Tag Archief van: schoolzones

Vorig jaar zijn in Plaswijck de schoolzones vernieuwd. De Ridder van Catsweg en de Plaswijckweg werden opnieuw ingericht, om veilige schoolzones te maken.
ChristenUnie Gouda vroeg samen met de VVD en GoudaPositief meerdere keren of deze nieuwe inrichting ook een verbetering is. Wethouder Klijmij-Van der Laan antwoordde in juni 2023 dat er in augustus 2023 een evaluatie zou komen, waarna zo nodig aanpassingen gedaan zouden worden.

Deze maand vroegen ChristenUnie, VVD en GoPo opnieuw naar deze schoolzones. De wethouder deelde daarop de Evaluatie Vernieuwde schoolzones Plaswijck met de raad. Hieruit blijkt dat 75% van de fietsers de nieuwe verkeerssituatie onveiliger vindt. De wethouder belooft in de zomervakantie van 2024 of daarna extra borden, drempels, extra belettering op de weg en het opnemen van de schoolzones in navigatiesystemen.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen de enquete hebben ingevuld. Dat het probleem bij veel mensen leeft, blijkt uit het feit dat er meer dan 1300 open antwoorden zijn gegeven. Op basis van de ongevallenstatistiek heeft sinds de aanleg van de schoolzones geen gemeld ongeval plaatsgevonden. Voetgangers voelen zich wel veiliger. Bovendien zijn soms fietsers zelf ook de oorzaak van onveilige situatie, waarbij vooral groepen jongeren worden genoemd. Het was voor veel verkeersdeelnemers ook een grote omschakeling, maar door de grote participatie kan er nu wel gericht gewerkt worden aan de verbetering van de subjectieve veiligheid, stelt de wethouder.

Binnen ChristenUnie Gouda delen we de zorgen over het gevoel van onveiligheid. Onze fractie ziet regelmatig gevaarlijke situaties, met name op de Ridder van Catsweg.
Als ChristenUnie willen graag dat zoveel mogelijk mensen de fiets nemen in plaats van de auto. Dat is goed voor de gezondheid, voor de luchtkwaliteit in de stad en voor het klimaat. Wij zijn groot voorstander van schoolzones, met als doel het verkeer veiliger te maken rondom scholen, zodat kinderen van jongs af aan de fiets kiezen. We vertrouwen erop dat de wethouder alles op alles gaat zetten om iedereen hier met een gerust hart te laten fietsen.

Bijlage 1: Resultaten-schoolzones-Plaswijck

Bijlage 2: 20240514 TV CU Evaluatie Schoolzones