Berichten

Dat is helaas toekomstmuziek die werkelijkheid kan worden. In mijn eerdere blog over de luchtvaart gaf ik aan hoe de participatie van o.a. Schiphol verbeterd moet worden om gehinderden ook serieus te nemen. In deze blog aandacht voor de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Deze ligt nog ter inzage tot en met donderdag 25 februari 2021. Het lastige is dat niet echt duidelijk wordt wat nu de bedoeling is en waar je dan een zienswijze over kan indienen. De kans dat Gouda meer overlast gaat krijgen door bijvoorbeeld een snelweg van vliegtuigen naar het zuiden is mogelijk. In deze blog stel ik drie vraagtekens bij dit rapport. 

Waarom een Luchtruimherziening?

Op de website wordt het volgende vermeldt; ‘Het gebruik van het luchtruim is de afgelopen decennia sterk veranderd en deze veranderingen zullen zich ook in de toekomst blijven voordoen. Met de herziening is wordt gesteld dat het luchtruim klaar is voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en capaciteit. Het waarborgen van de veiligheid in het Nederlandse luchtruim is daarbij een harde randvoorwaarde’. Maar is dat ook zo en waar blijkt dat uit? 


Drie vraagtekens bij dit rapport

Onderstaand een 3-tal punten waar toch vraagtekens bij gezet kunnen worden ten aanzien van overlast. 


1 Hoofdroutes

Het systeem gaat uit van standaard routes in de lucht, een soort snelwegen, met minimale spreiding. Dit uitgangspunt zorgt wellicht voor minder gehinderden, maar als je onder zo’n snelweg woont wordt je niet vrolijk. Kans dat Gouda zo’n snelweg met vluchten naar het zuiden over zich krijgt is vrij groot gezien de strategische ligging. Die kans is extra groot omdat vanuit duurzaamheid wordt gezegd dat de vliegtuigen zo snel als mogelijk naar het volgende oriëntatiepunt moet worden gevlogen. 

Dat is echter voor geluidsoverlast juist onwenselijk. Spreiding maakt de overlast in ieder geval wat dragelijker. Waarom snelwegen beter zijn om de overlast tegen te gaan is onbekend en staar niet beschreven. De hoofdroutes worden bovendien ook totaal niet duidelijk in het rapport en wordt nog nader uitgewerkt.


2 Het constant klimmen en constant dalen

Het ei van Columbus, vliegtuigen gaan straks bij opstijgen alleen nog stijgen en bij dalen alleen nog dalen. Dat lijkt me een open deur. Idee is wel dat sneller gestegen en sneller gedaald wordt. Hoe dit eruit ziet wordt in zijn geheel niet duidelijk als je het rapport leest. 

In Gouda is toen gekeken werd naar minder overlast ook al gekeken of hoger vliegen invloed heeft op de geluidsoverlast in Gouda. Deze werd in het rapport van Schiphol beschreven als verwaarloosbaar. Deze maatregel is echter wel 1 van de maatregelen om de overlast te beperken. Ik ben benieuwd welke inwoner voordeel gaat krijgen van deze maatregel, in Gouda in ieder geval niet. Ook hier totaal niet duidelijk waar de routes komen en hoe deze maatregel uitgewerkt wordt. 


3 Afwijken van route (6000 voet)

Mogen vliegtuigen nu na 3000 voet hoogte afwijken van de route, in de nieuwe plannen is dat 6000 voet. Dat is een beetje een wassen neus. Het is namelijk zo dat nu in de praktijk de meeste toestellen pas vanaf 6000 voet een andere route kiezen. Hier wordt in dit rapport bij aangesloten. Daarnaast is het ook onduidelijk hoe dit standpunt zich verhoudt tot juist vliegen op vaste ‘snelwegen’. 

24 december 2020, vliegtuigen boven Gouda

Lastigste van het rapport blijft dat het onduidelijk is waar je nu op kunt reageren, niets wordt concreet en onderbouwing van de beschreven ‘oplossingen’ zijn ook niet te vinden en worden later nader uitgewerkt. 


Belangrijkste wat aangepast moet worden

De rechtsbescherming voor inwoners is momenteel slecht geregeld. Juridisch is voor Schiphol vaak een uitzondering gemaakt. In een rechtsstaat als Nederland zou het toch minimaal zo moeten zijn dat er wetgeving is waar Schiphol zich ook aan moet houden. En nog belangrijker daarbij, ga dan uit van meten in plaats van berekenen bij geluidsoverlast en luchtvervuiling. Meet daadwerkelijk het geluid en de luchtkwaliteit en ga daarmee aan de slag. Vage berekeningen die nu gebruikt worden moeten aan banden worden gelegd. 


Tot slot

Eerlijk vliegen is trouwens ook eerlijk beprijzen en voor korte afstand investeren in het treinvervoer. Maar daar over meer in mijn derde blog waar ik de visie van de ChristenUnie op de luchtvaart zal beschrijven zoals opgenomen in het verkiezingsprogramma 2021-2025 ‘kiezen voor wat echt telt’. Wat zou het toch mooi zijn als in de Tweede Kamer in ieder geval ingezet wordt op het meten van geluidsoverlast en de luchtkwaliteit bij vliegverkeer. Meten is weten! 


In actie?

Het is nog mogelijk om tot 25 februari 2021 uw zorgen te uiten. Dit kan op deze website: programma luchtruimherziening

Door de Covid-19 crisis is het luchtverkeer flink afgenomen. Echter, nog steeds wordt er gevlogen en hard doorgewerkt om in de toekomst nog meer te mogen vliegen, ook boven Gouda. Er lijken andere wetten te gelden voor de luchtvaart. Recentelijk bleek dit voor mij onder andere uit het een debat in de Tweede Kamer waar het Kabinet aangaf dat het luchtruim met Groot Brittannië niet afgesloten kan worden t.b.v. minder besmettingen. In deze blog aandacht voor de macht van de luchtvaart. Daarbij wil ik aangeven dat ik niet tegen vliegen ben als dat noodzakelijk is, maar wel voor een eerlijk verhaal en eerlijke regels, ook voor de luchtvaart en Schiphol. In deze blog een voorbeeld van wat echt moet veranderen. Want het is nu wel heel moeilijk om als burger te zorgen dat de overlast van Schiphol verminderd. In deze blog neem ik jullie mee in het proces om te komen tot een aanpassing van het vliegverkeer boven Gouda en het resultaat. 

Gouda ligt strategisch

Gouda ligt strategisch voor Schiphol, bij toekomstig verdere groei zal Gouda meer en meer overlast ervaren. Gouda ligt precies tussen Schiphol en het zogenaamde oriëntatiepunt WOODY (ligt bij Woensdrecht, nabij Bergen op Zoom). Vliegtuigen die naar het zuiden vliegen, bijvoorbeeld naar Frankrijk, Spanje en Portugal, maken gebruik van dit oriëntatiepunt. Om eerder bij ‘Woody’ te komen wordt de route afgesneden en vliegt men dwars over Gouda. Dit scheelt een aantal seconden in reistijd en een paar liter brandstof. 

Inzet voor minder overlast boven Gouda

De inzet van de gemeente Bodegraven- Reeuwijk, gemeente Gouda en de belangenvereniging vliegtuigoverlast Gouda was om de route van het opstijgend vliegverkeer vanaf de Kaagbaan (KUDAK route) te verleggen richting oosten. Dit om de overlast meer te spreiden. Het kostte jaren om deze nieuwe vliegroute voor elkaar te krijgen. Alleen vanwege de grote maatschappelijke druk is dit mijn inziens gelukt. 


Een slager die zijn eigen vlees keurt

Hoe gaat zo’n verplaatsing van een route dan in zijn werk? De onderhandelingen die plaats vinden, vinden plaats met de betrokken gemeenten. Dit gebeurt dus ook met de gemeenten die wellicht meer overlast gaan ervaren. Met elkaar moeten de gemeenten het eens worden. Door deze manier van vergaderen is het al lastig om tot verandering van routes te komen. 

De vergaderingen voor o.a Gouda vinden plaats in het cluster Groene Hart. voor het overleg wordt een rapport met berekeningen en ingewikkelde modellen opgesteld. De berekeningen die in het rapport zijn opgenomen zijn discutabel gezien de uitgangspunten die voor de berekening gebruikt worden. Op basis van dit rapport wordt gekeken hoeveel de ene gemeente er qua overlast op vooruit gaat en de andere er op achteruit. Het probleem wat hierdoor ontstaat is dat niet meer nagedacht wordt over een goede oplossing voor de overlast, maar alleen over vage getallen wordt gesproken die in het rapport staat. 

Als alle gemeenten instemmen met een nieuwe route gaat het voorstel vervolgens door naar een tweede overlegronde, de werkgroep ORS. In deze werkgroep zitten KLM, Schiphol en ook de gemeenten, provincien, LVNL, bewonersgroepen (in dit geval allen bewonersgroep Kaagbaan buitengebied) en het ministerie. KLM en Schiphol bepalen uiteindelijk mede of er iets veranderd en dit pas als gemeenten er samen over eens zijn. Wat mij betreft een vorm van slager die zijn eigen vlees keurt. 


Routeverlegging; maar je hoeft je er niet aan te houden

Een routeverlegging is voor het stijgende verkeer van de Kaagbaan door deze onderhandelingen in het najaar van 2020 geslaagd. Hier zou Gouda en met name Gouda Goverwelle ook de vruchten plukken en minder overlast ervaren, was de gedachte. Nu zijn we een paar maanden verder en niets is wat het lijkt (zie kaartje). Alleen tot 3000 voet hoogte hoeft men zich aan de route te houden (ongeveer ter hoogte van Nieuwkoop), met als gevolg dat alsnog de meeste vluchten over Gouda komen. Dus je spreekt iets af met elkaar, hebt daar heel veel overleg over, maar vervolgens hoef je je niet aan de afspraak te houden. Wat mij betreft kan dit echt niet.


momentopname hoe route gevlogen wordt over Gouda na ingaan nieuwe afspraken

Wassen neus

Dit soort verhalen maken mij zeker fanatiek. Dit kan toch niet waar zijn in een democratisch land. Inspraak betekent dus eigenlijk, op papier boeken we een voordeel in (Schiphol heeft hiermee namelijk 118 minder gehinderden op papier) maar lossen vervolgens totaal de overlast niet op. Participatie is een wassen neus. Er wordt een idee gegeven dat je mee mag praten, maar het probleem van overlast wordt uiteindelijk voor niemand echt opgelost, alleen op papier. Dat heeft dan weinig nut en is volgens mij niet een eerlijk systeem.


Naar een eerlijk verhaal

Ik ga er toch vanuit dat Schiphol zich gewoon aan routes moet gaan houden over een langere afstand. Want op deze manier verliezen ze voor mij alle geloofwaardigheid. Ik vind het echt bijzonder dat dit in Nederland zo kan en we dit met z’n allen goed vinden, of je nu wel last hebt van vliegtuigen of niet. Wat vindt u? Laat gerust een reactie achter op deze blog.


Binnenkort nog twee blogs over de nieuw luchtvaartherziening die nu ter inzage ligt en het landelijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie en de inzet om de luchtvaart te gaan veranderen. 

Vorige week kondigde Schiphol weer aan dat er
tijdelijk meer overlast komt van overvliegende vliegtuigen boven Gouda. Die
extra overlast is bovenop de huidige 100.000+ vluchten die nu al boven Gouda vliegen. De geplande extra overlast duurt ongeveer twee maanden door
onderhoud aan een taxibaan. Ook van mei tot juli 2019 was dit het geval wat
leidde tot een recordaantal geregistreerd klachten vanuit Gouda. In deze blog
aandacht voor de groeiende structurele een incidentele toename van overlast en
informatie over de oprichting van de belangenvereniging vliegtuigoverlast
Gouda.


Klachten toegenomen
Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS),
kunnen alle bewoner een klacht voor overlast indienen. Op de manier wordt door
Schiphol overlast in kaart gebracht in rapportages die gedownload kunnen
worden. Het laatste verslag is die met de derde kwartaal cijfers over 2019.
Gouda komt in de lijst van aantal melders (aantal klachten wordt niet
weergegeven)over de Aalsmeerbaan 6 keer voor in de top 25 van postcodes. De
postcodes vanwaar de meeste klachten worden ingediend zijn 2804 en 2807. Korte
Akkeren (2802) heeft duidelijk nog geen last van de overvliegende vliegtuigen.
Eerder schreef ik ook al over de toename van overlast in de blog;  Vliegtuigen
boven Gouda, overlast neemt toe.

Helaas kan ik momenteel
geen goede verwijzing geven naar deze kwartaalcijfers, omdat de website van het
BAS momenteel niet werkt.
Geen rustige zomervakantie

Deze zomer kreeg ik soms dagelijks bericht van
mensen die veel overlast ervaarde van het toegenomen vliegverkeer. Soms wel
elke twee minuten een vliegtuig vrij laag over terwijl je net lekker in de tuin
zit. En dit is nog maar het begin. Door de verplaatsing van de aanvliegroutes
van Schiphol in 2016 (Vliegtuigen boven Gouda; zorgen zijn gedeeld ) is het
aantal vluchten over Gouda van Schiphol enorm toegenomen. Dit zal zeker nog
verder toenemen als de routes in 2020 in Europees verband worden vastgelegd.
Tijd voor actie dus! Ik heb daarom in september 2019 een groepje inwoners van Gouda die mij
hadden benaderd en zich actief wilde inzetten bij elkaar geroepen.

Belangenvereniging
Vliegtuigoverlast Gouda

Dit gesprek heeft uiteindelijk geleidt tot een
kerngroep die een belangenvereniging wil oprichten. Doel is in kaart te brengen
dat 100.000+ vluchten over Gouda al vele uren van de dag overlast met zich
mee brengt en we moeten leven in een constante omgeving met herrie. Dit heeft
natuurlijk gevolgen voor het welbevinden en gezondheid van ons. Dus een vereniging
niet om te zeuren, maar om oplossingen te realiseren voor een grote groep
bewoners  en verbetering te realiseren in
de methode van het bepalen van de geluidsoverlast. De huidige theoretische
berekeningen van gemiddelden (modellen) sluiten namelijk niet aan bij de reële beleving, waardoor het beeld ontstaat dat Schiphol overal oneerlijk mee weg lijkt te
komen. 

De bedoeling van de belangenvereniging is een constructieve bijdrage te leveren aan
de discussie om zo de overlast in Gouda te verminderen. Het is zeker niet de
bedoeling een protestbeweging te worden zonder oplossingen, maar juist met structurele
bijdragen verbetering te realiseren. Een eerste doelstelling
is te komen tot een vereniging van minimaal 500 leden, zodat de vereniging mee
kan spreken over alle besluiten omtrent Schiphol die Gouda treffen.

Tot slot

Toen ik begon te schrijven over dit onderwerp, alweer meer dan
vijf jaar geleden, vroeg iedereen of ik me niet in kon zetten voor
belangrijkere onderwerpen voor Gouda. Inmiddels is duidelijk dat  we nu al van 6.00 in de ochtend tot 24.00 in
de nacht non stop vluchten  boven Gouda
Oost hebben en het probleem steeds groter wordt als we geen tegengas geven.
Neem daarbij het groeiend aantal vluchten van Rotterdam The Hague airport zorgen er voor
dat we straks non stop vluchten over onze mooie stad Gouda krijgen met alle overlast
die daarbij hoort.


Meld je nu aan!
Wilt u de activiteiten van de belangenvereniging i.o.
volgen, dit kan op facebook via deze link: https://bit.ly/340hku0
of als je als je wil aanmelden voor de belangenvereniging, stuur een mail naar vliegtuigoverlastgouda@gmail.com


Drie jaar
geleden begon ik met bloggen over vliegtuigoverlast. Reacties die ik toen
voornamelijk kreeg was of ik me niet met belangrijkere zaken bezig kon houden.
Of wat is overlast. De ervaring leert echter dat het maatschappelijk debat over
vliegtuigen inmiddels veranderd is. Ik spreek nu zelfs mensen die overwegen te
verhuizen. Ik geloof nog niet dat het zover is, maar voor steeds meer inwoners
is de grens wel een beetje bereikt. In deze blog vertel ik de stand van zaken
omtrent de uitbreidingsplannen voor Rotterdam- The Hague airport en de zorgen
die nu ook uitgesproken worden over de uitbreidingsplannen van Schiphol. 

Rotterdam- The Hague airport

Zoals je
wellicht nog weet heb ik eind december 2016 in de Goudse gemeenteraad een motie
ingediend om onze zorgen te uiten over de uitbreidingsplannen. Deze motie
haalde het en in het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Gouda haar
zorgen geuit over de uitbreiding.
Inmiddels ligt een definitief advies voor aan de staatsecretaris. Hierin staat
dat er geen draagvlak bestaat voor het vergroten van de geluidsruimte van dit
vliegveld bij omwonenden. Wel wordt voorgesteld de heli-haven te verplaatsen en
deze ruimte in te vullen voor zakelijke vluchten.
Een kritische blog over dit voorstel heb ik dit
voorjaar al geschreven, waarin ook een link is opgenomen uw klachten door te
geven. Goed nieuws is in ieder geval dat grote groei er voor Rotterdam
voorlopig niet lijkt in te zitten.

Schiphol

En jawel,
het grote broertje Schiphol wil nu ook weer fors uitbreiden. Daarnaast is de
manier van aanvliegen en opstijgen veranderd voor twee banen, waardoor sowieso
vliegtuigen vaker en lager over Gouda gaan vliegen. Het is daarom goed dat
Gouda in actie komt en direct meedoet aan een campagne;
www.ikstemvoorstilte.nl. Op deze site kunt uw zorgen ook uiten:

laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar
ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de
besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!

Ik zou dus
zeggen, de kans om uw stem te laten horen als u daadwerkelijk ook overlast
ervaart. Tot welk niveau is die overlast en vervuiling aanvaardbaar?


In december 2016 diende ik namens de ChristenUnie een motie in om de
overlast van vliegtuigenlawaai boven Gouda aan te pakken
en stelling in te nemen tegen een verdere forse
uitbreiding van Rotterdam-The Hague airport. Deze motie werd aangenomen en is
inmiddels uitgevoerd. In deze blog meer over de actie n.a.v. deze motie die de
gemeente Gouda, samen met de gemeente Zuidplas en Waddinxveen heeft opgezet.
Tevens in deze blog een interessant nieuwtje over Schiphol. Is de overlast
inderdaad van korte duur of is er structureel meer overlast te verwachten van
deze
lawaaiige buurman

Zorgen gedeeld!

De gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas hebben een brief gestuurd om hun zorgen te uiten over de toename
van de geluidshinder van vliegtuigen in de regio. Deze brief is zowel verzonden
aan de demissionaire staatssecretaris, Sharon Dijksma, als ook aan Rotterdam – The
Hague airport. Er is o.a. aangegeven dat klachten wel degelijk serieus genomen
moeten worden en meegewogen moeten worden bij de eventuele uitbreiding van het
vliegveld. Ook stellen de gemeenten vraagtekens bij  het verplaatsen van de helikopter-landplaats
naar elders, die vervolgens meer ruimte maakt voor commerciële vluchten met
meer geluidshinder als gevolg. Er is nu in ieder geval een krachtig geluid
afgegeven vanuit de regio dat het woongenot in deze regio voor inwoners op het
spel staat. 

SCHIPHOL ALARM

Door onderhoud op Schiphol is het de laatste tijd zeer druk
met vliegverkeer van Schiphol boven Gouda. Nu vraag ik me inmiddels af of deze
overlast daadwerkelijk tijdelijk is……. Volgens
informatie
van Schiphol
is
duidelijk dat de aanvliegroutes voor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan structureel
zijn veranderd sinds 10 november 2016 i.v.m. de veiligheid. Hierdoor is de
aanvliegroute langer en een stuk verschoven richting Gouda. 


Gevolg is dat vliegtuigen lager boven Gouda en het Groene
Hart vliegen. Dit geldt ook als er één baan open is. Nu geloof ik best dat de
overlast tijdens de werkzaamheden groter is, maar het lijkt dus dat we nu al
moeten wennen aan structurele herrie. Laten we hopen dat het anders gaat..

Wat ik me vervolgens wel afvraag is: hoe kan het dat als we
een snelweg aanleggen er diverse procedures moeten worden doorlopen met
inspraak voordat de snelweg er kan komen en bij vliegverkeer eenzijdig een
verandering kan worden doorgevoerd zonder dat we als inwoners er maar iets van
horen. Ik vind dit toch vreemd. De informatievoorziening vanuit de vliegvelden
hierover moet dan ook veel beter worden!

Deze keer een gastblog van Bart Been over de oorzaken van vliegtuigoverlast van afgelopen weekend boven Gouda.

In verband met noordoostenwind en afwijkend
baangebruik werd Gouda, Goverwelle in het bijzonder, de gehele zaterdag en
zondag overvlogen door dalende vliegtuigen. Deze waren op weg naar Schiphol. Ze
maakten hun bocht op een hoogte van net iets meer dan 1 km. Hoewel dalende
vliegtuigen doorgaans niet zoveel last geven als opstijgende vliegtuigen, was
nu het omgekeerde het geval. De meeste vliegtuigen produceerden een hoog
jankend c.q. fluitend geluid. Urenlang zat er tussen het ene vliegtuig en het
volgende maar twee minuten.

Vliegtuig boven Gouda Goverwelle, Theo Krins
Oorzaak overlast
Oorzaak van de overlast is de gesloten Kaagbaan.
Daaraan wordt van zaterdag 18 maart tot en met woensdag 24 mei groot onderhoud
verricht. Aansluitend aan het onderhoud wordt de Kaagbaan tot dinsdag 13 juni
in tien nachten geveegd. Ook tijdens dit vegen is de baan gesloten voor
vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan wordt
in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan, de Zwanenburgbaan en de
Aalsmeerbaan. De luchthaven verwacht zelf ook dat dit tot medio juni tot extra
hinder leidt. Regiobewoners met vragen hierover kunnen terecht bij het
Bewonersaanspreekpunt Schiphol.

Meldingen
De
Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond laat inderdaad weten dat het
klachten heeft geregend, met name uit het Groene Hart. Bij die meldkamer komen
in het weekend alle milieuklachten uit heel Zuid-Holland binnen, via de
Milieutelefoon (
0888-333555). Ook op de website van de Milieudienst
Midden-Holland (https://meldingwd.odmh.nl)
zijn veel klachten binnengekomen.
De
DCMR bevestigt dat het dit weekend drukker was dan normaal boven Gouda en dat
het alleen naderend verkeer voor Schiphol betrof. De route werd op drukke
momenten naar het zuiden opgeschoven waarbij de vliegtuigen boven Gouda al in
de juiste naderingsrichting draaiden. Het onaangename geluid komt omdat een
vliegtuig in een bocht iets meer motorvermogen nodig heeft om op hoogte te
blijven.

Een lawaaiige buurman
Uit
het afgelopen weekend blijkt dat Schiphol een lawaaiige buurman van het Groene
Hart gaat worden. Gouda merkt dit steeds meer. Ook op dagen met zuidenwind
wordt Gouda-Oost overvlogen. Het gaat dan om vliegtuigen op ca. drie kilometer
hoogte. Omdat het om opstijgende vliegtuigen met motoren op vol vermogen gaat,
geven die toch hinder. In weekends met veel vakantievluchten komen de eerste
vluchten al naar vijf uur ’s ochtends over, met slaapverstoring als gevolg. Ook
dalende vliegtuigen richting Zestienhoven komen met grote regelmaat laag over
Gouda heen. De vraag is hoe lang dit zo door kan gaan. Schiphol heeft nog forse
groeiambities, net als Zestienhoven. Vaak wordt de hinder van vliegtuiglawaai
onderschat omdat burgers zich wel ergeren maar geen melding doen.

Tot slot
Ook deze gastblog geeft aan dat het erop lijkt dat het dossier vliegtuigoverlast in Gouda, waar ik al 3 jaar bij betrokken ben als raadslid, steeds meer aandacht krijgt en het omslagpunt van acceptatie naar hinder voor vele inwoners van Gouda nabij is. Moeten we actiever klachten gaan indienen om zo verdere groei van overlast te minimaliseren? Of is het een idee een lokaal meldpunt te openen voor overlastklachten? Ik ben benieuwd naar uw mening…. Laat gerust een reactie achter op deze blog.