Berichten

Afgelopen maandagavond hebben als raad met elkaar en met belanghebbenden gesproken over een nieuwe vestigingsplaats voor de ambulancepost. Deze post is nu gevestigd bij de Hanepraai (Fluwelensingel), maar moet daar begin 2011 weg i.v.m. nieuwbouw van een zorgcentrum.

Uitgangspunt is dat de vestigingsplaats optimale aanrijtijden kan garanderen voor de ambulances (maximaal 15 minuten). Daarbij is het al jarenlang de ambitie om deze ambulancepost langs de Zuidwestelijke Randweg te realiseren. Promen was eventueel ook een alternatief, maar die besliste rond de zomervakantie toch zelf alle ruimtes te willen gaan gebruiken.

De Regionale Ambulance Dienst (RAD) vindt nu een braakliggend terrein bij Stolwijkersluis een prima alternatief, maar het buurtschap vind het helemaal niets: te dicht op de woningen, geluidsoverlast (110 dB, gelijk aan een straaljager volgens voorzitter Co van der Horst van Buurtschap Stolwijkersluis), onveilige verkeerssituatie en een lelijk uitzicht: muur van 4 meter hoog.

Op basis van rapporten is Stolwijkersluis nooit als optie genoemd (is ook logisch, want de intentie was (en is?) dat zo’n post niet dichtbij bewoond gebied komt) en is het Sluiseiland de beste optie.
Afgelopen maandag probeerde ik verschillende varianten (financieel) goed in beeld te krijgen, maar iedere keer kwam er toen een nieuwe konijn uit de hoed en dat maakt het verkrijgen van een goed beeld niet makkelijk.

1. RAD geeft opeens aan dat ze financieel gekort zijn en daarom niet meer via een tijdelijke locatie naar een permanente locatie kunnen.
2. Een ambulancepost bij Nederlek blijkt mede te voorzien in ritten voor regio Rijnmond en zou naar herindeling wellicht helemaal voor deze regio gaan rijden. Dat gebeurt niet kostendekkend. Reden voor vragen om meer duidelijkheid, want de gelden zijn hard nodig.
3. Tijdelijk starten met een locatie op het Sluiseiland (die later wordt omgebouwd tot een permanente vestiging) met een extra auto bij Stolwijkersluis (Esso station) zou voor die extra auto € 800.000,- p.j. kosten. Dit lijkt ons een erg hoog bedrag en ook hiervoor hebben we om een onderbouwing en nadere toelichting gevraagd.

De kwaliteit van de ambulance dienst staat bij ons hoog in het vaandel en de aanrijtijden mogen niet verslechteren, maar we willen ook zo min mogelijk overlast voor bewoners en een goede (financiële) onderbouwing voor het huidige voorstel en een afweging van meer alternatieven.

Wethouder Kastelein gaat de komende weken hiermee aan de slag en dan zullen we op basis van zijn bevinden een definitief standpunt innemen.