Berichten

Foto: Marianka Peters – 2015

Vader der veteranen’ Ted Meines (95) overledenGelukkig is het land dat zijn veteranen eert en waardeert” 

Ted Meines werd geboren op 25 september 1921. Hij richtte het Veteranen Legioen Nederland op en stond aan de basis van de Stichting Veteranen Platform, de koepelorganisatie van 55 verenigingen. Een jaar later werd hij de eerste voorzitter van het platform dat een groot deel van de veteranen in Nederland vertegenwoordigt.
Behalve verzetsstrijder en Indiëganger, was hij ook ereburger van de staat Israël.
In september 2014 werd Meines bevorderd tot luitenant-generaal voor zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veteranen in Nederland in het bijzonder.

Veteranenbeleid

Als voorzitter wist hij toenmalig minister Relus ter Beek (Defensie) ervan te overtuigen dat er een actief veteranenbeleid moest komen. Dit leverde hem de bijnaam ‘Vader der veteranen‘ op.
Meines was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, ontving het Ereteken voor Orde en Vrede, het Mobilisatie Oorlogskruis en was drager van het Ereteken voor Verdienste in goud.


Gouda

In Gouda was vooral door Marianka Peters en haar man, die actief zijn bij de veteranen, generaal Meines geen onbekende. 

December 2015 mocht ik persoonlijk kennis met hem maken toen hij spreker was op een speciale Veteranenavond in Gouda, georganiseerd door het Conservatief Café. Hij hield een indrukwekkende speech, waaruit zijn grote vriendschap voor prins Bernard naar voren kwam als ook zijn liefde voor de joden. 
Hij zei over het redden van Joodse kinderen: “Tijdens de oorlog had ik de eer Joodse kinderen te mogen redden. Ik ben daardoor een deel van Israël.” 

Hij benoemde drie essentiële pijlers, die hem motiveerden om zich in te zetten voor de veteranen:
– zelfrespect
– vertrouwen in de medemens
– Godsvertrouwen

Ik heb veel respect en waardering voor wat hij heeft voor ons land en anderen heeft mogen betekenen. Door zijn overlijden verliezen we een groot militair.Met dank aan Nu.nl