Berichten

De ChristenUnie is blij dat het college met ‘nieuwe
energie’ voortvarend schoolzones aanlegt. Schoolzones zijn bedoeld om de
verkeersveiligheid te verbeteren rondom scholen door aanpassingen aan de straat
en het straatbeeld. in september 2017 nam de gemeenteraad nog een motie aan  die ik namens de ChristenUnie indiende. Niet
alleen in Plaswijck worden schoolzones aangelegd, maar door de hele stad heen. Hopelijk
heeft dit positief effect op de verkeersveiligheid en neemt de kans op
ongelukken verder af. Vooral rondom het halen en brengen is het goed nadenken
over verkeersveiligheid van belang. 
Foto mobiliteitsvisie Gouda

Participatie

Wel vragen we ons af of het goed gaat met de
participatie rondom de aanleg. We hebben inmiddels vaker begrepen dat scholen
maar ook bewoners niet op de hoogte zijn van de aanleg van schoolzones. Dit is
vreemd, omdat scholen zelf waarschijnlijk het beste weten welke maatregelen
effectief kunnen zijn voor de veiligheid. Daarnaast is het ook fijn als
omwonenden weten wat er gebeurt. Onlangs werd er bijvoorbeeld een kleurig paaltje van een
schoolzone voor een op te knappen monument neergezet, zonder dat hierover
gesproken was.

Dit is niet de bedoeling van de aanleg van
schoolzones. Niet alleen schoolzones aanleggen is van belang, maar juist ook
dat op school aandacht is voor verkeersveiligheid in gesprek met de leerlingen.
Participatie zorgt voor het slagen van de toename van de verkeersveiligheid en
is een belangrijk onderdeel. 

Artikel 38 vragen

Daarom heb ik namens de fractie van de ChristenUnie
vragen gesteld aan het college.

 1. In
  hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat bij het aanleggen van
  schoolzones goed overleg noodzakelijk is met scholen en omwonenden? 
 2. Op
  welke manier zijn de scholen en omwonenden betrokken bij de aanleg van de
  gerealiseerde schoolzones om ze optimaal in te richten en te zorgen voor
  minimale overlast van bijvoorbeeld de plaatsing van kleurige paaltjes voor
  panden van bewoners? 
    
   
 3. Op
  welke manier borgt het college dat voor toekomstig aan te leggen schoolzones in
  een goede participatie met de omgeving wordt voorzien?
 4. In hoeverre staat het college open voor
  eventuele aanpassingen van de schoolzones, daar waar omwonenden of scholen niet
  of te weinig betrokken zijn in de participatie?
 5. In hoeverre is er rekening gehouden met een
  evaluatie van de gerealiseerde schoolzones en het eventueel doorvoer van
  verbeteringen op basis van gebruikservaringen bij bestaande en nog aan te
  leggen schoolzones?
 6. In een aangenomen motie van de ChristenUnie
  van september 2017 is het college gevraagd om in het 2e of 3e kwartaal 2018 een
  overzicht te geven van de tot dan toe gerealiseerde schoolzones en een plan te
  presenteren voor realisatie van schoolzones bij de overige scholen in Gouda,
  inclusief kostenraming en dekkingsvoorstel. Wanneer kunnen we deze informatie
  ontvangen?


Het duurt enkele weken voordat ik antwoord ontvang
op deze vragen. Ik hoop op het voortvarend doorpakken van de aanleg van
schoolzones, maar wel met voldoende inspraak en communicatie met scholen en
omwonenden!