Berichten

Gouda-Goverwelle

Artikel 38-vragen over Verkiezingsborden
De verkiezingsborden zijn weer op verschillende plaatsen in Gouda geplaatst met het oog op de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen. 
Het betreffen houten stellages waarop deelnemende partijen hun verkiezingsposters kunnen plakken. Deze borden met de posters bieden geen fraai aanblik in het straatbeeld en nodigen niet uit om naar te kijken, waardoor ze minder effectief zijn. 
De posters hangen vaak half los, scheef, in verschillende formaten door elkaar en/of half over elkaar heen. Ook bestaat de indruk dat de borden niet voldoende ruimte bieden om alle posters netjes op te hangen.
Om hierin verbetering aan te brengen, zijn verschillende gemeenten inmiddels overgegaan een ander soort systeem of hebben ze alle verkiezingsposters als één poster op een billboard hangen. 
Bodegraven-Reeuwijk
Wij wijzen daarbij op onderstaande voorbeelden:  

Leiden: http://www.unity.nu/Artikelen/leiden/nieuwe-verkiezingsborden-in-leiden
Oegstgeest: http://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/oegstgeest-plaatst-duurzame-mobiele-verkiezingsborden

Inwoner: “Als je in andere gemeenten komt zijn de posters keurig naast elkaar geplakt en is er respect voor elkaars posters en krijgt iedereen de toebedeelde ruimte En het is zeker geen reclame voor de politieke partijen als je alleen al die slordige verkiezingsborden ziet schept dat weinig vertrouwen en het straalt grote onverschilligheid uit. Politiek Gouda dient zich hiervoor te schamen en de gemeente Gouda ook!”

Naar aanleiding daarvan heb ik samen met ons burgerraadslid Martijn Riet de volgende vragen aan het college gesteld:
  • In hoeverre deelt het college onze mening dat de nu in gebruik zijnde verkiezingsborden, en de wijze waarop deze worden gebruikt, geen fraai aanblik geven in het straatbeeld, niet uitnodigt om beter te bekijken en daardoor minder effectief zijn?
  • Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met het plaatsen, schoonmaken en verwijderen van de huidige verkiezingsborden?
  • Wat zijn de (meer?)kosten van de genoemde varianten en in hoeverre is het college bereid over te gaan tot een andere variant, bijvoorbeeld zoals genoemd, wat in ieder geval tot de volgende voordelen leidt:
    • Er hoeven bij de digitale variant geen borden te worden geplaatst
    • Verkiezingsposter zien er netjes en goed leesbaar uit
    • Alle partijen hebben een poster van dezelfde grootte en daarmee heeft iedere partij dezelfde kans
AD, 16 februari 2017