Berichten


Eind december heb ik namens de fractie van de ChristenUnie samen
met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg (SGP),
delegatie vanuit het college en de projectleider van het AZC, een bezoek
gebracht aan het reguliere AZC in
Utrecht, dat daar al sinds 1990 is
gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij
nog eens 467 bewoners.
Vandaag deel 2 van mijn terugblik
Algemeen
In het AZC in Utrecht zitten 33 verschillende nationaliteiten. Het merendeel
komt uit Syrië.
Er wordt gebruik gemaakt van telefonische tolken en er wordt
gecommuniceerd via de wereldtaal Engels.
De bewoners zitten gemiddeld 8-9 maanden in de opvang.
Als ze een status hebben verkregen kunnen ze uitstromen en
idealiter lukt dat 3-4 maanden na het verkrijgen van een status.

Gedragsregels
Het AZC geeft huisregels mee inclusief regels hoe je je gedraagt
buiten het AZC. Verder wordt er Nederlandse les gegeven en wordt maatschappij
kennis gegeven en komt huisvesting aan de orde. Uiteraard komen ook normen en
waarden zoals die in Nederland gelden aan de orde. De regels moeten ook worden
ondertekend!
Deze regels worden opgesteld in de eigen taal, zodat het COA
zeker weet dat deze goed begrepen zijn.
Niet naleving leidt tot sancties, bijvoorbeeld financieel (ze
hebben € 58,- weekgeld). Het is ook mogelijk dat er met politie bepaalde
afspraken worden gemaakt.
In de praktijk leidt niet gelijk tot sancties, maar ligt de
focus op voorlichting en het nogmaals uitleggen.

Integratie
250 bewoners van het AZC in Utrecht mogen werken en kunnen
daardoor investeren in hun eigen toekomst.
Incidenten in het AZC gebeuren vooral rond gezinnen met kinderen
(geluidsoverlast) en er zijn natuurlijk gewone ruzies.
Het AZC is er al sinds 1990 en is volledig geïntegreerd. Men
weet in de buurt soms niet eens waar het AZC is gevestigd…
Melddag
Eén keer per week is er een centrale en verplichte melddag. Op deze dag zie je in het AZC alle bewoners. De rest van de week is het rustiger, mede
doordat de bewoners vrij in en uit kunnen gaan en voor een groot deel aan het
werk zijn.
Draagvlak en overlast
Om argwaan in de buurt wat weg te nemen adviseert het COA om rond
de opening in Gouda een Open Dag te organiseren. Laat zien dat het geen
gevangenis is! 
Daarnaast blijkt in de praktijk er zowel weerstand te zijn bij
de opening als de sluiting..
Je moet vanuit de overheid en COA investeren in draagvlak!

De laatste tijd is er veel behoefte aan noodopvang en dat verliep
in 2015 door de grote toestroom minder zorgvuldig dan wenselijk en mede
daardoor ontstond er ook overlast. 
Bij de reguliere AZC’s gaat het procedureel
heel zorgvuldig en volgens het COA zijn er geen problemen bij deze locaties.

Gouda

Op het vorige verslag zijn weer heel veel (helaas vooral anonieme..) reacties gekomen en er is veel wantrouwen en zorg naar de toekomst toe. Door alles wat er in de wereld gebeurt is dat te begrijpen en het zal een hele opgave worden om in Gouda alles rustig te laten verlopen. Niet alleen bij de start, maar ook daarna.
Wat dat betreft is het een interessante suggestie van de bewonerscommissies om te starten met 150 bewoners en dat – mits alles goed verloopt – stapsgewijs uit te breiden.

Wordt vervolgd!


Eind December heb ik namen de fractie van de ChristenUnie samen
met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg, delegatie vanuit het college en de
projectleider van het AZC, een bezoek gebracht aan het reguliere AZC in Utrecht,
die daar al sinds 1990 is gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij
nog eens 467 bewoners.
Samen met collega Arjan Versteeg (SGP)
Vandaag deel 1 van mijn terugblik
Veiligheid
Bij een deel van de bewoners leven er vragen over de veiligheid
en daarom waren we benieuwd naar de ervaringen in Utrecht.
De betrokken wijkagent (zelf afkomstig uit de wijk waar het AZC
is gevestigd) geeft aan dat de politie bijna geen bemoeienis heeft met het AZC.
Er is nauwelijks overlast en de incidenten zijn op één hand te tellen.
Als er een incident is, dan gaat het vaak om een ernstig feit
gerelateerd aan bijvoorbeeld een uitzichtloze situatie waardoor iemand een
wanhoopsdaad doet. Op deze locatie zijn geen vechtpartijen geweest.
Vanuit de politie is er een goede relatie opgebouwd met het COA
en er lopen korte lijntjes naar de locatie manager. De wijkagent is elke dag
even op het terrein aanwezig en houdt zo de vinger aan de pols en hij heeft
maandelijks een regulier overleg met de locatie manager.

Wijkbewoners
Een deel van de wijk is “elitair en autochtoon” en in die buurt
was er veel verzet bij de start. Nu gaat het echter al jaren goed. Volgens de
politie had je hier echt te maken met het fenomeen “onbekend maakt onbemind”.
Als er wat speelt neemt het COA zelf initiatief naar de wijkbewoners
om het te bespreken en het gaat niet gelijk via politie. Op deze manier blijft
er een goede communicatie en het blijkt ook te helpen.
Er is natuurlijk wel eens sprake van kleine problemen met
kinderen vanuit het AZC die willen voetballen op een veldje als ook kinderen
uit de wijk daar willen spelen. Op zo’n moment wordt gelijk het gesprek
aangegaan en het escaleert nooit.
Ook vanuit de scholen, die er vlakbij zijn gevestigd, komen geen
meldingen van overlast.

Al met al krijgen we een beeld mee dat het AZC in Utrecht, dat
midden in de wijk is gevestigd, vlakbij huizen en scholen, volledig is
geaccepteerd in de wijk en er is nauwelijks sprake van enige overlast.

Keulen
Door de walgelijke gebeurtenissen in Keulen ligt het dossier van de asielzoekers weer onder een vergrootglas en wordt er zelfs gesproken over een keerpunt in de discussie over dit onderwerp. De tijd zal leren of dat zo is, maar bovenstaande verhaal staat ook. 
Aan ons de uitdaging om de feiten onder ogen te zien, zowel in Keulen als in Utrecht, maar daarbij ons hoofd koel te houden.