Berichten

v.l.n.r. Scheidend SOG-voorzitter Peter de Heer, nieuwe voorzitter Theo Krins en centrummanager Hans van Aalst 

Foto: Marianka Peters


Vanaf 1 augustus 2021 zal ik de nieuwe voorzitter van SOG Gouda zijn.
 In maart heb ik kenbaar gemaakt niet meer beschikbaar te zijn voor de gemeenteraad bij de verkiezingen in maart 2022. In verband met deze benoeming zal ik nu eerder gaan stoppen met mijn raadswerk. Op 7 juli a.s. neem ik afscheid als raadslid van de gemeenteraad in Gouda. Ik zal het raadswerk gaan missen, maar zie ook uit naar deze nieuwe uitdaging.


SOG

 

De SOG (Samenwerkende Ondernemersverengingen Gouda) is in de Goudse binnenstad de koepelorganisatie van de daar gevestigde ondernemers en is actief als spreekbuis, belangenbehartiger en als aanjager van zaken die de ondernemers aangaan. De ondernemers worden in de SOG vertegenwoordigd via ondernemersverenigingen die per straat of gebied zijn georganiseerd.


Persbericht SOG

 

“De afgelopen 14 jaar is Theo Krins als raadslid bijzonder actief geweest voor de Goudse binnenstad. Hij heeft zich in die periode ingezet voor de Goudse binnenstadondernemers. Ook worden mede door zijn inzet de gevels van woningen en bedrijfspanden opgeknapt in het kader van Gouda750 en is er meer aandacht en waardering gekomen voor de potentie die de Goudse binnenstad heeft. Ook heeft hij zowel binnen de politiek als in de stad een groot netwerk opgebouwd.


 

Theo Krins: “Ik zie ernaar uit om samen met de centrummanager en het bestuur ons in te zetten voor de ondernemers in de binnenstad. Mij is gevraagd om de komende tijd leiding te gaan geven aan een strategische heroriëntatie van de SOG waarbij we de positie van de SOG in de binnenstad willen gaan versterken en de betrokkenheid van ondernemers willen gaan vergroten. 

Daarnaast blijven we ook actief samenwerken met andere organisaties in de stad om zo te komen tot een krachtig en aansprekend programma die de belangen van de Goudse ondernemers, maar ook de culturele instellingen en de vastgoedondernemingen ten goede komt. 

Onlangs heeft SOG de slogan “Cheese Capital of the World” gelanceerd om de positie van Gouda kracht bij te zetten. Ik vind het een uitdaging om vanuit die gedachte samen met alle belanghebbenden Gouda nog beter op de kaart te zetten.”

 

Het bestuur is verheugd dat Theo bereid is deze taak op zich te gaan nemen. 

Zij zien in Theo iemand die kennis en passie heeft voor de binnenstad en zowel een volhouder als een verbinder is bij grote beleidsmatige belangen, maar ook oog heeft voor details en creatieve ideeën. Zijn komst zal er mede toe bijdragen dat de binnenstad van Gouda nog mooier, vitaler en aantrekkelijker kan worden voor de ondernemer, de bewoner en de bezoeker.


Interview Goudse Post


Op 19 mei 2021 heeft de Goudse Post een interview geplaatst met de huidige voorzitter van de SOG, Peter de Heer, de centrummanager Hans van Aalst en mijzelf.

Hier kan je dit verhaal lezen.

Het is een zware tijd geweest voor de binnenstad van Gouda en haar ondernemers. De winkels, terrassen zijn nu gelukkig weer open en hopelijk gaan de bezienswaardigheden binnenkort ook weer open. Ondernemers en vertegenwoordigers uit de cultuursector zijn er klaar voor, maar de buitenruimte van de binnenstad kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Er was behoorlijk wat onkruid te zien en daarnaast zijn de viooltjes in de bakken binnenkort ook uitgebloeid. 


Dus het is tijd voor een nette binnenstad en voor wat nieuws, zodat we met elkaar een frisse start kunnen maken!

Irene Klein Haneveld heet iedereen welkom en geeft instructies

Op initiatief van Gouda Bruist en de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) zijn een aantal mensen op 1 mei aan de slag geweest om diverse winkelstraten in de binnenstad van nieuwe planten te voorzien en het onkruid weg te halen.

De vrijwilligers werden welkom geheten door Irene Klein Haneveld (SOG) en het Straattheater Schoonmaakcoach. Ze staan ook wel bekend onder de naam YCCE (The Yellow Cheese Cleaning Experience). 

Samen met met mijn vrouw Marjan hebben wij de Kleiwegstraat voor onze rekening genomen en het was leuk om te zien en te ervaren hoe de ondernemers deze actie waarderen.

Goudse onderneemster met kinderwethouder Hannah van Hoorn en kinderburgemeester Ruben Mourik

Verder werden vandaag de Goudse ondernemers een hart onder de riem gestoken door het kindercollege die de ondernemers een oorkonde hebben overhandigd.

Laten we met elkaar de komende tijd de ondernemers in de binnenstad een hart onder de riem blijven steken door te zorgen dat de binnenstad netjes blijft en daarnaast ook vooral lokaal onze inkopen te doen en in onze eigen stad van de terrassen te genieten!

Wethouder Thierry van Vugt en het kindercollege


Woensdag was er een informatiebijeenkomst van de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda) over het nieuwe Ondernemersfonds Gouda in De Zalm.

Ik ging erheen in de verwachting dat het wel eens spannend kon gaan worden, aangezien de economische crisis door het land giert en ondernemers wellicht niet zitten te wachten op een nieuw fonds en extra lasten.
Maar dat viel enorm mee, ik heb geen wanklank gehoord, maar wel veel applaus en instemmende geluiden.
SOG had enorm haar best gedaan om mensen het woord te geven die positief achter dit initiatief staan, maar ik moet zeggen dat ze ook echt een goed verhaal hadden.
Waarnemend voorzitter van de SOG, Fred Grem, zette de aanleiding nog eens uiteen (freeriders die wel profiteren, maar niet investeren) en vertelde dat ze een tip kregen van een ondernemer die enthousiast was over het Ondernemersfonds in Leiden.
Jan de Laat, voorzitter van het Ondernemersfonds, wilde duidelijk zoveel mogelijk vragen en zorg wegnemen en gaf helder aan dat het fonds primair tot taak heeft om als coördinerend orgaan op te treden en de onderliggende ondernemersverenigingen bepalen waaraan ze het geld willen besteden. Zijn verwachting is dat door dit fonds er een grotere betrokkenheid ontstaat tussen de ondernemers en dat daardoor het ondernemersklimaat zal verbeteren.
Het waren woorden die mij bijzonder aanspraken, aangezien juist deze argumenten voor onze fractie belangrijk waren in het steunen van dit initiatief bij de besluitvorming in de Raad.

Siebe Keulen
mocht als wethouder ook nog een duit in het zakje doen en deed dat met verve. Hij wees er nog maar eens op dat de organisatiegraad in Gouda bij de ondernemers laag is en er nogal wat ondernemers zijn die de neiging hebben om nergens aan te mee te doen. Wat dat betreft zou het naar zijn mening goed zijn als er één grote ondernemersverening komt. Ten aanzien van het fonds is er angst aanwezig, maar dat is volgens hem niet terecht. Verder riep hij op om vertrouwen in elkaar te hebben.
Hij had ook nog een nieuwtje: binnenkort worden ook nieuwe ondernemers (net als bewoners) welkom geheten.
Heel leuk vond ik dat Jan van der Linden, vestigingsmanager van de V&D in Leiden, het woord voerde. Hij draagt zijn stad duidelijk een warm toe en was enorm enthousiast over het Ondernemersfonds in Leiden. Negativiteit bestempelde hij als koudwatervrees door onwetendheid. Wat als erg positief wordt ervaren is dat je nu plannen maakt die je ook kan gaan uitvoeren. Dat is nog wel eens anders geweest.
Tenslotte kwamen de plannen van SOG nog even aan de orde en ik moet zeggen dat het er goed uitziet. Geen kleine plannetjes, maar duidelijk een keuze voor een beperkt aantal aansprekende projecten:
1. Bloemversiering in de binnenstad. Dit project werd enthousiast gepresenteerd door de immer actieve Mia Schaap en Josephine Weber. Deze dames verdienen een standbeeld Wat een positieve inbreng hebben deze dames toch altijd voor onze binnenstad. Hulde!
2. Eenduidige Kerstverlichting
3. Sinterklaasintocht
4. Overige en nieuwe initiatieven
Opvallend was het, dat twee wijkteams vanuit hun 3 euro budget 1.000 euro hebben bijgedragen aan dit fonds, zodat SOG in totaal in 2009 75.000 euro te besteden heeft.
Als overal in Gouda het Ondernemersfonds met hetzelfde enthousiasme wordt opgepakt als SOG dat doet, dan wordt dit een groot succes voor Gouda.