Berichten

Onlangs zijn in diverse media berichten verschenen over de sluiting van Victory Sports (VS) in Gouda Goverwelle. Via Facebook werd onze fractie benaderd of we de sluiting wellicht konden tegenhouden. VS doet immers goed werk voor o.a. jongeren die in aanraking waren geweest met justitie.
Bij diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, was behoefte aan helderheid, temeer daar er een beeld ontstond dat de ondernemer in de kou was gezet.


Onlangs ontvingen we daarom een memo vanuit het college waardoor er de gewenste duidelijkheid kwam over de situatie rondom Victory Sport:
Huiskamer van de wijk

Victory Sports was tot 22 augustus gehuisvest aan het Middenmolenplein in Goverwelle en had nagenoeg alle vertrekken op de
benedenverdieping van de Goverwelletoren in gebruik. Eigenaar van die ruimten is woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland (WP). 
Victory Sports is, naast een commerciële sportschool met
leden, een organisatie die op eigen initiatief vrijetijdsbestedingen ontplooit ten behoeve van moeilijk
bedienbare doelgroepen, zoals Top-60 kandidaten, drop outs, vroegtijdig schoolverlaters etc. 
Victory Sports wordt ook wel beschouwd als een huiskamer van de wijk.Geen subsidie relatie

Vanaf 2014 heeft de gemeente enkele opdrachten verstrekt aan Victory Sports.  Tussen de gemeente Gouda en
VS bestaat geen subsidierelatie. Gemeente Gouda heeft in het verleden met VS samengewerkt vanuit
de afdeling Veiligheid en Wijken (onder meer ook via het Veiligheidshuis) en meer recent (in 2016)
vanuit de afdeling Werk en Participatie (voor dagbestedingstrajecten voor jongeren). Op dit moment
verricht 
Victory Sports alleen nog in opdracht vanuit de afdeling Werk en Participatie werkzaamheden voor het
Werk- en Ontwikkelcentrum (Life-style trajecten).Financiën punt van zorg


De financiële situatie van Victory Sports is al langere tijd een punt van zorg. De
gemeente Gouda heeft op verzoek van betrokken partijen een aantal
overleggen gefaciliteerd. De gemeente Gouda en Woonpartners zijn met 
Victory Sports in overleg geweest over
eventuele oplossingen voor wat betreft de huurschulden. Helaas hebben deze overleggen niet tot het
gewenste resultaat geleid. 

Onvoldoende organisatiekracht


Het is niet primair aan het college om een oordeel te hebben over de
oorzaak van de huurachterstand van VS. In algemene zin heeft de gemeente Gouda op grond van
haar ervaringen met 
Victory Sports econstateerd dat interne processen onduidelijk zijn en er onvoldoende
organisatiekracht aanwezig is voor een rendabel ondernemerschap.


Financiële relatie gemeente Gouda en Victory SportsVanaf 2014 t/m heden heeft de gemeente Gouda vanuit de afdelingen Veiligheid en Wijken en Werk
en Participatie diensten afgenomen bij Victory Sports. Dit betreft Fysieke mentale trainingen,
Dagbestedingsprogramma’s + begeleiding en zogenaamde Life Style trajecten.

Jaar
Fact.bedrag
Aantal facturen
2014
€ 11.080
8
2015
€ 6.492
5
2016
€ 72.012
54
2017 (t/m begin aug)
€ 11.537
32
Totaal
€ 101.120
99Vonnis in kort geding


Na het mislukken van de overleggen heeft Woonpartners Victory Sports gedagvaard in kort geding. 
De voorzieningenrechter heeft – kort samengevat – VS veroordeeld tot het
ontruimen van alle vertrekken die het in gebruik heeft en heeft 
Victory Sports veroordeeld tot betaling van alle
proceskosten. De veroordeling is uitvoerbaar bij voorraad, dat wil zeggen dat er geen opschorting van
het vonnis mogelijk is en VS over moet gaan tot ontruiming van het pand. Het pand moest op dinsdag
22 augustus a.s. leeg zijn. 
Woonpartners had namelijk aangegeven dat het vonnis moest worden uitgevoerd.

Gevolgen vonnis

Voorop staat dat het spijtig is dat door dit vonnis Goverwelle op deze locatie een voorziening kwijtraakt. De lopende opdracht van de gemeente voor life-style trajecten worden uitgevoerd op de locatie Goverwelle en zullen daar niet kunnen worden gecontinueerd. 

De Goudse Post berichtte echter dat Victory Sports inmiddels een alternatieve locatie heeft gevonden aan de Voorwillenseweg. Bestaande activiteiten kunnen hierdoor – in afgeslankte vorm – gewoon doorgaan.
Hopelijk krijgt de eigenaar nu meer grip op de organisatie van zijn bedrijf en ontstaan er geen nieuwe problemen rondom het niet kunnen betalen van schulden.

De eigenaar van Victory Sports is in ieder geval blij met de nieuwe locatie. Ik wens hem veel succes toe!