Berichten


Vanuit de St.-Janskerk zijn we via social media geattendeerd op het feit dat er op Bevrijdingsdag opnieuw geen vlag uithing op deze kerk en dat de gemeente Gouda hiervoor verantwoordelijk is. Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal vragen aan het college gesteld. Deze vragen zijn nu beantwoord.

1. In hoeverre klopt het dat de gemeente verantwoordelijk is voor het uithangen van de vlag op de St.-Janskerk?

2. Indien dat zo is: wat is de reden dat op Bevrijdingsdag al meerdere malen de vlag op de St.-Janskerk niet is uitgehangen door de gemeente?

3. Wat gaat de gemeente doen om vanaf nu ervoor te zorgen dat op Bevrijdingsdag en andere belangrijke momenten waarop de vlag wordt uitgehangen, de vlag op de St.-Janskerk wordt uitgehangen?

Antwoorden college

1. De toren van de Sint Janskerk is van de gemeente. Om die reden is het vlaggen van de Sint Janstoren opgenomen in het vlaggenprotocol van de gemeente Gouda. 

In het vlaggenprotocol is vastgelegd waarom de gemeente vlagt, waar, wanneer en met welke vlag. Het vlaggenprotocol is vorig jaar door het college van B en W vastgesteld. Daarvoor gold de uitvoeringsagenda van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (voorheen van Cyclus). De uitvoeringsagenda is 1 op 1 overgenomen in het vlaggenprotocol. De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Gouda is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vlaggenprotocol en heeft dit uitbesteed aan een externe aannemer.

2. Volgens het vlaggenprotocol van de gemeente Gouda (en voorheen de uitvoeringsagenda van BOR) wordt alleen in de lustrumjaren op 5 mei vanaf de Sint Janstoren gevlagd. In het lustrumjaar 2020 is vanwege corona niet uitgebreid gevlagd.

3. Het vlaggenprotocol wordt dit jaar onder de loep genomen. De wens om ieder jaar op 5 mei vanaf de toren van de Sint Janskerk te vlaggen zal meegenomen worden. Uitbreiding van het vlaggenprotocol kan een verhoging van de uitgaven betekenen.

Eenvoudige oplossing

Het college heeft veel woorden nodig om e.e.a. uit te leggen, maar het is en blijft vreemd dat op basis van het huidige protocol op Bevrijdingsdag de vlag maar 1x per 5 jaar wordt uitgehangen vanaf de toren van de St. Janskerk. 

Ik zou als college snel tot afspraken komen met de kerk zelf en volgens mij kan dan eenvoudig worden geregeld dat ze zelf ieder jaar de vlag uithangen. Probleem opgelost en terechte irritatie ook en tevens geen extra kosten..!

De afgelopen tijd heb ik meermalen opmerkingen gehoord dat bewegwijzering in Gouda beter kan en moet. Nadat ik jarenlang om bewegwijzering voor bezoekers in de binnenstad had gevraagd, was ik blij toen dit in 2013 ook daadwerkelijk lukte.

 

                                Foto: Marianka Peters


https://cugouda.nl/2013/06/gouda-wijst-toerist-de-weg.html

 

Het viel me toen gelijk al op dat de St.-Janskerk op veel borden ontbreekt, maar de toenmalige wethouder was niet bereid dit aan te passen. 

Inmiddels zijn we 7 jaar verder en ben ik samen met Karel Baarspul, actieve binnenstadbewoner, langs de borden gelopen en constateren we dat de bewegwijzering echt moet verbeteren. 

Bij navraag blijkt dat het college opdracht heeft gegeven om in ieder geval een deel van tekortkomingen op te lossen. Daarover verderop meer.


                                AD Groene Hart, 15 juni 2013

 

St.-Janskerk – Cheese Experience – Museum Gouda

 

Opvallend is dat de St.-Janskerk op veel borden ontbreekt, terwijl het misschien wel de belangrijkste “attractie” is voor de (buitenlandse) bezoekers en de Cheese Experience nergens wordt vermeld. Het Streekarchief wordt vervolgens wel heel wat keren vermeld. Dat is niet logisch. Ook de verwijzing naar Museum Gouda is niet consequent.

 

De bezoeker die aankomt op Klein Amerika (of Schouwburgplein en Bolwerk) ziet aanvankelijk geen enkele verwijzing naar het centrum. Dat duurt tot aan de Chocoladefabriek. Maar dan moet hij al wel die richting zijn opgelopen. Beter is het om op de parkeerplaatsen een duidelijke stadsplattegrond te plaatsen en wellicht dit combineren met informatie van de belangrijkste bezienswaardigheden met een QR-code. Zet daar ook gelijk de eerste paal met verwijsborden neer.

 

 

  Paal Fluwelensingel 

                                    

       Wat is de reden dat het Streekarchief wordt genoemd?

 

Lange Tiendeweg

 


       Bordje VVV staat niet in de goede richting

       Waarom wordt Streekarchief hier vermeld?

       Sint-Janskerk ontbreekt

 

       Bordjes “De Utrechtsche Dom” en “P Klein Amerika” verwijzen niet helemaal goed  

 

 

Zeugtraat:

 

               Stadhuis rechts?? Daarna geen enkele aanduiding meer

> Waarom niet via Lange en Korte Tiendeweg?

> VVV wel rechtdoor.. 

               St.-Janskerk links?? De huidige ingang is bij de toren! 

Ø  Dus rechtdoor via Lange Tiendeweg en Achter de Kerk is logischer

       Voeg hieraan toe: Cheese Experience (via Zeugstraat)

       Voeg toe: Hofje van Jongkind (via Zeugstraat)

 

Vervolg Lange Tiendeweg

 

       Streekarchief kan vervallen

       St.-Janskerk ontbreekt (richting Achter de Kerk)

  

Markt 

       St.-Janskerk ontbreekt (richting toren)

 

Waag


De volgende verwijzingen ontbreken:

            Hofje van Jongkind 

            Cheese Experience 

            Keizerskroon al 3 jaar dicht, kan dus weg

            > in Keizerstraat bordje wel weg…!

            > op diverse andere palen ook nog verwijzing naar Keizerskroon

            St.-Janskerk andere richting 

            Amsterdams Verlaat wordt aangeduid, maar later geen bordje meer

 

VVV

 

Verwijzing naar VVV terwijl je er pal voor staat is niet echt logisch. Of ziet de gemeente zelf ook in dat het VVV zeer matig herkenbaar is… Nog afgezien van het feit de locatie daar niet bepaald optimaal is! Dat heeft de St.-Janskerk het met haar winkel echt veel beter voor elkaar!

 

Markt / Hoogstraat

 

            Bordje VVV staat scheef

            Stadhuis?

            St.-Janskerk? (wel Museum Gouda!)

            Cheese Experience?

 

Hoogstraat

 

       St.-Janskerk en Museum Gouda ontbreken

       Cheese Experience?

       Parkeren Nieuwe Markt?


Kleiwegbrug

 

De paal met verwijzingen is te hoog. Je loopt eraan voorbij.


Stationsplein

 

Bij station staat dit bord – moeilijk zichbaar – ook op de verkeerde plek

Bezoekers gaan nu mogelijk door Crabethstraat en komen dan geen enkele route aanduiding tegen.

  

Stadsplattegrond

 

Daarnaast opvallend dat de stadsplattegrond niet richting het station staat. Nu zullen velen deze plattegrond niet zien. Overigens zou deze vervangen moeten worden door een versie met een QR-code voor de app xplore Gouda

  

Nieuwe Markt

 

            Nieuwe Markt ook met poppetje (niet alleen parkeren)

            Cheese Experience ??

            St-Janskerk ??

 

Torenstraat

Zelfs hier geen verwijzing naar de St.-Janskerk. Ingang is 50 meter verderop..!

Gelukkig zit er een bordje op de muur….

 

Aanpak door gemeente Gouda onvoldoende

 

Inmiddels heeft de gemeente blijkbaar ingezien dat er echt het een en ander moet worden aangepakt en de scheve/ niet in de juiste richting verwijzende bordjes worden gecorrigeerd.

Daarnaast – en dat is goed nieuws – wordt straks ook de Cheese Experience op bepaalde borden aangeven. De paal op de Kleiwegburg wordt verplaatst.

 

Maar het belangrijkste monument van Gouda, de St.-Janskerk, moet het nog altijd doen met een zeer magere verwijzing. Onbegrijpelijk… 

Ik ga er in ieder geval weer aandacht voor vragen en zal na de aanpassing nogmaals nagaan in hoeverre de aanpassingen verbeteringen zijn. Want er mogen wat mij betreft nog wel meer palen worden verplaatst of aangepast. 

Het is bomvol in het Koor van de St.-Janskerk

Burgemeester Pieter Verhoeve is op zaterdag 29 februari om 16.00 uur muzikaal welkom geheten in de St.-Janskerk. In het bomvolle middeleeuwse koor heeft Ars Musica onder leiding van Patrick van der Linden de toepasselijke Ratswechselkantate van J.S. Bach uitgevoerd. 

Gerben Budding
Dick Le Mair
Het koor werd begeleid door de stadsorganist van Gouda, Gerben Budding – die het initiatief voor dit concert heeft genomen –  en de Goudse paukenist Dick Le Mair. 
Hanneke Leroux
De cantate werd afgewisseld met bijdragen van voormalig stadsdichter Hanneke Leroux, die een noviteit had: een gedicht over de wijk Westergouwe, waar de burgemeester met zijn gezin binnenkort gaat wonen.  
Talitha Schaddelee
Ook de kinderburgemeester Talitha Schaddelee leverde een bijdrage aan het programma en sprak haar waardering uit over de goede samenwerking met haar collega Pieter Verhoeve 🙂

Bijzonder was dat dat de grote culturele instellingen (Museum Gouda, De Chocoladefabriek, Cultuur Garenspinnerij en de Schouwburg) en de St.-Janskerk een korte (of wat langere…) presentatie verzorgden over de activiteiten van hun instelling / kerk en daarbij ook een tipje van de sluier oplichten over het programma voor Gouda 750 in 2022. Het meest bijzondere vind ik dat de altaarstukken, die nu te zien zijn in Museum Gouda, tijdelijk weer in de St.Janskerk worden teruggeplaatst en een deel van de prachtige cartons van de Goudse glazen in Museum Gouda te zien zullen zijn rond de viering van Gouda 750.


Dankwoorden door burgemeester Pieter Verhoeve

We kunnen terugzien op een prachtig concert. Het laatste lied (bewerking van “Dramma per Musica zum Guburtstage der Königin von Polen, J.S. Bach) ging speciaal over Gouda en onze burgemeester en vormde zo een mooi slot voor het concert:
“Bloei, o Gouda in Holland, als ceders!
Schal met wapens en wagens en wielen!
Zing, muzen, uit volle borst!
Vrolijke uren, verheugde tijden!
Gun ons nog vaak de gouden vreugden:
Verhoeve, leef, ja, leef nog lang!”
Foto’s met dank aan Dick Le Mair en Harold Hooglander
Viering in de St.-JanskerkGouda is een stad waar al eeuwenlang mensen uit alle windstreken zich vestigen. Een stad waar bekende historische personen de vrijheid vonden om zich te uiten, te doen waar zij in geloofden en hun denkbeelden te delen met de rest van de wereld.

De diversiteit die zo kenmerkend is voor Gouda, is ook waar de uitdaging ligt voor de stad en haar inwoners. De verschillen zijn groot en denkbeelden liggen soms ver uit elkaar. Dit jaar wil Gouda werken aan het zichtbaar maken van deze diversiteit en voor velen komt dit vandaag, 
op Roze Zaterdag, tot een hoogtepunt.
Recht doen


Persoonlijk zet ik me als raadslid bewust in voor de acceptatie van iedereen en ben ik ook blij met de volgende passage in onze verkiezingsprogramma: “Wij staan voor een rechtvaardige stad waarin iedereen goed wordt behandeld, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en talenten. Wij vinden dat de gemeente erop toe moet zien dat aan alle inwoners recht wordt gedaan. Daarom willen we dat het gemeentebestuur spreekt namens iedereen.”


Tegelijk vind ik het als christen een onderwerp waar ik regelmatig mee worstel en ik was daarom ook erg benieuwd naar de inhoud van de viering op deze dag in de St.-Janskerk, in de wetenschap dat heel wat christenen naar deze viering hebben uitgezien, maar er ook christenen zijn die het pijn doet dat deze viering op deze dag (in deze kerk) plaatsvindt.Verbinding


De dienst werd vorm gegeven door prachtige zang van Elise Mannah, Aaron Ayal en Eveline Leijdekkers. De Droominee (Rik Zutphen) en ds. Kim Magnee spraken heldere en verbindende taal en gaven stof tot nadenken. Bijzonder was dat diverse personen tijdens de dienst opstonden en hun eigen verhaal of dat van direct betrokkenen noemden.


Om een beeld te geven van deze dienst citeer ik enkele fragmenten uit de overdenking van ds. Magnee:


“Als liefde de weg is, dan is er ruimte voor al Gods kinderen. Want als liefde de weg is, dan zullen we met elkaar omgaan, wel, als familie. Als liefde de weg is, dan weten we dat God de bron is voor ons allen, dan zijn we broeders en zusters, kinderen van God.” (Michael Curry)

“De echte kracht van de liefde vinden we niet daar waar mensen perfect zijn en waar alles klopt – en gelukkig maar, want dan zouden we heel lang naar de liefde moeten zoeken – nee de ware liefde vinden precies hier, tussen alle menselijk gedoe, in onze hoop en ons verlangen, daar waar mensen niet alleen liefhebben maar ook botsen, daar waar we elkaar kunnen vergeven omdat we geen perfectie van de ander en van onszelf verwachten, maar oog en hart hebben voor alle kanten van het mens-zijn in dit mooie lastige prachtige bestaan.”

“Waar wij ons geliefd weten door God, waar wij voelen dat we er mogen zijn met alles wat we in ons meedragen: onze geaardheid, ons karakter, ons talent, ons onvermogen, onze hoop, precies daar leren wij ook God kennen, want op die manier is Hij liefde. God houdt van de schoonheid in ons en van de brokkenpiloot in ons.

“In de mooie animatie-film The Prince of Egypt (over het leven van Mozes) zit een prachtig liedje met als refrein de zin: Look at yourself through heavens eyes. Precies dat is wat we mogen doen: naar onszelf en elkaar kijken met de ogen van God, die bovenal een God is van liefde en ontferming. En die met dezelfde ogen van liefde kijkt naar alle mensen, hoe wonderlijk of anders ze in onze ogen ook zijn.”

“Ik geloof dat dat onze grootste opdracht en ons grootste geschenk is: om in onszelf en in de ander altijd dat kind van God te zien. Dat is de roze bril waardoor we steeds mogen kijken. Die bril verhult niet dat we verre van perfect zijn, nog altijd is er de realiteit van onhandigheid, van verdriet en moeite en van teleurstelling soms, maar al die dingen zijn niet meer bepalend. 
Bepalend is de liefde die ruimte maakt om onszelf te zijn of steeds meer te worden, met al die prachtige, wonderlijke en ontroerende verschillen die maken dat de mensheid zo’n veelkleurig palet is. 
Liefhebben is de manier van leven die voortkomt uit het besef dat je uit God geboren bent en het is ook: de ander kunnen zien als beelddrager van God. Waar we dat kunnen met en door elkaar licht de heiligheid van God op in ons bestaan en komt er ruimte voor iedereen.”

Recht doen


Deze blog leent zich niet voor een discussie over standpunten en overtuigingen. Ik laat de woorden staan zoals ze zijn gesproken.


Belangrijk is dat we het gesprek met elkaar gaande houden, elkaar liefhebben, wetend dat God ons liefheeft. En ook beseffen dat we in een gebroken wereld leven. 


Daarnaast zal ik me als raadslid ervoor blijven inzetten dat in Gouda iedereen recht wordt gedaan en zich veilig en geaccepteerd kan voelen.


Fotograaf Sandra Zeilstra wil de Pride Walk goed kunnen zien

Er liepen veel mensen mee bij de Pride Walk

Wethouder Thierry van Vugt heeft het zichtbaar naar zijn zin..
In 2014 heb ik al eens aandacht gevraagd op mijn blog voor de graven in de St.-Janskerk in Gouda. 
Bij het herstel van de fundamenten onder de pilaren van het koor zijn diverse grafkelders tevoorschijn gekomen, met als meest bijzonder vondst het graf van de familie Rietveld.


Publiekstrekker


De verantwoordelijken voor het herstel van deze prachtige kerk hebben er niet voor gekozen – ondanks mijn pleidooi die door meerderen werd gesteund – om één of meerdere graven zichtbaar te laten blijven.
Naar mijn mening zou dit echt een publiekstrekker kunnen zijn, omdat die grafkelders een prachtig stuk historie zijn en het zichtbaar laten blijven hiervan echt een toegevoegde waarde biedt aan deze prachtige kerk.


Melchior Gerard van Rietveld was tussen 1672 en 1700 bestuurder in Gouda. Hij was dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap, regent in het Goudse bestuur en vanaf 1695 burgemeester van Gouda. Hij overleed in 1700 en ligt in de St.-Janskerk begraven, samen met zijn twee zoons, zijn vrouw en twee dochters.


Plastic kratje

Deze week was ik in Brugge en het viel me op dat in twee kerken op een prachtige manier oude graven in de kerk zichtbaar zijn gemaakt en het was voor mij wederom een teleurstelling dat in de St.-Janskerk niet voor het zichtbaar laten blijven is gekozen. Met het bericht dat het Hofje van Jongkind (voorlopig?) niet wordt hersteld, zijn dit in mijn ogen twee gemiste kansen om Gouda historisch gezien nieuwe impulsen te geven. 

Nu zijn de botten van de familie Van Rietveld, die eerst in een grafkelder lagen, in een plastic kratje gedaan en moeten ze de nieuwe grafruimte delen met meerdere stadsgenoten…
In een nieuwe grafkelder zijn in totaal vijftig overleden Gouwenaars ondergebracht middels kratjes en dat is het dan. Alle herinneringen aan wat zichtbaar is geweest zijn daarmee onder de grond verdwenen en aan het oog onttrokken.


Brugge

In Brugge hebben ze een ander keuze gemaakt in een tweetal kerken en daarmee delen ze een stuk bijzondere geschiedenis met de vele bezoekers die jaarlijks deze kerken bezoeken.

In de Onze Lieve Vrouwekerk aan de voet van het hoogaltaar zijn onder de praalgraven van Maria van Bourgondië en en haar vader Karel de Stoute, drie graven blootgelegd die rijk beschilderd zijn.
De loden kist in een van de graven (zichtbaar opgesteld) bergt het gebeente van Maria van Bourgondië die in 1482 in Brugge overleed. Een inscriptie duidt aan dat het hart van haar zoon Filips de Schone, vader van Karel V, geborgen is in een apart loden doosje.

Ook in de Sint Salvatorskathedraal zijn diverse (rijk versierde) graven zichtbaar gemaakt.
Ofschoon ik niet op de hoogte ben van alle overwegingen die tot het besluit van het niet zichtbaar laten blijven van de graven in de St.-Janskerk op de hoogte ben, hebben de financiën ongetwijfeld een rol gespeeld. Met dat besluit is wel een bijzonder stuk historie met de botten onder de grond verdwenen.. Jammer!Vrijdagavond 30 oktober jl. was er voor de vrijwilligers de tweejaarlijkse bijeenkomst in de St.-Janskerk om ze namens de gemeente te bedanken voor hun inzet. Dit jaar was het thema: Goud voor elkaar!


PortDe opzet was weer wat anders:  zo’n 1.000 vrijwilligers konden nu genieten van een plankje met kaas en port.
Uiteraard was er ook frisdrank en wijn, maar het was wel opvallend dat de vrijwilligers geen koffie of thee konden krijgen. Het gebeurt voor velen volgens mij niet vaak dat je direct na de maaltijd (het feest was van 19.00 – 21.00 uur) wijn of port drinkt.


“Ik ben super trots op de Goudse vrijwilligers. Deze mensen hebben zoveel over om belangeloos iets te doen voor anderen. Ze zijn onmisbaar voor Gouda. Goudse vrijwilligers zijn Goud voor elkaar!”, aldus wethouder Laura Werger.23.000 vrijwilligers


Het is altijd weer mooi om te zien hoeveel mensen zich op allerlei manieren als vrijwilliger inzetten en elk keer realiseer ik me weer dat Gouda niet zo’n fijne stad zou zijn zonder deze mensen. 
Het is ongelooflijk dat Gouda maar liefst 23.000 vrijwilligers heeft en dat is op een totaal aantal inwoners van 71.000 echt veel!


Veel vrijwilligers lieten hun waardering blijken voor deze avond en er waren veel geanimeerde gesprekken.
Hopelijk is deze blijk van waardering een extra steuntje in de rug van de vrijwilligers om zich in te blijven zetten voor onze stad!

Voor nu: veel dank en waardering voor de inzet van de vrijwilligers in onze stad!De St.-Janskerk was prachtig verlicht op deze avond en daarom een kleine foto impressie:Piran (Slovenië)
Afgelopen weken heb ik met een deel van het gezin kunnen
genieten van een heerlijke vakantie. We zijn eerst een paar dagen in Salzburg
geweest en daarna ruim een week naar Slovenië. 
Waar Salzburg bruist van cultuur, hebben we in Slovenië vooral genoten
van de (ruige) natuur. Ofschoon het door de vele toeristen niet eenvoudig was
om rust te ervaren, blijft het altijd weer fijn om in een ander land en andere
cultuur te zijn.


Bewegwijzering

In Salzburg valt echt heel veel te zien; kerk en cultuur
liefhebbers komen, tijd, ogen en oren tekort om alles te zien en te ervaren. Vanwege
de Salzburger Festspiele was er veel muziek op straat en het viel ons op hoe
hoog de kwaliteit daarvan is. Genieten!

De bewegwijzering voor toeristen was overigens belabberd en
wat dat betreft ben ik er nog altijd trots op dat mede door de ChristenUnie er in
Gouda nu zoveel duidelijke wegwijzers aanwezig zijn.
Jammer blijft dat de St.-Janskerk niet wordt genoemd vanaf
de parkeerplaatsen en het station, terwijl het zo’n belangrijk (toeristisch)
monument is. Al eerder heb ik daar opmerkingen over gemaakt en sinds de PWA
discussie kan het argument over scheiding van kerk en staat niet meer de
oorzaak zijn…  Kortom, ik hoop dat dit nu echt eens wordt aangepast. Wellicht
moet de St.-Janskerk hier zelf het initiatief maar voor nemen.

Missie en exploitatie
Een heel ander issue is dat mij in zowel Oostenrijk als
Slovenië opviel dat de kerken altijd vrij toegankelijk zijn en er nadrukkelijk
aandacht is voor het feit dat het een kerk is. Bij diensten was soms de kerk
dicht, maar veelal werd vooral verwacht dat je dan eerbiedig ergens blijf zitten of
staan.

De St.-Janskerk kiest ervoor om wel een toegangsprijs te
vragen en richt zich nadrukkelijk op (commerciële) exploitatie en dat is op
zichzelf natuurlijk te billijken, maar geeft wel een dilemma. 
In het kerkblad
van de St.-Janskerk van 31 juli jl. schrijft scriba Sjaak den Heijer hier o.a.
over: “De kerk is meer dan een museum en een gebouw om allerlei activiteiten
in te organiseren. Het is vooreerst een plek waar de gemeente van Jezus
Christus op zondag samenkomt rondom het Woord van God.”De uitdaging zal voor het kerkbestuur zijn om vanuit
het besef dat de St.-Janskerk primair een kerkelijke functie heeft (en de kerkelijke 
gemeente een missionaire taak heeft) tevens de kerk succesvol te “exploiteren”. De lokale overheid zet zich in voor marketing en toerisme en heeft een “eenzijdige focus”. Het is daarom maar goed
dat het eigendom van de St.-Janskerk niet toebehoort aan de plaatselijke
overheid, maar aan de kerkelijke gemeente. Laat hun inzet zijn (samen met anderen in Gouda) dat velen de weg naar deze kerk weten te vinden om door de
weeks te genieten van de prachtige Goudse glazen én op zondag van de
samenkomsten.Hieronder een foto impressie van Salzburg en Slovenië


Salzburg


Mozart

Slovenië

Ribcev Laz

Slap Savica

Meer van Bohinj

Meer van Bled

Mostnica kloof

 Ljubljana

Overal reclame voor de nieuwe Skoda Superb 🙂

Postojnska Jama

Predjamski Grad

Piran