Berichten

Het zijn kleine klusjes die iedereen kan. Dat is volgens Esther Bikker (46) de kracht waarmee de werkgroep Vogelbuurt Veilig een groot verschil heeft gemaakt in de Goudse Vogelbuurt. Onlangs werden de leden beloond met de eerste Goudse Veiligheidsprijs: een bedrag van duizend euro.

Het begon allemaal zo’n anderhalf jaar geleden. ,,Tijdens een bijeenkomst over de inmiddels veelbesproken rioleringswerkzaamheden in de wijk.” Terwijl Bikker vertelt raapt ze een plastic flesje op, om het verderop op het Vogelplein in de prullenbak te gooien. ,,Er werd een hoop geklaagd en gezeurd over wat beter moet”, zegt werkgroeplid Lucienne Albers (62). ,,Dat mag, maar beter is om er iets aan te doen.”

En die mentaliteit hebben ook de overige leden Leen Gorissen (68), Cock van der Zaan (62), Jaap Geurts (43) en Janet Everling (53). Ze laten tijdens een wandeling door hun buurt zien wat er allemaal is veranderd. Ada Verdegaal (45) en Benthe Oosterwijk (20) wandelen niet mee, maar maken het clubje ‘actievelingen’ compleet.

Dat de werkgroep zich naast veiligheid ook buigt over ergernissen, is het idee van hondenbezitter Van der Zaan. Hij beheert namens de werkgroep de hondenpoepzakjes. Rondom de speelveldjes aan het Vogelplein hangen twee boxen. ,,En er gaan twee bundels van vijftig stuks per week in”, zegt Van der Zaan terwijl hij naar het schone gras wijst. ,,Helemaal weg is de hondenpoep nooit, maar het is zeker voor 80 procent verbeterd.”

Op de hoek van de Koekoekstraat passeren we een kleurrijke plantenbak. Maar die staat daar niet voor de sier. ,,Er zijn hier weinig parkeervakken”, zegt Bikker. ,,Met als gevolg dat auto’s in de bochten op de stoep staan. Dat is onoverzichtelijk, dus daarom staan die bakken er nu om parkeren tegen te gaan. Daar vragen we subsidie voor aan, bijvoorbeeld bij het Oranjefonds.”

Woninginbraak
In de brandgang van dezelfde straat showen de werkgroepleden misschien wel het ‘meest geslaagde’ project: de hekken zonder sleutel die vanzelf weer dichtslaan. Allemaal met een mooie print die aansluit bij de straatnaam: veel vogeltjes en ‘(Onder de) Boompjes’. ,,Woninginbraak was een erg groot probleem”, vervolgt Bikker terwijl we door de nauwe brandgangen lopen. ,,We hebben de cijfers opgevraagd en een verzoek bij de gemeente ingediend. Volgens ons een groot succes: dit belemmert genoeg. We kijken dan ook uit naar de nieuwe cijfers.” Naast de hekken zijn er ook lampen geplaatst in de gangen.

Tijdens het rondje door de buurt komen we ook langs Jos (39) en Christine Kisteman (38). Zij hebben thuis een ‘zwerfafvalpas’ voor de ondergrondse container in de Roerdompstraat. ,,Wij en ook de buren lopen regelmatig een rondje om vuil op te rapen”, zegt Kisteman terwijl hij de afvalpas laat zien. ,,Onze kinderen geven we een prikker, die vinden het leuk om te doen. Voorheen gooiden we zwerfafval op eigen kosten weg, maar dat hoeft met deze pas niet meer.”

En terwijl een buurman in een brandgang druk bezig is met het ophogen van verzakte tegels met zand dat de werkgroep regelde, sluiten we de wandeling af bij de AED. Die prijkt op de muur van het Vogelplein en is geregeld op initiatief van Oosterwijk. ,,Ik heb gehoord dat de AED al twee keer is gebruikt”, zegt Bikker. Albers: ,,En er worden reanimatiecursussen gegeven.”

De duizend euro die de werkgroep nu mag uitgeven, komt goed van pas. ,,Ik wil meer werk maken van verkeersveiligheid”, zegt Gorissen. ,,De mensen rijden veel te hard.” Maar ook camera’s en de aanpak van het dumpen van oud papier kan rekenen op veel enthousiasme. ,,We zijn een poll gestart op Facebook”, zegt Bikker. ,,Met die uitslag gaan we vergaderen. Alle reacties zijn fantastisch, ook na het winnen van de prijs. Pas dan realiseren we ons wat we allemaal met elkaar doen.”

Kandidaten

De Goudse Veiligheidsprijs is dit jaar voor het eerst uitgereikt. Potentiële winnaars zijn bewonersinitiatieven die actief hebben bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid in hun buurt. Naast Vogelbuurt Veilig dongen wijkteam Plaswijck, Contaktcirkel van het Rode Kruis, buurtpreventiegroep Korte Akkeren, Buurtpreventieteam Polderbuurt (Goverwelle) en wijkteam Nieuwe Park mee naar de veiligheidsprijs. De nieuwe prijs is een initiatief van ChristenUnie Gouda.

AD, 18 oktober 2019

Correctie: De Goudse Veiligheidsprijs is een initiatief van SGP en ChristenUnie

https://www.goudsepost.nl/nieuws/algemeen/838698/veiligheidsprijs-voor-vogelbuurt-


Tijdens een goed bezochte “Maak Gouda Veilig”  Vrijwilligersavond in Cultuurhuis Garenspinnerij is op 10 oktober jl. de eerste Goudse Veiligheidsprijs uitgereikt.  Het initiatief voor deze prijs is afkomstig vanuit de SGP en de ChristenUnie en mede ondersteund door GroenLinks. Samen met burgemeester Mirjam Salet heb ik namens de initiatiefnemers de prijs mogen uitreiken aan Werkgroep Vogelbuurt Veilig.


6 genomineerden

Er waren 6 genomineerden:
1. Werkgroep Vogelbuurt Veilig
2. Buurt Interventie Team Plaswijck
3. Telefooncirkel vrijwilligers Rode Kruis
4. Buurtwacht Wijkteam Korte Akkeren
5. Buurtpreventieteam Polderbuurt Veilig
6. Buurtpreventieteam Nieuwe Park


Alle genomineerden hebben een pitch gedaan, waarna de aanwezigen middels een balletje in één van de zes vazen hun keuze kenbaar konden maken. Met slecht 1 balletje verschil won Werkgroep Vogelbuurt Veilig het van Telefooncirkel Vrijwilligers Rode Kruis

1.Werkgroep Vogelbuurt Veilig

Deze werkgroep is geïnspireerd door Buurt Bestuurt en bestaat uit 8 buurtbewoners die regelmatig bij elkaar komen. Ze werken samen met gebiedsregisseur, gemeente en politie. Ze hebben diverse projecten met elkaar uitgevoerd, zoals poortverlichting en AED, Groen moet je doen, verkeersveiligheid en opknappen poorten.


Inzet is om dingen samen op te pakken en uit te voeren. 

Het gaat niet alleen over veiligheid sec, maar inzet is ook gericht op leefbaarheid.
2.Buurt Interventie Team Plaswijck

In de periode van de autobranden dit jaar is een groep bewoners in de avond en nacht wacht gaan lope

De wijk vindt het belangrijk dat de wijk veilig is en ze waren ervan overtuigd dat de politie geholpen moest worden. Ze beschouwen dit als een maatschappelijke taak.

Op het gebied van veiligheid is er meer gedaan, zoals vanuit het project Buurt Bestuurt op 300 plekken poortverlichting aanbrengen.

3.Telefoon cirkel vrijwilligers Rode Kruis 

Contact cirkel is enige maanden geleden gestart en zorgt ervoor dat er iedere dag contact is met alle personen in een cirkel. Na het afronden van het rondje wordt betrokken vrijwilliger geïnformeerd en dan is duidelijk dat iedereen nog leeft.

Mensen zijn door dit initiatief nooit langer dan 24 uur in de problemen of alleen!


Eenzaamheid is een groot problem. Zeker ook onder de jongeren, waarbij 50% van de jongeren zich (wel eens) eenzaam voelt. Het zou mooi zijn als jongeren dit ook onderling gaan doen. 
Dit initiatief krijgt dus waarschijnlijk een verbreding.

4. Buurtwacht wijkteam Korte Akkeren

Door de auto branden is dit initiatief versneld opgezet en 35 mensen zijn na oproep via social media gemobiliseerd. De groep is verdeeld over 6 delen van de wijk.  

Met fietsers, auto’s en bikers gaan ze de wijk in.

De deelnemers zijn herkenbaar en starten steeds op een centraal punt. Daar wordt informatie uitgewisseld en vindt afstemming plaats met de politie.

5. Buurtpreventieteam Polderbuurt Veilig

Naast Whatsapp zijn de betrokkenen ook gaan buiten lopen. 
Inzet daarbij is vooral het willen voorkomen van inbraken. 
Ze kijken en luisteren en als ze afwijkingen signaleren bellen ze 112.
Ze lopen door de hele buurt en hebben dan uitwisseling met politie die patrouilleert.
Ze signaleren tegelijkertijd zaken als defecte verlichting en donkere plekken. 
Om vervolgens deze zaken opgelost te krijgen zouden de betrokkenen graag wat meer regie door de gemeente zien. Bijkomend voordeel van dit initiatief is dat de buurtbewoners elkaar (beter) leren kennen.

6. Buurtpreventieteam Nieuwe Park

In 2003 is hiervoor al het initiatief genomen. In 2004 zijn in aanwezigheid van de burgemeester bordjes “Attentie Buurtpreventie” opgehangen.
Het team bestaat uit 12 vertegenwoordigers inclusief politie, stadstoezicht en Cyclus.
Het team rapporteert aan het wijkteam.
Inzet is preventie, maar ze lopen geen wacht.
Ze vergaderen iedere 6 weken, houden jaarlijks een schouw en houden opschoon acties. 
Aanleiding voor de oprichting was dat destijds de misdaadcijfers in Nieuwe Park hoog waren.
Nu is het één van de veiligste wijken van GOUDA i.p.v. één van de slechtste.


Gedicht stadsdichter


Onze stadsdichter las ter gelegenheid van het uitreiken van de Veiligheidsprijs een mooi gedicht voor:

Met ogen die alles horen
Mijn buurt heeft 
Oren.
Ziet wat onguur is,
Of iemand achter deze boom
Een verre vent of buur is.
Ziet beter dan wie ook
Wat niet hoort:
Een smakeloze, stinkerige sticker.
Een verweesde vieze vuilniszak.
Een persoon daar bij een auto
Die niet op zoek is naar vervoer.
Een lamp die moet schijnen maar verdwijnt.
Een deur die open staat, maar dat niet moet.
Een jongere die vaal wat hangt, maar dat luidruchtig doet.
Het piepende signaal van een whatsapp-groep
Of een oor dat hoort
Dat iemand nog in leven is.
En niet om het even is
Maar een gunst
Van een burger
In een verlaten oord.
U waakt zodat een ander slapen kan.
Gelukkig weten we daar vanavond van
En zwijgen we tot slot in koor
Voor wat u ziet, en ik niet hoor.
Dat maak het leven minder grijs.
U bent de buurt met zeven oren,
Met ogen die hier alles horen
We worden veilig stapsgewijs.
Alles wat u heeft gevonden 
Verdient een prijs.
Pieter Stroop van Renen
Stadsdichter van Gouda

Prima opkomst

Alle genomineerden bij elkaar

Er was ook gelegenheid om prioriteiten op het gebied van veiligheid aan te geven
Goverwelle
Binnenstad
In 2018 heeft een meerderheid in de gemeenteraad van Gouda de motie van SGP en ChristenUnie (mede ondersteund door GroenLinks) gesteund voor het instellen van een Veiligheidsprijs in Gouda. 
Tot 1 oktober kunnen initiatieven worden aangemeld!


Waarom een jaarlijkse Goudse Veiligheidsprijs?

Al vele jaren zetten gemeente Gouda, politie, wijkteams, bewonersgroepen e.a. zich in voor de veiligheid van onze mooie stad. 
Er zijn in de loop van de jaren de nodige resultaten geboekt, maar het veiligheidsgevoel is niet sterk verbeterd. Nu is het zo dat die beleving verbetert als inwoners zelf een bijdrage aan die veiligheid leveren en deze prijs wil die inzet stimuleren.
Door het uitreiken van de Goudse Veiligheidsprijs wil de gemeente Gouda onderstrepen dat de inzet van inwoners belangrijk is voor de veiligheid in Gouda. De prijs geeft uitdrukking aan de waardering die er is voor die inzet.Actieve inzet verdient een prijs


Dit jaar wordt voor het eerst aan een inwonersinitiatief dat actief heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid in de stad de Goudse Veiligheidsprijs uitgereikt. 
Initiatieven kunnen zich tot 1 oktober aanmelden. 

Tijdens een veiligheidsavond in oktober bepalen de aanwezige inwoners welke inzending de veiligheidsprijs wint. De winnaar ontvangt € 1.000 om het project of initiatief verder uit te bouwen of te versterken.
Aan welke criteria moet het initiatief voldoen?


Om initiatieven met elkaar te kunnen vergelijken, is er een aantal criteria waar het initiatief aan moet voldoen:


– Het project is gestart om de lokale sociale veiligheid te bevorderen en/of om bij te dragen aan een positieve
  veiligheidsbeleving;
– Er is sprake van een samenwerkingsverband van buurtbewoners (voor én door de buurt);
– Het project heeft een concreet resultaat opgeleverd;
– Het project bevat inspirerende elementen die ook elders toepasbaar zijn.


Bij de aanmelding wordt ook gevraagd wat de winnaar met het geld zou doen.Aanmelden kan via www.maakgoudaveilig.nl

Veiligheidsprijs in Gouda
“Inwoners van Gouda kunnen zich aanmelden voor de Veiligheidsprijs. De winnaar moet het gewonnen bedrag besteden aan de (verdere) ontwikkeling van zijn idee.”

Bovenstaande tekst zou zo maar begin 2019 in de Goudse kranten kunnen staan. Onlangs heeft namelijk een meerderheid in de gemeenteraad van Gouda de motie van SGP en ChristenUnie (mede ondersteund door GroenLinks) voor het instellen van een Veiligheidsprijs in Gouda gesteund. Een paar jaar geleden haalde deze motie geen meerderheid, maar dit jaar lukte dat wel (19 voor en 15 tegen).

Waarom een jaarlijkse Veiligheidsprijs?

Al vele jaren zetten gemeente Gouda, politie, wijkteams, bewonersgroepen e.a. zich in voor de veiligheid van onze mooie stad. Er zijn in de loop van de jaren de nodige resultaten geboekt, maar het veiligheidsgevoel is niet sterk verbeterd. Nu is het zo dat die beleving verbetert als inwoners zelf een bijdrage aan die veiligheid leveren en deze prijs wil die inzet stimuleren.
Naar de overtuiging van de indieners heeft de gemeente Gouda een rol bij het stimuleren en waarderen van inwoners die zich inzetten voor het vergroten van veiligheid in de stad, in het bijzonder in hun eigen buurt.
Er gebeurt zoals opgemerkt al het nodige op het gebied van veiligheid en dat mag best meer voor het voetlicht worden gebracht.

Doel van de Veiligheidsprijs
Doel is om jaarlijks aan een bewonersinitiatief (individueel of als groep) dat actief heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid in de stad, de Goudse Veiligheidsprijs uit te reiken, voor het eerst in 2019.
Hoe nu verder?
De komende tijd zal een groep (“jury”) worden gevormd die criteria gaat opstellen om een inzending te kunnen beoordelen en dat vanaf 2019 ook daadwerkelijk gaan doen. Daarnaast zal deze groep of een andere groep (dat moet nog worden bepaald) het proces rond de jaarlijkse inzending ter hand nemen.

Het zou mooi zijn als dit initiatief een extra impuls zal gaan geven aan de betrokkenheid van inwoners bij het onderwerp veiligheid en het bijdraagt aan het bevorderen van de veiligheid in onze stad!