Tag Archief van: Theo Krins

Vorige week heb ik afscheid genomen van de ChristenUnie leden. Echt afscheid nemen was het natuurlijk niet, omdat ik gewoon lid blijf. Maar ik ben geen raadslid meer en dat was de reden dat het bestuur een prachtige afscheidsavond voor me had georganiseerd. 


Ik ben dankbaar voor de vele warme woorden en de leuke kado’s die ik op die avond heb mogen ontvangen en het doet me goed dat er zo’n hechte band met de achterban is.

SOG

Inmiddels ben ik al weer zo’n 1,5 maand aan de slag als voorzitter van de SOG en dat geeft weer nieuwe energie en nieuw enthousiasme. Het is een voorrecht om me in te mogen zetten voor de belangen van de ondernemers in de binnenstad.

Het is fijn om te mogen ervaren dat het klikt met het bestuur van de SOG en de ondernemers in de binnenstad. En dat ik overal positief word ontvangen. Ik zie ernaar uit om met de ondernemers er iets moois van te gaan maken, want Gouda is een fantastische stad!


Sla je vleugels maar uit

Bij mijn afscheid kreeg ik van wethouder Corine Dijkstra een prachtig gedicht mee en ik wil die graag met jullie delen:

Ga maar Theo, vlieg uit, 

Leg je politieke verenkleed maar af

Ja, we weten het 

het voelt  kaal

het voelt geplukt

het voelt licht

het voelt zwaar

het voelt bevrijd

het voelt ontmanteld

het voelt vervuld.


Hoe verder je vliegt hoe beter je je politieke nest ziet

Afstanden verscherpen 

Je zie jezelf terug in de spiegelingen van de IJssel.

Soms een duif die vrede bracht, soms een havik (alleen als het nodig was)

Soms een mus vertrouwend en levend bij de dag, soms een ooievaar die leven bracht in een doodgetrapte discussie. 

We zien je gaan en zien steeds scherper, wat we eigenlijk al wisten:

Het is een paradijsvogel

Vlieg uit, maar niet te ver.

En neem nog steeds de stad op je rug en een foto van de fractie in je verenkleed. 

 

Ga maar Theo, vlieg uit, 

Leg je politieke verenkleed maar af

het voelt  kaal, geplukt, licht en zwaar

het voelt bevrijd, ontmanteld

het voelt vervuld. 

 

Hoop op de Heer, krijg nieuwe kracht

Sla je vleugels uit als een adelaar

je zal lopen maar niet moe worden 

Je zal rennen en vliegen maar niet uitgeput raken.

 

 AD, 6 juli 2021

 deGouda.nl

v.l.n.r. Scheidend SOG-voorzitter Peter de Heer, nieuwe voorzitter Theo Krins en centrummanager Hans van Aalst 

Foto: Marianka Peters


Vanaf 1 augustus 2021 zal ik de nieuwe voorzitter van SOG Gouda zijn.
 In maart heb ik kenbaar gemaakt niet meer beschikbaar te zijn voor de gemeenteraad bij de verkiezingen in maart 2022. In verband met deze benoeming zal ik nu eerder gaan stoppen met mijn raadswerk. Op 7 juli a.s. neem ik afscheid als raadslid van de gemeenteraad in Gouda. Ik zal het raadswerk gaan missen, maar zie ook uit naar deze nieuwe uitdaging.


SOG

 

De SOG (Samenwerkende Ondernemersverengingen Gouda) is in de Goudse binnenstad de koepelorganisatie van de daar gevestigde ondernemers en is actief als spreekbuis, belangenbehartiger en als aanjager van zaken die de ondernemers aangaan. De ondernemers worden in de SOG vertegenwoordigd via ondernemersverenigingen die per straat of gebied zijn georganiseerd.


Persbericht SOG

 

“De afgelopen 14 jaar is Theo Krins als raadslid bijzonder actief geweest voor de Goudse binnenstad. Hij heeft zich in die periode ingezet voor de Goudse binnenstadondernemers. Ook worden mede door zijn inzet de gevels van woningen en bedrijfspanden opgeknapt in het kader van Gouda750 en is er meer aandacht en waardering gekomen voor de potentie die de Goudse binnenstad heeft. Ook heeft hij zowel binnen de politiek als in de stad een groot netwerk opgebouwd.


 

Theo Krins: “Ik zie ernaar uit om samen met de centrummanager en het bestuur ons in te zetten voor de ondernemers in de binnenstad. Mij is gevraagd om de komende tijd leiding te gaan geven aan een strategische heroriëntatie van de SOG waarbij we de positie van de SOG in de binnenstad willen gaan versterken en de betrokkenheid van ondernemers willen gaan vergroten. 

Daarnaast blijven we ook actief samenwerken met andere organisaties in de stad om zo te komen tot een krachtig en aansprekend programma die de belangen van de Goudse ondernemers, maar ook de culturele instellingen en de vastgoedondernemingen ten goede komt. 

Onlangs heeft SOG de slogan “Cheese Capital of the World” gelanceerd om de positie van Gouda kracht bij te zetten. Ik vind het een uitdaging om vanuit die gedachte samen met alle belanghebbenden Gouda nog beter op de kaart te zetten.”

 

Het bestuur is verheugd dat Theo bereid is deze taak op zich te gaan nemen. 

Zij zien in Theo iemand die kennis en passie heeft voor de binnenstad en zowel een volhouder als een verbinder is bij grote beleidsmatige belangen, maar ook oog heeft voor details en creatieve ideeën. Zijn komst zal er mede toe bijdragen dat de binnenstad van Gouda nog mooier, vitaler en aantrekkelijker kan worden voor de ondernemer, de bewoner en de bezoeker.


Interview Goudse Post


Op 19 mei 2021 heeft de Goudse Post een interview geplaatst met de huidige voorzitter van de SOG, Peter de Heer, de centrummanager Hans van Aalst en mijzelf.

Hier kan je dit verhaal lezen.

 deGouda.nl – 11 maart 2021

 Goudse Post

Foto: Marianka Peters


Va
ndaag is bekend gemaakt dat ik niet meer herkiesbaar ben in 2022. Een lastig, maar weloverwogen besluit van mijn kant! Ik heb naar aanleiding van dat besluit een interview gegeven aan Marianka Peters van de Goudse Post. Zij gaf toestemming om de tekst integraal op mijn blog te mogen plaatsen. 

Toelichting


Ik heb onlangs aan het bestuur laten weten dat ik na afloop van de huidige raadsperiode me niet opnieuw verkiesbaar zal stellen.

Sinds 2007 ben ik voor de ChristenUnie lid van de gemeenteraad waarin ik sinds 2014 tevens de rol van fractievoorzitter vervul. Verder ben ik momenteel plaatsvervangend raadsvoorzitter, vice-voorzitter van het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie.

Ik geniet enorm van het raadswerk, maar het is na zoveel jaar me te hebben ingezet als raadslid goed om straks het stokje over te dragen aan de volgende generatie raadsleden. De ChristenUnie heeft veel talent en het is goed om die een kans te geven. Ik blijf me overigens voor de stad inzetten!


Interview met Goudse Post

Hij was de man achter het Groenboek, waarmee hij aandacht vroeg voor het slechte groenonderhoud in Gouda, het Witboek, waar hij het belabberde strooibeleid aan de kaak stelde en het Paarsboek, ter gelegenheid van de samenvoeging BSGR. Volgend jaar na de verkiezingen, neemt fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU) Theo Krins, na 15 jaar afscheid van de Goudse politiek.


Door Marianka Peters

“Ik ga het verschrikkelijk missen,” is het eerste wat in Theo (56) opkomt, als hij bedenkt dat hij vanaf volgend jaar maart op de woensdagavond thuis op de bank zit in plaats van in de raadzaal. “Maar binnen de CU is het regel dat je maximaal drie termijnen in de raad mag zitten. Ik zit nu in mijn vierde termijn. Voor je gevoel is het nooit genoeg, maar op een gegeven moment moet je je gezonde verstand gebruiken en anderen de kans geven om hun politieke ambities een kans te geven.”

Omdat hij nog een jaar te gaan heeft in de Goudse gemeenteraad, is van terugblikken nog geen sprake, eerder een tussentijdse balans opmaken. Theo heeft zich altijd ‘in de kijker’ weten te spelen. Of het nu gaat om het Groenboek, Witboek of laatstelijk zijn ergernis om al die palen die de binnenstad ontsieren, hij gaat er vol voor en weet daarbij iedereen te enthousiasmeren,(inclusief de schrijver van dit interview). “Ik zit tot mijn haarvaten in de stad en ik hou zo veel van de stad. Ik blijf me met hart en ziel inzetten voor de stad, maar dan in een andere rol, wat weet ik nog niet, maar ik voel me een soort ombudsman van de stad en die rol bevalt me wel.”

Terugkijkend op de jaren die achter hem liggen, kan de conclusie worden getrokken, dat Theo toch veel voor elkaar heeft gekregen. Het groen onderhoud heeft een upgrade gekregen en de 20 (I) aanbevelingen ten aanzien van het strooibeleid, heeft Cyclus drect opgenomen in het beleidsplan van de komende jaren. “Datzelfde geldt voor de directeur van de BSGR, die heel sportief met mijn aanbevelingen aan de slag ging. Ik vond het heel erg leuk om te doen, maar nu is het wel genoeg.”
Vooral het kontakt met de burgers zal Theo gaan missen. “Mensen die naar je toekomen en vertellen wat ze meemaken, en dat je als raadslid de stem van de inwoner kunt vertalen naar beleid, dat is zo waardevol en daar doe je het tenslotte voor.”

Al pratend over hoogte- en dieptepunten, komt het gesprek al snel op het Hofje van Jongkind. “Dat heb ik bij toeval ontdekt toen iemand mij een luchtfoto liet zien, waarop achter het pand van voormalige van der Goes aan de Zeugstraat, de contouren van een hofje te zien waren. Uiteindelijk is het plan om het hofje in oude luister te herstellen, gestrand doordat de pandeigenaar niet wilde meewerken. Maar de huidige eigenaren hebben de contouren fraai laten terugkomen in het pand.”
Theo wil er alles aan doen om Gouda te laten ‘shinen’ volgend jaar tijdens Gouda 750 jaar. “Het pand van de Etos is prachtig opgeknapt, en ik begrijp dat er ook gesprekken zijn met Albert Heijn over de gevel opknappen, maar het pand van Ricken Achter de Kerk is nog altijd zo’n lelijke puist en de Punseliepandjes verdienen ook speciale aandacht. De stad zit zo diep in mijn hart, ik wil het gewoon op orde hebben. Wat dat betreft blijf ik wel waken over de stad.”

Foto: Marianka Peters


Politiek gezien staat de herontwikkeling van de PWA-kazerne nog vers in Theo’s geheugen. “Dat was politiek spitsroeden lopen. Dan merk je dat je niet altijd de populariteitsprijs kunt winnen en dat je stevig in je schoenen moet staan. Het escaleerde enorm met de val van het college vlak erna. Toen werd ik als grootste oppositiepartij aangesteld als woordvoerder, dan weet je dat je de Kop van Jut bent, en alles over je heen krijgt. Maar je moest wel door.”

Een paar dingen wil Theo nog afmaken en naast de opknapbeurt van de gevels in de binnenstad, is dat het veiligheidsdossier. “Ik kan het gewoon niet uitstaan dat we het aantal recidivisten (50 procent = red. ) niet naar beneden krijgen. Ik ben bezig met de elektronische enkelband, maar dit is landelijk beleid.”

Zoals eerder gezegd is Theo nog lang niet klaar met Gouda. “Ik blik nog niet verder terug, want ik zit nog in de raad, maar dit is het mooiste wat me is overkomen, Het mooie van raadslid zijn is dat je de stad kunt dienen en iets voor elkaar kunt krijgen. Ik blijf me daarvoor inzetten, weliswaar op een andere manier. Verder blijf ik mijn blog bijhouden, want ik kan straks zijn wie ik ben en word ik niet belemmerd door een politiek dossier. Daar kijk ik echt naar uit.”

Dit is mijn 750e blog! Toch wel een mijlpaal, zeker met het oog op Gouda 750 🙂
Het bloggen begon naar aanleiding van het bus incident in 2008 en heeft door het bijna wekelijks bloggen geleid tot deze mijlpaal in 2020. De verhalen op mijn blog worden breed in Gouda – en zelfs daarbuiten – gelezen. Er zijn inmiddels ruim 490.000 views.

Spugen spuugzat

Inzet van mijn blogs is om de lezers in heldere taal te informeren over het raadswerk en zo verbinding te maken met de inwoners van Gouda. 
Regelmatig wordt er op de blog – helaas vaak anoniem – of via de mail gereageerd en dat versterkt naar ik hoop de band met de inwoners en verlaagt de drempel naar de lokale politiek. 
Ik ben blij dat jullie als lezers aangeven dat door mijn blog de betrokkenheid bij de lokale politiek is toegenomen.

“Al 750 keer schreef Theo Krins een persoonlijke beschouwing via zijn politieke blog. Een bijzondere prestatie. Op deze wijze heeft hij niet alleen zijn achterban, maar ook iedere geïnteresseerde Gouwenaar inzicht in zijn visie op het reilen en zeilen in onze fascinerende stad. 
Gefeliciteerd met deze mijlpaal. 
Ik zal je commentaren blijven volgen J“ 
(Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda)Landelijk nieuws

Regelmatig haalt een blog door de vaak prikkelende titel en inhoud de media en soms werd het zelfs landelijk nieuws, zoals mijn blog over “Tarik Ibn Ali niet welkom in Gouda” en “Spugen spuugzat”. 
Tijdens de discussies over de nieuwe bestemming voor de PWA-kazerne was de blog zelfs een belangrijk communicatiemiddel tussen betrokken partijen. 

“Je bent raadslid dankzij het vertrouwen van kiezers. De beslissingen die je neemt, neem je dankzij het mandaat dat al die mensen jou toevertrouwden. Dat betekent dat je je steeds rekenschap moet geven van de keuzes die je hebt gemaakt. Als er één raadslid is die dat begrijpt en doet, dan ben jij dat, Theo. Van harte gefeliciteerd met je 750e blog en dat er nog vele mogen volgen! 
Want zo blijf je wie je bent: een echte volksvertegenwoordiger. 
En zegen op die plek als navolger van Jezus.” 

(Gert-Jan Segers, Fractievoorzitter ChristenUnie 2e Kamer)

Gouda 750


Bijzonder dat juist nu het aftellen van 750 dagen naar Gouda 750 is begonnen deze blog verschijnt. Het onderstreept in ieder geval – zij het ditmaal onbewust – dat ik me sterk verbonden voel met deze stad en daar de afgelopen jaren uiting aan heb willen geven.


Meest gelezen blogs sinds 2010

Reacties


Vooraf heb ik aan een aantal mensen gevraagd te reageren en ik heb heel wat reacties gehad. Veel dank daarvoor! Zonder iemand tekort te willen doen wil ik in het bijzonder burgemeester Pieter Verhoeve en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, bedanken. De voormalige stadsdichters Ruud Broekhuizen en Pieter Stroop van Renen verrasten mij met een gedicht. Dank!Ga ik nu stoppen met bloggen? Nee, ik ben van plan om in ieder geval door te gaan zolang ik raadslid ben, dus u kunt – als mij dat is gegeven – nog het een en ander van mij verwachten de komende tijd.


Geniet van de leuke reacties en leuk dat u lange of kortere tijd mijn blogs volgt en hopelijk ook blijft volgen!
Mocht u ook nog willen reageren – wat ik bijzonder waardeer – dan kunt u dat onderaan mijn blog doen en dan natuurlijk het liefst niet anoniem…. 🙂

“Het Jawoord” door Ruud BroekhuizenDe voormalig stadsdichter vond aanvankelijk dat de politiek meer z’n best moest doen om de burger te bereiken. 
Maar die opvatting heeft hij bijgesteld toen hij via de ChristenUnie betrokken raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hij schrok ervan hoe weinig mensen kwamen opdagen bij de avonden in die periode, terwijl het toch om belangrijke Goudse thema’s ging. 
De kloof tussen burgers en politici moet echt van twee kanten worden gedicht.
De politicus kan enorm z’n best doen om voeling te houden met wat er leeft in de maatschappij, maar de burger moet ook actief zijn om de politici te ontmoeten en met ze in gesprek te gaan. En daar is zo’n blog in zijn ogen een belangrijk middel bij. Maar reageer dan niet anoniem..!


Het Jawoord
Ik kan wel blijven zeuren
Dat jij me niet ziet staan
Je verder van mij afduwen
Tot ik je niet meer kan verstaan
Naar je roepen met een toeter
Dat je beloftes hebt gedaan
Die je niet bent nagekomen
En fout op fout hebt begaan
Ik kan na vier jaar wel zeggen
Het heeft allemaal geen zin
Ik kleur geen vakje meer rood
Ze stikken er maar in 
Maar mijn stem voor hem
Is een jawoord aan elkaar
Bij voor- en tegenspoed
Vinden we steun bij elkaar
En moeten we investeren
Zoals elk huwelijk behoeft
In geloof en interesse
Naar hoe de ander zich voelt
De kloof is eigenlijk niet meer
Dan desinteresse in elkaar
Dus laat je horen en laat je zien
En vooral, reageren maar
Maar liefste: niet anoniem
(Ruud Broekhuizen, juni 2020)
“750 blogs! Een mijlpaal, Theo. Je blogs tonen je betrokkenheid bij Gouda en de Gouwenaren. De ene keer activistisch, de andere keer luchtig. Maar altijd uitgebreid en goed geïnformeerd.” (Marc de Beyerdirecteur Museum Gouda)
Wat een mijlpaal 750 blogs.
Meestal lees ik je blogs helemaal, een enkele keer als het onderwerp mij niet echt raakt, klik ik je mail weg om eerlijk te zijn (dat gebeurt niet vaak hoor).
Wat mij aanspreekt is het feit dat je zowel de gemeentelijke als de landelijke politiek weet te vertalen naar iets waar je als burger het gevoel bij hebt, hier voel ik mij bij betrokken.
Zoals je ongetwijfeld weet ligt mijn aandachtsgebied met name bij statushouders/ vluchtelingen en ook bij jou merk ik concreet diezelfde interesse en compassie.
We weten elkaar dan ook te vinden als het hierom gaat. Daarnaast heb je een goede neus voor wat Gouda als stad te bieden heeft en je kan heel trefzeker de vinger op de zere plekken leggen. Met het nodige resultaat en dat is mooi.
Ga vooral zo door en ik zou zeggen op naar de duizendste!” (Heike Blok)
“Als trouw lezer van jouw blog Theo wil ik je van harte feliciteren met je 750e blog. We krijgen door jouw blog een mooi inkijkje in de Goudse politiek. Ook laat je ons delen in allerlei gebeurtenissen in Gouda. Je blog is soms kritisch, soms ontroerend, maar meestal heel actueel en met kennis van zaken geschreven. Van mij mogen er nog 750 blogs van jouw komen!” (Roelie Struijk)
“Dank voor je 750e blog. Het is voor mij een onmisbare en betrouwbare gids voor wat er speelt in Gouda. Goed leesbaar en genuanceerd en met een bewonderenswaardige continuïteit door de jaren heen. Wat mij betreft op naar de 1000!” (David Jan van Meeuwen, voorzitter ChristenUnie Gouda)
Gouda’s glorie, nooit een sleur.
(Foto: Marianka Peters)

met Theo Krins als chroniqeur.De zelfgedroomde journalist

typt vingers blauw, da’s onbetwist.
Een blog zo oud, Methusalem,
Koester steeds de eigen stem.”
(Pieter Stroop van Renen, voormalig stadsdichter)
“Wie schrijft die blijft…. scherp en houdt anderen scherp. Dat moet Theo hebben gedacht toen hij begon met bloggen. Inmiddels heeft hij 750 keer zijn lezers verrast en aan het denken gezet. De ene keer ben je het hartgrondig met hem eens en bij een volgende blog weer hopeloos oneens, maar wel aan het denken gezet. Dan komt er weer een prachtige fotoreportage van een mooi evenement in Gouda. Wat er in elk geval aan alle kanten van af spat is zijn betrokkenheid en liefde voor Gouda, voor de mensen, de historie, de panden, de politiek, de kerk, kortom voor deze prachtige stad. Van harte gefeliciteerd Theo, met je 750e blog. Dat er nog maar velen mogen volgen om ons aan het denken te zetten en scherp te houden.” (Irene Klein Haneveld)
“Met zijn blogs heeft Theo een mooie manier gevonden om zijn alledaagse ervaringen in de Goudse politiek te delen met zijn lezers. Hij schrijft toegankelijk, met het hart op de tong en dicht op de actualiteit. Dat maakt het iedere week weer een feestje om te lezen!” (Eelco Sneep)
“De blogs van Theo Krins zijn meestal raak en informerend. Theo is vrijwel overal bij en laat duidelijk zien wat er speelt in onze stad. Ook geeft Theo zijn mening over allerlei zaken. Daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn maar ze zijn wel duidelijk en je mag zelf uitmaken hoe je daar mee omgaat. Er zijn weleens discussies na sommigen blogs, maar Theo weet waar hij voor staat. Hij dringt zijn eigen visie niet op maar informeert duidelijk over zaken die spelen op welk gebied dan ook. Kortom: ik lees zijn blogs graag.” (Piet Streng)

Gefeliciteerd met je 750e blog! Ik heb veel waardering voor de manier waarop jij zoveel blogs schrijft. Het is tekenend voor jou als mens. Politiek is voor jou niet alleen een baan of een taak, maar ook een roeping die je passie heeft en die je invult met hart, geest en ziel. De problematiek in de binnenstad, de vluchtelingekinderen, de voedselbank en ook de nog steeds voortgaande jodenhaat zelfs in onze stad, ze raken jou en je neemt ons als inwoners daarin mee in je blogs. 
Je blogs zijn gefundeerd op feiten uit literatuur en onderzoek en je schrijft ze met passie en een streven naar recht voor alle inwoners van onze bijzondere stad.
Petje af voor zoveel kennis, input, inzet en passie als bestuurder van deze stad. Ik bid je Gods zegen toe als politicus en als mens, dat je nog veel mag betekenen in deze stad namens de Heer die je geschapen en geroepen heeft!  (Carin Hoogstraten, predikant)
“Gouda 750! Maar altijd is iemand sneller met tellen en vertellen. Geen wonder als je verstand van centen hebt. Theo is er zo eentje. Wat in de Raad gebeurt staat eerder op zijn blog dan in het raadsverslag. En dat is maar goed ook, want de Goudse media zijn akelig laks als het gaat om berichten van onze bestuurders en politici. 750 betekent dan ook continuïteit in de berichtgeving. En dat dat dan een CU-tintje heeft, kan je een goed Christen niet kwalijk nemen. Op naar de 1000!” (Ben van Bommel)
“750 blogs van Theo Krins, dat betekent zeker 750 x 30- 60 minuten vrij maken om te communiceren met Gouwenaars. Bij doorrekening betekent het 1 uur per week en dan 14 jaar lang. Het is knap dat je het al zoveel jaren volhoudt. Mooi als mensen reageren op de blog, die hen raakt. Terecht dat je daarop reageert, ook minder positieve reacties. Dat is ook de kracht van een blog. 
De inhoudelijke informatie is voor elke Gouwenaar van belang. Volgens mij zijn de blogs iets meer verschoven van jouw mening over een bepaald item naar meer informatie over een item en een korte reactie. Je verstaat de kunst er altijd mooie plaatjes bij te voegen. 
De blogs laten duidelijk zien wie jij bent Theo. Je bent geen onzichtbaar raadslid. Je staat voor de ChristenUnie. Dat is een compliment waard.
Deze manier van communiceren valt in deze tijd niet meer weg te denken. Toch -mijn mening – ben ik ervan overtuigd dat mondelinge communicatie met Gouwenaars zeker zo belangrijk is.
Ik weet niet of dit ook je laatste blog is? Ik zou zeggen ga er mee door tot het einde van je raadsperiode. Succes en nogmaals gefeliciteerd met deze mijlpaal.” (Gerard Schotanus)
Passie met een knipoog:
In zijn blog van 7 november 2008 doet Theo melding van het feit dat hij die dag de leeftijd van 44 jaar heeft mogen bereiken. Een bijzonder getal – aldus Theo – omdat Barack Obama diezelfde week werd verkozen tot de 44e president van de Verenigde Staten. 
Theo Schrijft: Ik zal u niet vermoeien met de overeenkomsten en verschillen tussen hem en mij, maar ik moet eerlijk toegeven dat Obama bijzonder inspirerend is en in staat lijkt om de inwoners van zijn land te verenigen en een gevoel van nationale trots te bezorgen. In hoeverre die kwalificaties voor mij van toepassing zijn op lokaal niveau mogen anderen beoordelen.

Wie Theo goed kent proeft zijn passie en humor en leest deze bewuste bijdrage met een knipoog. 
Dat het voor Theo een voorrecht is om de bewoners van Gouda namens de ChristenUnie in de Raad te mogen vertegenwoordigen, ‘steekt hij niet onder stoelen of banken’ . . . . . typisch Theo. 😉
Blogs met pakkende onderwerpregels:
Ik kan ernaast zitten, maar volgens mij is Theo een van de eerste raadsleden ooit, dat vanuit de Goudse politieke arena informatieve Blogs is gaan schrijven. Binnen no-time weet hij vanuit een (Raads)vergadering of willekeurige bijeenkomst gepassioneerd verslag te doen en/of op een scherpzinnige wijze de kern van een bepaald onderwerp te (k)raken. Een dergelijke bijdrage wordt dan voorafgegaan door een pakkende of prikkelende onderwerpregel. In mijn optiek is de lokale politiek hierdoor voor de Goudse burgers meer gaan leven, blijft de lezer periodiek geïnformeerd, worden politieke processen zoveel mogelijk gedeeld en standpunten vanuit de ChristenUnie uitgewisseld.
Waakhond van Gouda: 
Waar de boot de haven van West-Terschelling indraait, tref je op de kop van de haven het wachtlokaal ten behoeve van de schippersvereniging “Het Wakend Oog”.  Het diende om de vissers van het eiland bescherming te bieden als zij bij zuidelijke stormen hun drooggevallen schepen moesten bewaken. 
Theo omschrijft zichzelf graag als ‘voorvechter en waakhond’’ voor de stad Gouda. Met zijn ‘wakend oog’ zet hij zich met gedrevenheid in om bepaalde onderwerpen en/of knelpunten aan de kaak te stellen en/of in een willekeurig dossier vragen beantwoord te krijgen. Dat dit nog wel eens in de nodige kritische (veelal anonieme) reacties resulteert op het ‘politieke podium’ is evident.
Theo, van harte gefeliciteerd met jouw inmiddels 750e blog. Blijf dicht bij de kernwaarden van de ChristenUnie: de Vrede zoeken en recht doen. Blijf vooral jezelf, bewogen, dienstbaar en een wakend oog voor de stad Gouda. Ik zie jouw Blogs vanuit de Goudse politieke arena weer met interesse tegemoet. (Arjen Voogt)