Berichten

Eerste € 500,- tipgeld uitgekeerd

Burgemeester Schoenmaker heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 aangekondigd dat hij overweegt een beloning te gaan uitloven aan degenen die bereid zijn een tip door te geven over een inbreker. Als deze persoon vervolgens op heterdaad kan worden betrapt, aangehouden en veroordeeld wordt, wordt een beloning van € 500,- uitgekeerd.

De burgemeester verdedigde destijds deze onorthodoxe maatregel vanuit de gedachte dat de aangifte bereidheid omhoog moet. In Gouda is deze namelijk laag en om het grote aantal inbraken te bestrijden moet die bereidheid aanzienlijk verbeteren.


Actieplan


In het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2017 is deze overweging vervolgens daadwerkelijk als actiepunt opgenomen. Daarbij stond de volgende toelichting:

“De politie geeft aan dat er tot op heden weinig
tips binnenkomen. Het uitloven van tipgeld
geschiedt door het OM. Daarnaast is het
aantal heterdaadmeldingen erg klein. Juridisch
lijken er geen haken en ogen te zitten aan het
belonen van alerte inwoners voor het doen
van meldingen die leiden tot een aanhouding
op heterdaad en voorgeleiding van de
verdachte. Wel wordt gewaarschuwd voor
eventuele represailles door de doelgroep
indien bekend wordt welke inwoners beloond
zijn.”

Onorthodox


Het is een unieke maatregel die – voor zover bekend – in geen enkele andere gemeente in Nederland voor komt. In de raad was er bij de bespreking van het Actieplan de nodige scepsis en ook onze fractie was niet direct enthousiast. Aan de andere kant hebben we de ambitie om met onorthodoxe maatregelen de veiligheid in Gouda te bevorderen. Aan dat uitgangspunt voldoet deze maatregel absoluut.


Voor de ChristenUnie was dat de belangrijkste reden om het voorstel te steunen en het is mooi dat het tot nu toe in ieder geval al in één situatie tot een concreet resultaat heeft geleid.


We blijven deze maatregel echter kritisch volgen, want misbruik ligt op de loer. Als het bijdraagt aan het verminderen van het aantal inbraken en er geen negatieve bij effecten worden gesignaleerd is het een geslaagd idee. Maar voor juichen is het nog te vroeg.


Drones


De burgemeester blijft met politie en ambtenaren creatief nadenken hoe het aantal inbraken kan worden teruggedrongen. Er zal naast het tipgeld meer worden gesurveilleerd, ook met bikers. Daarnaast wordt het beveiligen van de eigen woning met hang- en sluitwerksubsidie gestimuleerd alsmede poortverlichting en overweegt de burgemeester zelfs om ook drones te gaan inzetten.
Dit laatste zal nog nader worden uitgewerkt alvorens er een besluit over wordt genomen.


Het college en de politie blijven zich actief inzetten voor de veiligheid in onze stad en dat is ook hard nodig. Want ondanks de politie inzet, de mooie plannen en nieuwe maatregelen is het aantal inbraken in Gouda nog altijd verontrustend hoog.