Berichten

Foto: Marianka Peters
Vrijdag 17 maart verschenen er op social media opeens foto’s van containers op het Sluiseiland in Gouda. Dit leverde gelijk de nodige onrust op, omdat de bewoners in Korte Akkeren fel gekant zijn tegen een mogelijke containerterminal op deze plek, vanwege alle verkeersoverlast die daarmee gepaard gaat en omdat ooit is toegezegd dat het Sluiseiland een groene, recreatieve bestemming zou krijgen. 
Een onderzoek naar het nut en de noodzaak van de komst van een containerterminal is nog gaande en het leek erop dat er vast een voorschot werd genomen op een door sommige bedrijven gewenste uitkomst.
De containers bleven daar overigens niet lang staan, maar werden al snel door vrachtwagens opgehaald.
Foto: Raymond Aarsman
Vragen
Wij hebben vervolgens die dag contact opgenomen met het wijkteam. Deze was niet op de hoogte gesteld over het lossen van containers en daarom hebben we toen gelijk vragen naar het college gestuurd. We willen precies weten wat er is gebeurd en wie erbij betrokken zijn geweest.
Foto: Raymond Aarsman
Speurwerk
Marianka Peters, journalist en eindredacteur van de Goudse Post, liet het er niet bij zitten en achterhaalde al snel de precieze gang van zaken door contact op te nemen met de provincie.
Ze meldt op de site van de Goudse Post vervolgens het volgende:
“Afgelopen donderdag is de spoorbrug van ProRail in storing gevallen. Door onduidelijkheden over de duur van de storing lagen er vrijdagochtend 6 schepen, waarvan 4 containerschepen voor de spoorbrug te wachten,” aldus een woordvoerder. “Vrijdagochtend heeft Nedcargo besloten om van twee schepen de bovenste laag containers te verwijderen en deze tijdelijk op te slaan. Eerst is nog geprobeerd te lossen bij loswal Nieuwe Gouwe. Daar lag echter al een schip, waarna werd uitgeweken naar het Sluiseiland.”

Om de loswal bij de Julianasluis eenmalig ter beschikking te stellen heeft de provincie in deze bijzondere situatie voor een snelle en pragmatische oplossing gekozen. Twee andere schepen zijn omgedraaid naar Rotterdam om daar de containers eraf te halen. “De provincie speelt overigens geen rol in het verlenen van eventueel benodigde vergunningen om te lossen,” wordt nadrukkelijk gesteld. “Het lossen van de containers afgelopen vrijdag staat volledig los van de lopende verkenning. Zoals gezegd was het lossen van de containers afgelopen vrijdag een eenmalige pragmatische oplossing. Het was gezien de situatie niet mogelijk daar tevoren over te communiceren.”Onrust
De actie van provincie mag dan als pragmatisch worden bestempeld, maar het heeft wel voor behoorlijk wat onrust gezorgd bij vooral bewoners in Korte Akkeren. Het was communicatief niet handig dat ze – voor zover ik nu weet – zelfs niet met de gemeente Gouda hierover contact hebben gehad.
We hebben besloten om onze vragen aan het college te handhaven, want we willen ook van hun kant vernemen hoe e.e.a. is verlopen en hoe het college hier tegenover staat.