Berichten


De gezamenlijk fractievoorzitters van Gouda hebben vorige week burgemeester Schoenmaker gevraagd op zoek te gaan naar een externe verkenner die de mogelijkheden voor een nieuwe, stabiele coalitie gaat onderzoeken. Mede in overleg met de Commissaris van de Koning is de heer Hans Andersson aangezocht om hiertoe de rol van verkenner op zich te willen nemen. De heer Andersson is per vandaag, 11 juli 2016, aan de slag gegaan.

Fractievoorzitters stemmen in
Na een gesprek tussen de heer Andersson en burgemeester Milo Schoenmaker is als eerste stap afgesproken aan alle fractievoorzitters in de Raad te vragen in te stemmen met zijn inschakeling. Op dit verzoek van de burgemeester hebben alle fractievoorzitters dit weekeinde positief gereageerd.

Onderzoek naar stabiele coalitie 
De heer Andersson zal een verkennend onderzoek instellen naar het ontstaan van de bestuurlijke crisis in de gemeente Gouda. In vervolg hierop zal hij in beeld brengen wat er nodig is om, tot de verkiezingen in 2018, een stabiele coalitie te vormen. Als laatste dient hij in beeld te brengen welke stappen moeten worden gezet om medio september 2016 een nieuw college van B&W te kunnen presenteren.

Verkenner Hans Andersson
Hans Andersson (1946) is oprichter van Andersson Elffers Felix (AEF) en treedt thans op als zelfstandig bestuursadviseur, werkend vanuit zijn kantoor in Rotterdam. Hij heeft in zijn loopbaan grote kennis en ervaring opgebouwd van (politiek) bestuurlijke vraagstukken bij de overheid en het bedrijfsleven. Voor meer informatie over de heer Andersson zie bijgaand CV.

Ten tijde van het onderzoek zullen er geen nadere externe mededelingen worden gedaan.
Persbericht gemeente Gouda