtuigen, zoals
we die in Gouda al ervaren.

Tot slot

En ja, je kan zelf ook bijdragen aan minder klimaatverandering! Iedereen heeft daar zelf ook een verantwoordelijk in! Welke stap zet jij?


Drie jaar
geleden begon ik met bloggen over vliegtuigoverlast. Reacties die ik toen
voornamelijk kreeg was of ik me niet met belangrijkere zaken bezig kon houden.
Of wat is overlast. De ervaring leert echter dat het maatschappelijk debat over
vliegtuigen inmiddels veranderd is. Ik spreek nu zelfs mensen die overwegen te
verhuizen. Ik geloof nog niet dat het zover is, maar voor steeds meer inwoners
is de grens wel een beetje bereikt. In deze blog vertel ik de stand van zaken
omtrent de uitbreidingsplannen voor Rotterdam- The Hague airport en de zorgen
die nu ook uitgesproken worden over de uitbreidingsplannen van Schiphol. 

Rotterdam- The Hague airport

Zoals je
wellicht nog weet heb ik eind december 2016 in de Goudse gemeenteraad een motie
ingediend om onze zorgen te uiten over de uitbreidingsplannen. Deze motie
haalde het en in het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Gouda haar
zorgen geuit over de uitbreiding.
Inmiddels ligt een definitief advies voor aan de staatsecretaris. Hierin staat
dat er geen draagvlak bestaat voor het vergroten van de geluidsruimte van dit
vliegveld bij omwonenden. Wel wordt voorgesteld de heli-haven te verplaatsen en
deze ruimte in te vullen voor zakelijke vluchten.
Een kritische blog over dit voorstel heb ik dit
voorjaar al geschreven, waarin ook een link is opgenomen uw klachten door te
geven. Goed nieuws is in ieder geval dat grote groei er voor Rotterdam
voorlopig niet lijkt in te zitten.

Schiphol

En jawel,
het grote broertje Schiphol wil nu ook weer fors uitbreiden. Daarnaast is de
manier van aanvliegen en opstijgen veranderd voor twee banen, waardoor sowieso
vliegtuigen vaker en lager over Gouda gaan vliegen. Het is daarom goed dat
Gouda in actie komt en direct meedoet aan een campagne;
www.ikstemvoorstilte.nl. Op deze site kunt uw zorgen ook uiten:

laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar
ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de
besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!

Ik zou dus
zeggen, de kans om uw stem te laten horen als u daadwerkelijk ook overlast
ervaart. Tot welk niveau is die overlast en vervuiling aanvaardbaar?


In december 2016 diende ik namens de ChristenUnie een motie in om de
overlast van vliegtuigenlawaai boven Gouda aan te pakken
en stelling in te nemen tegen een verdere forse
uitbreiding van Rotterdam-The Hague airport. Deze motie werd aangenomen en is
inmiddels uitgevoerd. In deze blog meer over de actie n.a.v. deze motie die de
gemeente Gouda, samen met de gemeente Zuidplas en Waddinxveen heeft opgezet.
Tevens in deze blog een interessant nieuwtje over Schiphol. Is de overlast
inderdaad van korte duur of is er structureel meer overlast te verwachten van
deze
lawaaiige buurman

Zorgen gedeeld!

De gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas hebben een brief gestuurd om hun zorgen te uiten over de toename
van de geluidshinder van vliegtuigen in de regio. Deze brief is zowel verzonden
aan de demissionaire staatssecretaris, Sharon Dijksma, als ook aan Rotterdam – The
Hague airport. Er is o.a. aangegeven dat klachten wel degelijk serieus genomen
moeten worden en meegewogen moeten worden bij de eventuele uitbreiding van het
vliegveld. Ook stellen de gemeenten vraagtekens bij  het verplaatsen van de helikopter-landplaats
naar elders, die vervolgens meer ruimte maakt voor commerciële vluchten met
meer geluidshinder als gevolg. Er is nu in ieder geval een krachtig geluid
afgegeven vanuit de regio dat het woongenot in deze regio voor inwoners op het
spel staat. 

SCHIPHOL ALARM

Door onderhoud op Schiphol is het de laatste tijd zeer druk
met vliegverkeer van Schiphol boven Gouda. Nu vraag ik me inmiddels af of deze
overlast daadwerkelijk tijdelijk is……. Volgens
informatie
van Schiphol
is
duidelijk dat de aanvliegroutes voor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan structureel
zijn veranderd sinds 10 november 2016 i.v.m. de veiligheid. Hierdoor is de
aanvliegroute langer en een stuk verschoven richting Gouda. 


Gevolg is dat vliegtuigen lager boven Gouda en het Groene
Hart vliegen. Dit geldt ook als er één baan open is. Nu geloof ik best dat de
overlast tijdens de werkzaamheden groter is, maar het lijkt dus dat we nu al
moeten wennen aan structurele herrie. Laten we hopen dat het anders gaat..

Wat ik me vervolgens wel afvraag is: hoe kan het dat als we
een snelweg aanleggen er diverse procedures moeten worden doorlopen met
inspraak voordat de snelweg er kan komen en bij vliegverkeer eenzijdig een
verandering kan worden doorgevoerd zonder dat we als inwoners er maar iets van
horen. Ik vind dit toch vreemd. De informatievoorziening vanuit de vliegvelden
hierover moet dan ook veel beter worden!


Rotterdam – The Hague Airport wil uitbreiden van
1,7 naar 2,9 miljoen passagiers per jaar. Ik volg deze ontwikkeling kritisch,
aangezien nu inwoners uit Gouda en omstreken steeds meer overlast ervaren. Tevens
gaat meer luchtvaart ook ten koste van de luchtkwaliteit. Het moet mijn inziens
dan ook geen eenzijdig debat worden dat de uitbreiding goed is voor de
economie. Dit lijkt nu langzaam wel deze kant op te gaan. Dit concludeer ik aan
de hand van een artikel in het AD van dinsdag 7 maart 2017. 
Recent vielen me twee artikelen op in het AD over
de voorgenomen uitbreiding van Rotterdam –The Hague Airport. In het eerste artikel stond de uitkomst van het onderzoek van de onafhankelijke verkenner, de
heer Schrijnen, over het ontbreken van draagvlak voor de uitbreidingsplannen.
Een week of twee later stond een artikel in het AD, echter nu werd door de onderzoeker de uitkomst van het ontbreken van draagvlak flink afgezwakt. Er waren immers maar een
paar officiële klachten. Wat is hier aan de hand? In deze blog sta ik hier bij
stil. 
Meer vluchten binnen
geluidsruimte
Eind februari 2017  komt verkenner Joost Schrijnen naar buiten met
zijn bevindingen; er is geen draagvlak voor uitbreiding van de luchthaven. Op 7
maart staat er een artikel in het AD met de titel “weinig
klachten over vliegverkeer”
. Ondanks de uitkomsten van zijn onderzoek,
worden de weinig klachten die zijn ingediend bij de Milieudienst Rijnmond nu door
Schrijnen opeens als uitgangspunt genomen. Dit biedt volgens Schrijnen
aanknopingspunten om binnen de bestaande geluidsruimte van het vliegveld toch
meer vluchten toe te staan. Dit kan door de helikopterhaven naar elders te
verplaatsen.  Dit betekent uiteindelijk
dus meer lijnvluchten en meer mensen in de herrie. En dus ook nog extra
overlast op een nieuwe locatie voor de helikopters. Opvallend is daarbij dat de gedeputeerde in het artikel spreekt over “zakelijke vluchten” en in het artikel toch duidelijk de overheveling van 17.000 lijndienstvluchten van Schiphol benoemd wordt. 

Is er nu toch draagvlak?
Op basis van de klachten over het vliegveld wordt
het eerdere onderzoek over draagvlak mijn inziens flink afgezwakt. In het artikel
wordt bovendien expliciet genoemd dat vanuit Gouda geen klachten bekend zijn en
daarmee de suggestie gewekt dat er nog wel uitbreiding mogelijk is binnen de
geluidsruimte. Nu heb ik als raadslid geen officiële klachtenregistratie, maar
dat we in Gouda geen overlast hebben vind ik een bijzondere constatering. Er is
bovendien een motie vliegtuigoverlast van de ChristenUnie eind 2016 aangenomen.
Zoals hier met het onderzoek voor draagvlak wordt omgegaan vind ik bijzonder en
komt niet oprecht over. Is de mening van omwonenden wel voldoende meegenomen of
gaan de economische belangen weer voor de ervaren geluidsoverlast en
milieubelasting? Mijn inziens is dit een schrijnend verhaal
Zorgen uitspreken
Klagen helpt, lijkt de boodschap. Nu zit u
waarschijnlijk niet gelijk te wachten op klagen. Klagen heeft namelijk een
negatieve klank en een formele klacht indienen gaat wat ver, toch? Ik wil toch een
oproep doen aan iedereen die last heeft van de vliegtuigen, naar het
klachtenformulier te gaan en zich te melden. Zie het dan niet als klagen, maar
je zorgen uit spreken. Klinkt al een stuk positiever en we durven dan wellicht
ook het formuliertje in te vullen. Want bewoners willen niet klagen, maar
willen graag een goede dialoog in belangen. Niet alleen economie, ook overlast
en luchtkwaliteit zijn belangrijke overwegingen bij uitbreiding van dit
vliegveld!  
Oproep
Dus kop op, vul bij overlast
opbouwend het “ik heb zorgenformulier” in! Dat helpt voor het debat over
vliegtuigoverlast. Samen sterk!