Berichten


De gemeente en politie doen veel om het aantal woninginbraken te verminderen. Enerzijds wordt door middel van subsidies gestimuleerd dat de bewoners preventief maatregelen nemen en anderzijds is het ook belangrijk dat bewoners alert zijn en actief melden. Daarnaast is het ook verstandig om bij de politie aan te geven wanneer je met vakantie gaat. En als u op vakantie gaat, zet dan niet allemaal foto’s op social media. Inbrekers hebben het dan wel heel makkelijk…


Opvallend is dat inbrekers in de gaten hebben dat steeds meer bewoners de ramen en deuren beneden goed hebben beveiligd, maar boven niet of nauwelijks maatregelen hebben genomen. Bovenramen staan daarnaast ook regelmatig open of men laat een ladder op het dak van een schuur liggen etc.

De politie zette daarom onlangs het volgende bericht op hun website:.
Politieteam Gouda ziet de afgelopen weken dat er woninginbraken plaatsvinden waarbij de inbreker gebruikmaakt van tuinmeubilair, ladders, kliko’s enz. om via de eerste verdieping de woning binnen te komen. Inbrekers weten dat ramen op de eerste verdieping vaak minder goed beveiligd zijn en soms ook niet goed zijn afgesloten. Inbrekers zien dan hun kans schoon en breken deze eenvoudig open. Voorkom dat er wordt ingebroken en neem voorzorgsmaatregelen, ook als u straks met vakantie gaat. Zorg dat de inbreker uw huis overslaat.


Een paar tips om te voorkomen dat een inbreker uw huis uitkiest:


  • Sluit ramen en deuren en draai ze op slot. Vergeet de achter- en de tuindeur niet.
  • Leg geen ladders of ander klimmateriaal in de tuin. Een vuilnisbak is voor een inbreker vaak al voldoende om een balkon te bereiken.
  • Doe net alsof u thuis bent. Gebruik tijdschakelaars
  • Doe de gordijnen niet dicht als u dat anders ook niet doet.
Geen foto’s op Facebook

  • Vermeld niet op uw voicemail dat u op vakantie bent. Let ook op wat u op Twitter, Facebook en Instagram zet.
  • Vraag buren of kennissen een oogje in het zeil te houden en uw brievenbus te legen. En als u een eigen oprit hebt, of ze af en toe hun auto op uw oprit parkeren.
  • Voor de thuisblijvers: ziet u voor u onbekende mensen opvallend vaak in de buurt rondrijden of -lopen? Ziet u auto’s, scooters of bromfietsen rijden met mensen die erg veel belangstelling hebben voor de woningen? Bel dan direct 112

Frustraties


Daarnaast zullen we ook meer effort moeten steken in het kunnen blijven volgen van notoire inbrekers. Nu hoor ik te vaak dat de (veelal jonge) inbrekers weer snel op straat rondlopen en op de oude voet verder kunnen gaan. 


Enkelband


Om recidive te ontmoedigen blijf ik pleiten voor een enkelband gedurende een bepaalde periode. De gemeente Gouda onderzoekt hiervoor op dit moment de mogelijkheden en ik hoop dat we hiermee mogen starten, al is het maar als proef. 


We kunnen immers van ons huis geen vesting maken. Het inbreken moet gewoon minder worden. 


Dat lukt overigens niet alleen door handhaving, maar zal ook moeten gebeuren bij de opvoeding, want daar ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het gewenste gedrag!

Gemeente verstrekt
tijdelijk subsidie voor hang- en sluitwerk

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21
juni jl. besloten om tijdelijk een subsidieregeling in te voeren voor hang- en
sluitwerk.
Regelmatig ben ik kritisch over het veiligheidsbeleid
in Gouda maar ik vind het een prima initiatief om inwoners te stimuleren
daadwerkelijk iets te gaan doen aan inbraakpreventie.
Hoewel de laatste tijd steeds meer mensen de
beveiliging van hun woningen heeft verbeterd blijkt in de praktijk het vaak
toch noodzakelijk om hang- en sluitwerk (deels) te vervangen.
Mede op verzoek van onze fractie gaat het om een ruime
toepassing: de subsidie wordt verstrekt voor aanschaf van zaken als hang- en
sluitwerk (SKG sloten, cilindertrekbeveiliging, raamboompjes,
kierstandhouders, carrièrestangen, Secu-strips), camera’s, rolluiken
etc. 
Doelstelling is dat door toepassing van deze zaken
minder eenvoudig kan worden ingebroken en zo het aantal inbraken afneemt.
Specifieke buurten
De subsidie wordt in eerste instantie verstrekt voor
zogenaamde “hofspot-buurten”: Korte Akkeren Oud, Polderbuurt,
Lustenbuurt, Slagenbuurt en Kort Haarlem.
Mochten er onvoldoende aanvragen uit deze buurten
komen, dan kunnen ook andere inwoners uit Gouda deze subsidie aanvragen.

Gecertificeerd bedrijf
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het hang-
en sluitwerk worden geplaatst door een PKVW gecertificeerd bedrijf
(Politiekeurmerk Veilig Wonen)
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van aanschaf en
aanbrengen met een maximum van € 250,- per woning. Het totaal beschikbare
bedrag is € 100.000,- , zodat 400 woningen subsidie kunnen aanvragen.
Coördinator
De ervaring heeft mij geleerd dat bewoners vaak niet
zo snel daadwerkelijk het besluit nemen om beveiliging daadwerkelijk
te gaan regelen. Ik pleit er daarom voor dat er per straat een coördinator
(vrijwilliger) wordt gezocht die zo’n project begeleidt, zodat er niet alleen
mogelijk een collectief voordeel kan worden gerealiseerd naast de subsidie,
maar ook dat het daadwerkelijk van de grond komt. Zelf heb ik hiermee inmiddels
goede ervaringen opgedaan.
Het zou goed zijn als er vanuit de gemeente vinger aan
de pols wordt gehouden (wat zou kunnen via het nieuwe initiatief Buurt
Bestuurt) zodat zo’n coördinator daadwerkelijk in de hotspot buurten
wordt gevonden. Via de coördinator kan dan (indien gewenst) de voortgang
worden besproken. 
In combinatie met de subsidie moet het toch
mogelijk zijn om in Gouda een flink aantal woningen beter
te beveiligen en zo het aantal inbraken te verlagen.

Nextdoor
Naast de belangrijke rol van de coördinator is het ook
nuttig om als bewoners deel te gaan nemen aan Nextdoor. Je kunt dan
met elkaar contact onderhouden, veiligheidsissues delen en
bijvoorbeeld ook surveillance in de straat of buurt afspreken. In korte
tijd is deze app. – ook in Gouda – erg populair geworden en ik heb er zelf ook goede
ervaringen mee. 
Eventueel kan ook gekozen worden voor de app
Veiligebuurt.
Meer subsidie
Het college doet een mooie geste richting een (deel
van de) bewoners. Laat dit concreet een bijdrage mogen leveren aan
het terugdringen van het zeer hoge aantal inbraken. Mocht de pot snel
leegraken, dan moet er maar extra geld worden vrijgemaakt, want we moeten
met elkaar het aantal inbraken omlaag zien te krijgen, ook buiten de hotspots!
We lopen namelijk het risico dat door deze maatregelen er elders nieuwe hotspots ontstaan, dus het college doet er goed aan vast
wat extra gelden te reserveren.
Uiteindelijk is er uiteraard meer nodig
dan alleen deze preventieve maatregelen, maar het is wel een belangrijk
deel van de oplossing. Aan de slag dus!