Berichten

Sinds vorig jaar is Buurt Bestuurt actief in de Goudse wijk Plaswijck. Bij dit initiatief werken de bewoners, gemeente en de politie met elkaar samen rondom een drietal thema’s. Deze thema’s zijn gerelateerd aan de leefbaarheid in de buurt.

Eén van de thema’s die is gekozen is verlichting in de wijk. Diverse wijkbewoners hebben aangegeven dat diverse poorten en achterpaden onverlicht zijn. Daarmee zijn ze een prachtige route voor inbrekers.


Meer buitenverlichting, meer inbraakpreventie

De betrokkenen in de buurt hebben alle donkere/ onveilige plekken in de Wervenbuurt, Steinenbuurt, Zevenburgen en de Watergrassen geïnventariseerd. Vervolgens is het de bedoeling dat de bewoners bij deze plekken buitenverlichting gaan aanbrengen. Dat wil Buurt Bestuurt doen met een collectieve wijk inkoopactie, zodat bewoners goedkoop buitenverlichting kunnen kopen. 


Poortverlichting subsidie beperkt

De gemeente Gouda heeft sinds enige tijd een “Poortverlichting subsidie”. Bewoners kunnen 50% van de kosten van poortverlichting vergoed krijgen met een maximum van € 50,- per aansluitpunt. In totaal heeft de gemeente Gouda een budget beschikbaar van € 2.275,-. Gerelateerd aan het bedrag per aansluitpunt, kunnen zo’n 45 bewoners in aanmerking komen voor subsidie, dus dat is maar beperkt..
Mogelijk komt er extra geld vrij, maar daarover heb ik nog geen duidelijkheid. 
Ik heb hierover inmiddels vragen aan het college gesteld.
 1. De bijdrage ineens bedraagt 50 % van de kosten van het aanbrengen van een poortverlichting met een
  maximum van
  50 (ZEGGE: vijftig euro) per aansluitpunt.
 2. De bijdrage ineens wordt alleen toegekend indien de poortverlichting na 1 juli 1996 (= datum van
  inwerkingtredi
  ng van de “Bijdrageregeling Poortverlichting”) is aangebracht.
 3. Er is een maximaal budget beschikbaar voor de “Bijdrageregeling Poortverlichting” van 2275 (ZEGGE:
  tweeduizendtweehonderdvijfenzeventig euro). Zodra dit budget is besteed, worden géén bijdragen meer
  verstrekt.
 4. In verband met het beperkte budget dat beschikbaar is, dient de aanvrager van een bijdrage vóór de
  aanleg van de poortverlichting en de indiening van de bijdrage te informeren of nog voldoende budget
  beschikbaar is. 
De betrokkenen hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd in de wijk waar de die verlichting nodig is. 

In het AD meldt Hans Hoekman (initiatiefnemer en adviseur van Buurt Bestuurt): “Het plan is nu op die plekken buitenverlichting aan te brengen. Daarvoor zijn al wat verkennende gesprekken gevoerd met Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties en de eerste reacties zijn positief. Ook worden particuliere bewoners nog benaderd met de vraag of zij willen investeren in buitenverlichting op een donkere plek bij hun huis.’’


Buurt Bestuurt 

Dit project geeft aan dat via Buurt Bestuurt er concreet resultaten kunnen worden geboekt als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt.


Om de veiligheid in onze stad te verbeteren is het uiteraard belangrijk dat we voldoende agenten hebben en dat actief wordt gesurveilleerd. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat de inwoners zelf hun verantwoordelijkheid nemen en dat kan o.a. door de eigen woning goed te beveiligen en te zorgen voor voldoende verlichting in de wijk.
Buurt Bestuurt stimuleert dit soort projecten en zorgt ervoor dat ideeën en wensen van bewoners ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Naar verwachting zal binnenkort Korte Akkeren ook starten met het project Buurt Bestuurt en hopelijk zullen de andere wijken binnen afzienbare termijn volgen.