Berichten

Diverse gemeenten in Nederland maken voor de
aanpak van vandalisme gebruik van een Vandalismemeter. Met deze meter brengt
een gemeente de financiële schade van vandalisme in kaart. Dit moet bijdragen
aan de betrokkenheid van de inwoners bij het probleem en uiteindelijk leiden
tot een daling van het vandalisme.
Vandalismemeter in Gouda
In Gouda zetten we ons al jaren in om de
veiligheid te verbeteren en het veiligheidsgevoel te verhogen. Daarbij wordt
actief ingezet op o.a. het verminderen van het aantal inbraken en het
verminderen van de overlast die vooral wordt veroorzaakt door een groep
Marokkaans-Nederlandse jongeren. 
Maar er is ook sprake van vandalisme in onze
stad en een vandalismemeter maakt de kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen inzichtelijk en verhoogt
de bewustwording en kan daardoor ook preventief gaan werken. 
Deze meter is een nuttige toevoeging aan het
veiligheidsbeleid in onze stad en het zou een goede zaak zijn als wij die in
Gouda ook gaan hanteren! Enige jaren geleden heb ik namens de ChristenUnie al
gepleit voor deze meter, maar tot op heden heeft het college hier geen
gehoor aan gegeven. Daarom heb ik onlangs bij de bespreking van het
Actieplan Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) hier wederom voor gepleit.

Hoe
werkt het?

De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals
(onderwijs)gebouwen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, openbaar groen
of straatmeubilair, komen voor rekening van de gemeente Gouda en daarmee voor
rekening van de inwoners in Gouda. Om inwoners bewust te maken van de kosten
van reparatie en schoonmaak brengt de gemeente met een Vandalismemeter de
kosten in beeld.
Niet enthousiast
De burgemeester was in zijn rol van
portefeuillehouder veiligheid nog niet erg enthousiast over dit idee en
verwacht er geen ander gedrag door. Ons pleidooi – ook in ons nieuwe
verkiezingsprogramma – is om er wel mee te gaan werken, om de bewustwording te
bevorderen en daarmee hopelijk ook het gedrag. De kosten zijn immers bekend,
dus zoveel extra werk is het niet…!