Berichten

Tijdens een rondgang door de binnenstad is het mij opgevallen dat er bijzonder veel stoeppalen in de Goudse binnenstad staan. Een deel daarvan lijkt geen enkele praktische functie (meer) te hebben en een deel staat ook scheef. 


Zie voor meer informatie mijn blog: https://cugouda.nl/2021/02/stoeppalen-verwijderen- uit-binnenstad.html, die ik daarover heb geschreven. 


Vragen aan het college

Om bij het college aandacht hiervoor te krijgen heb ik vervolgens een aantal vragen gesteld aan het college in de hoop dat ze hier wat aan gaan doen. De antwoorden vielen me echter niet mee. De antwoorden waren heel “technisch” geformuleerd en ik proefde weinig bereidheid om concreet iets te willen doen met dit onderwerp. Daarom heb ik er tijdens de raadsvergadering op 26 mei jl. wederom aandacht voor gevraagd. 
In hoeverre is het college het met ons eens dat de binnenstad bij de viering van Gouda750 er fraai en goed onderhouden bij moet staan? 

In zijn algemeen ligt de binnenstad er netjes en onderhouden bij, elke dag zijn we bezig om binnen het budget de binnenstad zo goed mogelijk te beheren en te onderhouden. 
 
In hoeverre is het college het met ons eens dat scheefstaande stoeppalen en “verdwaalde” stoeppalen zonder enig nut niet bij dat beeld passen? 
In principe zijn stoeppalen niet verdwaald en zijn deze vanuit een bepaald oogpunt geplaatst. Scheve stoeppalen is niet ideaal maar vanwege een bezuiniging worden deze dit jaar niet rechtgezet, maar bij onveilige situaties worden deze vanzelfsprekend rechtgezet. 

In hoeverre klopt het dat het recht zetten van een scheefstaande paal minder dan € 200.- kost? En wat kost het verwijderen van een paal? 
Een paal rechtzetten kost circa € 160,00 en verwijderen circa € 240,00. 
 
In hoeverre is het college het met ons een dat de werkwijze: “vanuit bezuinigingsoverwegingen worden scheefstaande paaltjes en verkeersborden alleen recht gezet indien deze onveilig staan”, wel erg ver doorgeschoten vanwege de relatief geringe kosten en met het oog op een verzorgd stadsbeeld? 
In 2020 moest breed bezuinigd worden, elke keuze is dan een lastige. 

In hoeverre kan verwijderen van die palen een oplossing zijn? 
Het weghalen van palen kan in sommige gevallen een oplossing zijn. De palen zijn geplaatst met een reden, weghalen ligt in de meeste gevallen erg gevoelig bij omwonenden/ winkeliers. In veel gevallen bieden paaltjes de oplossing tegen parkeren op de stoep. Als die palen weggehaald zouden worden, zal er meer toezicht nodig zijn en zullen er naar verwachting meer klachten bij de gemeente binnenkomen betreffende parkeren op de stoep. 

In hoeverre is het college bereid om in 2021 met Bewonersplatform Binnenstad een schouw te doen op overbodige palen en scheefstaande palen en – mede in het kader van Gouda 750 – de situatie dit jaar (voor zover gewenst) samen met de bewoners te verbeteren ten faveure van de uitstraling van onze binnenstad in 2022? 
Een schouw en de mogelijke vervolgacties die hieruit voortvloeien, vergen veel tijd en overleg en zullen mogelijk hoge kosten met zich meebrengen en zullen de vastgestelde bezuinigingen waarschijnlijk te niet doen. Dit betekent dat het budget Dagelijks Onderhoud verhoogd zou moeten worden.
Reactie wethouder Hilde Niezen


Omdat de antwoorden weinig invoelden waren en in mijn ogen voorbij gingen aan het feit dat heel wat stoeppalen volstrekt overbodig zijn, heb ik op 26 mei tijdens de raadsvergadering dit onderwerp nogmaals aan de orde gesteld.

Gelukkig kwam de wethouder met een positieve reactie: “We zijn zeker bereid om hiernaar te gaan kijken, maar we hebben wel te maken met de bestaande begroting. We willen allemaal dat bij Gouda 750 onze stad er piekfijn bij staat. Met dit verzoek zullen we zeker kijken of we hier iets mee kunnen doen richting het feestjaar.”
Concreter antwoord kon ik niet krijgen en ik beschouw het als een toezegging en reken erop dat de overbodige palen dit jaar worden weggehaald en scheve palen worden rechtgezet!