Berichten


In de raadsvergadering van 29 november 2017 heeft
de ChristenUnie in Gouda een motie ingediend. Deze motie riep op dat in Gouda
voortaan energieneutraal gebouwd gaat worden bij nieuwbouw. In deze blog sta ik
kort stil bij deze stap in de goede richting! 

Wat is energieneutraal bouwen?

Een energieneutraal huis bouwen betekent een huis
bouwen dat geen externe energie meer nodig heeft voor de verwarming, koeling of
warm water. Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld drievoudige
beglazing, een warmtepomp en zonnepanelen. Deze energiebesparingsmaatregelen
leveren belangrijke voordelen op. Niet alleen voor het milieu en het
verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook voor je portemonnee.

Waarom deze motie?

De aanleiding was een standpunt die de provincie
Zuid-Holland had ingenomen. Ze willen vanaf nu dat in de gehele provincie
energieneutraal gebouwd wordt. Wanneer een project hieraan niet voldoet wil de
provincie zelfs zover gaan dat het bouwplan geen doorgang kan vinden. Een goed
signaal van de provincie, vonden wij. Immers, er blijft discussie ontstaan over
of we bij nieuwbouw wel energieneutraal moeten bouwen. 

Waarom gebeurt het energieneutraal
bouwen nog niet?

Probleem is dat consumenten er nu nog niet actief
naar vragen. De verwachting is echter dat binnen enkele jaren de consumenten
helemaal geen woning meer willen kopen die niet energieneutraal is. Volgens mij
is het nu vooral koudwatervrees omdat energieneutraal als nieuw wordt ervaren,
terwijl het al makkelijk kan bij nieuwbouw. De kosten zijn bij de bouw vaak wat
hoger (circa €30.000,-), maar deze kosten worden terugverdiend op de lagere
energiekosten. Daarnaast is op dit moment de rente laag, dus waarom zou je nu
die stap niet maken?

Dan komt vaak nog het tegenargument dat kopers tot
een maximum een hypotheek kunnen krijgen en door de duurdere V.O.N. prijs van een energie
neutrale woning deze niet kunnen financieren. Nu zijn er steeds meer mogelijkheden
voor een hogere hypotheek wanneer een woning energieneutraal is. Daarnaast mag
dat volgens mij nooit een argument zijn om er vanaf te zien. We vergroten
hiermee alleen maar de problemen naar de toekomst toe. De woning moet dan alsnog
energieneutraal gemaakt worden en een gasleiding aangelegd worden die in een
veel kortere tijd moet worden afgeschreven.

Een steuntje in de rug

Wethouder Rogier Tetteroo van ruimtelijke ordening zag
de motie als steun in de rug om in de gesprekken met ontwikkelaars aan te geven
dat we in Gouda als uitgangspunt energieneutraal willen bouwen. Daarbij moest
voor de wethouder en om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen wel
worden toegevoegd, dat uitgangspunt gelezen moest worden als maximale
inspanning, om zo eventueel ruimte te houden voor maatwerk. Uiteindelijk stemde
31 van 32 raadsleden in met de motie.

Tot slot

We zijn in ieder geval weer een stap de goede
richting op in Gouda! In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de
verkiezingen in maart 2018 is veel aandacht voor duurzaamheid bij bouwen, ook
voor de bestaande woningvoorraad. Want daar is nog veel werk aan de winkel om
uiteindelijk een Gouda te hebben die in 2040 CO2 neutraal is! De ChristenUnie probeert
het verschil te maken!


Op woensdag 29 november 2017 was het dan zover. De
eerste Groenprijzen in Gouda werden uitgereikt. In deze blog meer over de
uitreiking, de verhalen erachter en sfeerimpressies.
foto; Theo Lucas, da Costakade

Terugblik

Maar we beginnen in deze blog met de aanleiding. Op
29 april 2015 was een motie van de ChristenUnie hierover in de gemeenteraad aangenomen.
Deze motie riep op om een jaarlijkse groenprijs te initiëren voor het beste burgerinitiatief
groenonderhoud. Tevens was het doel het project ‘Groen moet je doen’ een impuls
te geven door de publiciteit te vergroten.

Doel van het invoeren van een groenprijs was om de
mensen die zich vrijwillig inzetten voor een mooier en groener Gouda in het
zonnetje te zetten. En wat tijdens de prijsuitreiking bleek is dat zeker niet
het enige wat dit project oplevert. Op alle drie de locaties waar een
groenprijs is uitgedeeld bleek het met elkaar samenwerken nog belangrijker te
zijn. Bij één groep waren de borrels van de betrokken inwoners zelfs
intensiever dan het stukje onderhoud van het groen! Tevens spreken mensen
elkaar in de wijk aan als er iets is met het betreffende groenproject, bijvoorbeeld vernielingen. Of bij het buurtmoestuintje zetten ze een mandje buiten de moestuin met wat groente of fruit voor de toevallige voorbijganger. Een stukje samen leven dus wat we soms met elkaar een beetje missen…..
 

Meerijden

Omdat ik de initiatiefnemer was als raadslid voor
de groenprijs mocht ik afgelopen woensdag mee met het uitreiken van de
groenprijs. Twee ambtenaren van de gemeente Gouda hadden hun uiterste best
gedaan om alles goed te organiseren. Bloemen, geschenken en waarde cheques voor
de initiatieven. Om alles mee te kunnen krijgen reden we met een busje weg. Ik
zat letterlijk tussen alle prijzen en wethouder Jan-Willem van Gelder
ingeklemd. Een ervaring die je
niet snel vergeet;)
En zo gingen we op pad naar de prijswinnaars.

De prijzen

Er waren
drie categorieën waarin je een prijs kon winnen:

  1. De mooiste moestuin
  2. De mooiste groenplek
  3. De mooiste bloemenbakken/
    boomspiegels

De prijzen zijn gewonnen door…………
de Buurtmoestuin Plaswijck bij de Elisabethhoeve, het project Vlindervreugd op
de locatie da Costakade/ Palmstraat en de bloembakken bij het sluisje aan het
Reeuwijkse Verlaat.

Het was erg leuk om deze prijzen
uit te reiken. Oprecht vrolijke en blije mensen die de prijzen met trots in
ontvangst namen. Al met al een zeer geslaagd initiatief dat een jaarlijks
vervolg zal gaan krijgen! 

Tot slot
Ik weet nog dat ik in de gemeenteraad van o.a. het
VVD veel kritiek kreeg op deze prijs. Ik weet nu in ieder geval dat de prijs
van grote waarde is voor de inwoners die zich inzetten voor een mooier en groener
Gouda. Het gaat bij dit soort initiatieven niet om geld maar om een stukje
waardering en aandacht voor de inzet die ze jaar in jaar uit voor ons allemaal
doen! En wilt u ook bij u in de buurt meedoen aan een stukje groener Gouda. Lees hier dan over op de website van de gemeente: GROEN MOET JE DOEN!

Foto’s

Hieronder nog een paar foto’s die
ik onderweg gemaakt heb…..

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is de kadernota voor de jaren 2016-2019 behandeld. Dit is een financieel doorkijkje over de jaren heen.
In de kadernota werd duidelijk dat, doordat het kantoor van Cyclus nu verhuisd
is naar een nieuwe locatie in Gouwepark, ruimte leeg staat. Dit kost de gemeente
€125.000 euro per jaar. Dit was de aanleiding voor de ChristenUnie om aandacht
te vragen om een andere invulling te geven aan dit gebouw.

Bijdrage
kadernota
In onze bijdrage hebben we aandacht gevraagd voor het
thema duurzaamheid bij het college voor de komende jaren. Dit hadden we als
volgt verwoord:

De afgelopen tijd heeft een
werkgroep van de raad gewerkt aan een  maatschappelijke vergroeningsagenda. De
ChristenUnie hoopt dat de uitwerking ertoe zal leiden dat we één van de
duurzaamste gemeentes in Nederland worden. We vragen ons als fractie
wel af of alleen een agenda kan zorgen dat deze ambitie gehaald kan
worden. We rekenen erop dat het college de komende periode
doelgericht gaat werken aan “SMART” geformuleerde opgaven. We willen
daarbij als ChristenUnie fractie ook al een
duurzaamheidssuggestie meegeven.
Ons idee is bij het afval
brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de
leegstaande ruimten. Op deze manier geef je producten die worden
weggegooid en nog prima zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog
banen op.
Afbeeldingsresultaat voor afvalbrengstation kringloopwinkel veenendaal
Concept in de gemeente Veenendaal voor kringloopwinkel bij afvalbrengstation
Een goed voorbeeld is te vinden in de gemeente Veenendaal. Hierin hebben ze met succes al een kringloopwinkel toegevoegd aan het afvalbrengstation. Restore Kringloop is een  kringlooporganisatie met o.a: 3 winkels, 5 brengpunten, 2 magazijnen, een fietswerkplaats,
sorteerafdeling, logistieke afdeling, kleding- en textielcontainers op
54 plekken, 28 betaalde krachten, 76 vrijwilligers en 30 leerwerknemers.Wellicht biedt dit concept naast banen ook goede kansen voor betere kledinginzameling in Gouda en de regio. De inzameling van kleding was overigens een onderwerp waar ik kort voor het zomerreces ook aandacht voor vroeg.

Afvalbrengstation
verhuisd
In een mondelinge reactie gaf wethouder Niezen aan het
toevoegen van een kringloopwinkel aan het afvalbrengstation een goed idee te
vinden. Ze wilde de mogelijkheden zeker onderzoeken en betrekken bij plannen
voor een nieuwe locatie van het afvalbrengstation. Dit is overigens een opmerkelijk
nieuwtje, aangezien zelfs in de communicatie van Cyclus van afgelopen vrijdag
over de verhuizing naar Gouwepark vermeld staat dat het afvalbrengstation niet
verhuisd. De redenen die door de wethouder voor verhuizing werd aangegeven was
dat het afvalbrengstation aan een opknapbeurt toe is en het kantoor al verhuisd
is. Ik ben erg benieuwd of dit de enige redenen zijn. Je kan mijn inziens een
bestaande locatie prima opknappen en een kringloopwinkel toevoegen, zodat ook
het bestaande pand weer is her bestemd. Daarbij lijkt het me dat de huidige
locatie helemaal niet verkeerd. De locatie ligt op een plek waar niemand er
last van heeft en ook nog redelijk centraal ligt in Gouda. Ik ben benieuwd naar
de echte beweegredenen van een mogelijke verhuizing van het afvalbrengstation.
Zit samenwerking met een buurgemeenten en het delen van 1 afvalbrengstation in
het verschiet? Komt die dan ook op Gouwe Park en delen we de faciliteit met de
gemeente Waddinxveen? Wat mag dat kosten? We wachten deze ontwikkeling maar
weer even af om tot een slotoordeel te komen. Of is dit een afweging die Cyclus
zelf mag maken en staan we als gemeenteraad buitenspel…..

Afbeeldingsresultaat voor cyclus gouda
Nieuwe locatie Cyclus Gouwepark
Oplossing oude
locatie
Dit alles zorgt echter dat nog steeds geen oplossing
is gevonden voor de vrijkomende kantoorruimte bij het huidige
afvalbrengstation. We hebben doorgevraagd of onze oplossing, die gericht was op
de huidige locatie, ook daarvoor een optie is. De wethouder gaf echter wederom aan
dit idee mee te nemen bij de nieuwe locatie-ontwikkeling. 

Tot slot
We hopen in ieder geval dat het college snel een
huurder vind voor de leegstaande ruimte bij het huidige afvalbrengstation. De €125.000
per jaar is anders weggegooid geld. Dan kan je er beter een kringloopwinkel in
vestigen, doe je in ieder geval nog wat goeds voor het milieu door hergebruik
en wellicht kunnen een aantal mensen aan een baan geholpen worden en kan een
deel van de huur worden vergoed…… Een goed idee toch?