Tag Archief van: Tweede Kamer

 AD, 18 maart 2021

Hoopvol realistisch 
Theo Krins op 29e plek

Afgelopen zaterdag (26 november) hield de ChristenUnie haar verkiezingscongres. Tijdens dit congres werd de kandidatenlijst vastgesteld evenals het verkiezingsprogramma. ‘Hoopvol realistisch’ heet het verkiezingsprogramma, en bij het congres vormde deze term de rode draad.
Aan de hand van ontmoetingen met gewone Nederlanders schetste partijleider en lijsttrekker Gert-Jan Segers hoe hij kwam tot zijn hoopvol-realistische wereldvisie. Hij heeft daar ook een mooi boek over geschreven: “Hoop voor een verdeeld land”.

“Als ChristenUnie niet bestond, hadden we hem vandaag nog opgericht om op te komen voor bijzonder onderwijs.”

Vervolgens laat Gert-Jan Segers aan de hand van concrete voorbeelden zien wat die hoopvol-realistische politiek in zijn ogen moet inhouden: Het belastingstelsel moet vriendelijker zijn voor gezinnen met eenverdieners. Dat is het nu niet, want eenverdieners betalen tot 6x meer belasting dan tweeverdieners. “Rutte gedraagt zich als een vijand van het gezin.”, aldus Gert-Jan. Ook voert hij o.a. een pleidooi voor het bijzonder onderwijs en vraagt om aandacht voor ouderen, die vaak eenzaam zijn.

“Gezin is niet alleen hoeksteen van de samenleving, maar ook toetssteen van eerlijk belastingstelsel.”

“Maak werk van een samenleving waarin iedereen meetelt, waarin mensen waardig oud worden. 

Cultuur
“We zijn lang te vrijblijvend geweest over onze cultuur” vindt Gert-Jan Segers. “De “joods-christelijke traditie” is het fundament van onze samenleving.Het lijkt soms alsof onze beschaving door veilingmeester Pechtold verkocht wordt.”
Gideon
Gert-Jan roept de achterban – en in het bijzonder de kandidaten voor de Tweede Kamer – op als een Gidionsbende “ten strijde te gaan”. We mogen dat doen in afhankelijkheid van God en met het oog op het welzijn van de mensen.
Mooie ervaring
Het was een mooie en bemoedigende dag en ik voel me bevoorrecht dat ik door het congres tot één van de kandidaten voor de Tweede Kamer ben gekozen. Het gaat weliswaar om een bescheiden 29e plek, maar we doen het met elkaar. De komende maanden zal de ChristenUnie op allerlei manieren haar programma en overtuiging uitdragen als hoopvolle realisten met als inzet de harten van de kiezers te bereiken.

AD, 17 november 2016