BerichtenTijdens de raadsvergadering op 29 november jl. heeft de SGP (in navolging van het initiatief van de SGP in de Tweede Kamer) een motie ingediend om de Goudse en de Nederlandse vlag in de raadzaal te gaan plaatsen.


Behalve D66, PvdA en GroenLinks hebben alle overige fracties deze motie gesteund. Met name Thierry van Vugt (D66) was fel tegenstander van deze motie en vond deze motie uiting geven aan iets wat niet neutraal is en daarom niet in de raad hoort. Vervolgens gaf hij aan dat als deze motie zou worden aangenomen D66 met een motie zou komen om nog een vlag te plaatsen. Daarmee liet hij zijn eigen uitgangspunt los en koos nadrukkelijk voor een “gekleurd” symbool.

Onze fractie betreurt het dat deze moties polariserend en zeker niet samenbindend in de raad hebben gewerkt. 
Wat onze fractie betreft hadden de moties ook niet ingediend hoeven te worden, maar toen de motie van de SGP toch werd ingediend hebben we besloten deze wel te steunen.

Hierbij onze inbreng bij die motie:


Motie vlaggen

“Voorzitter, de ChristenUnie heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van de Nederlandse vlag en de Goudse vlag in de raadszaal. 

De Goudse vlag representeert de democratie in Gouda en het is goed dat in onze raadzaal dit zichtbaar is.

We beseffen dat het plaatsen van de Nederlandse vlag verschillende associaties kan oproepen en door sommigen in de samenleving wordt gezien als een teken van opkomend Nationalisme.
Voor onze fractie is de de Nederlandse vlag een teken van onze Nederlandse identiteit. Voor ons duidt de deze vlag  op een hernieuwde behoefte aan gemeenschapszin. 

De vlag staat voor vrijheid van geweten en geloofsvrijheid. 
Het zou mooi zijn als we met het plaatsen van de Nederlandse vlag in de raadszaal deze betekenis weer een nieuwe lading mee kunnen geven.” 


Themavlag
Direct na deze motie diende D66 een motie in om voortaan ook een themavlag op te hangen, te beginnen met de Regenboogvlag in verband met Roze jaar 2018.

Wat onze fractie betreft gaat D66 daarmee voorbij aan het feit dat de Nederlandse vlag voor vrijheid van het geweten staat en de vrijheid om te mogen zijn wie je bent. Daar voegt de Regenboog niets aan toe.

Daarnaast vinden we (evenals D66 in eerste instantie ook zelf aangaf) dat uitingen in de raad neutraal moeten zijn. Daar past het ophangen van een themavlag niet bij en dus ook niet een vlag die staat voor specifieke doelgroepen.

De ChristenUnie heeft om bovengenoemde redenen de motie van D66 niet gesteund. Een raadsmeerderheid heeft overigens wel voor de motie gestemd.

Geen goed gevoel

In de raad hadden maar weinigen een goed gevoel over hoe alles is verlopen rond deze moties en het is de vraag of we met elkaar erin zijn geslaagd om samenbindend te zijn naar elkaar en naar de inwoners van onze stad. 
De tijd zal het leren..