Tag Archief van: Politie

De laatste tijd is er sprake van voortdurende overlast rond het gebied van de Watergangpolderplein en de Rietvinkpolderstraat in de wijk Goverwelle. De bewoners zijn deze overlast beu en vanuit deze buurt is daarom in april een brief naar de burgemeester gestuurd.
Brief aan burgemeester
In die brief wordt aangegeven dat er de afgelopen jaren diverse zaken zijn geregeld in deze buurt om de overlast te beperken: tijdelijk plaatsen van een camera, tijdens de ramadan een samenscholingsverbod, felle verlichting boven portieken en een tuintje op een hangplek.
De laatste maanden is de onrust echter weer toegenomen. Zowel overdag als in de avond en ook tot ver in de nacht is het hier en ontmoetingsplek geworden van groepen mannen. Het is een komen en gaan van mensen met auto’s een scooters. Ze blokkeren vaak de weg, hangen bij elkaar door het raampje heen. Ze zijn luidruchtig, wat vooral in de avond en nacht storend is. 
Racen en drugs
Het plein lijkt soms ook op een racecircuit, zo hard wordt er volgens de bewoners gereden. En ze komen vaak, vooral in de avond, met meerdere auto’s om vervolgens met elkaar te gaan hangen. Vermoedelijk wordt er ook drugs verhandeld.
Ook minimaal één bewoner van de Fokuswoningen heeft last van deze mannen, omdat ze zich pal bij de woning ophouden waardoor de verzorgenden zich ongemakkelijk voelen en het niet fijn vinden om naar deze locatie te moeten gaan.


Afval

De plekken waar de mannen zich gedurende de dag ophouden zijn duidelijk gemarkeerd door het afval dat daar wordt achtergelaten. Dit bezorgt de bewoners nog eens extra overlast.
Politie
De bewoners geven aan vaak met de politie te hebben gebeld en gesproken te hebben met medewerkers van handhaving en de gemeente. De bewoners hebben van de politie vernomen dat deze locatie op de derde plaats van overlast gevende locaties binnen Gouda bekend staat. 
De politie heeft gevraagd om zo veel mogelijk te bellen bij overlast, zodat er een dossier opgebouwd kan worden. 
Overeenkomstig dat verzoek bellen de bewoners dan ook. Elke keer als ze bellen, komt de politie (na enige tijd) langs, maar dan zijn de mannen al verdwenen. Waarschijnlijk hebben ze mensen op de uitkijk staan, want ze zijn er vlak voordat politie of handhaving komt allemaal verdwenen. 
Verstopt
Het is overdag voorgekomen dat er diverse mannen achter de auto’s verstopt zaten, zo wordt in de brief gemeld. Niet veel later reeds de politie door de straat, maar die hebben toen waarschijnlijk gedacht dat alles rustig was.
Situatie in juli
Sinds de brief in april is verstuurd hebben de briefschrijvers niets meer gehoord vanuit het college van B&W en is de overlast niet verminderd.
Rondom woningen en in brandgangen hangen nog steeds groepen mannen die (geluids)overlast veroorzaken en rotzooi achterlaten.
Camera en samenscholingsverbod
Naar aanleiding van deze vervelende situatie heeft de fractie van de ChristenUnie contact gelegd met bewoners en besloten om vragen te stellen aan het college. Naar onze mening moet de overlast worden aangepakt. Dit kan waarschijnlijk het meest eenvoudig door het (tijdelijk) weer plaatsen van een camera, maar waarschijnlijk is ook een samenscholingsverbod nodig.
Vragen aan het college
Dit zijn de vragen die we hebben gestuurd:

 1. Is het college bekend met de brief aan de burgemeester en wat is de reden dat deze brief nog niet beantwoord is?
 2. Hoe oordeelt het college over deze situatie, mede gelet op het feit dat hier al eerder sprake is geweest van overlast?
 3. Wat is de reden dat de overlast blijft voortduren zonder dat er ingegrepen wordt, terwijl de politie erkent dat hier serieus sprake van overlast is?
 4. In hoeverre is het college bereid om weer tijdelijk een camera te plaatsen in deze buurt en op te gaan treden tegen de overlast door drugshandel en hinderlijk ophouden van groepen mannen bij woningen en in brandgangen, die tevens rotzooi achterlaten en hard rijden door de buurt?

Aanpassing subsidie voor inbraakwerende maatregelen


Het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen vermindert het risico op een inbraak in uw woning. De gemeente Gouda stimuleert al enige jaren woningeigenaren in Gouda om inbraakwerende materialen aan te schaffen door middel van een subsidieregeling. De regeling is nu aangepast!
Om het aantal inbraken in gouda verder te verminderen is de subsidieregeling voor eigenaren van woningen in Gouda verder uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om subsidie aan te vragen (max. € 250,-) voor aanschaf van een wifi-camera of video-deurbel.

In het recente verleden was het verplicht om e.e.a. te laten installeren en dan was het financieel veelal niet aantrekkelijk, terwijl de politie er baat bij heeft dat zoveel mogelijk mensen beeld materiaal kunnen leveren.
Om voor subsidie in aanmerking te komen is het noodzakelijk om de nieuwe camera aan te melden bij het project Camera in Beeld van de politie. Dit is een databank waarmee de politie snel kan zien op welke camera’s een beroep kan worden gedaan als zich een misdaad voordoet.
In het AD licht politiechef Ruud van Es toe: “De beelden worden dan door ons bekeken, maar kunnen ook na toetsing door het Openbaar Ministerie worden ingezet in bijvoorbeeld opsporingsprogramma’s.”
De ChristenUnie heeft in het verleden gepleit voor meer mogelijkheden voor het faciliteren van camera’s bij inwoners in Gouda en we zijn daarom blij dat deze mogelijkheid nu is toegevoegd aan het subsidie systeem.

Gouda wordt sinds enkele weken geteisterd door autobranden. Sinds de nacht van 2 op 3 mei, waarin twee auto’s in brand werden gestoken, staat de teller inmiddels op 23 (per 28 mei). 
Zoveel branden in zo’n korte tijd is zorgelijk. 
De branden hebben onder de inwoners geleid tot onrust, gevoelens van onveiligheid en angst voor verlies van of schade aan hun eigen auto.
De gemeente en politie doen er daarom van alles aan om de dader(s) op te pakken en een eind te maken aan deze autobranden.


Politie en Buurtwacht


De politie heeft versterking gekregen voor extra toezicht op straat. Daarnaast vormen in de wijk Korte Akkeren bewoners een buurtwacht. Zij lopen ’s nachts door de wijk om de boel in de gaten te doen en als er een verdachte situatie is melden ze dat direct aan de politie.


Pyromaan actief?


Wanneer er in zo’n korte tijd zoveel branden zijn, wordt er al snel gedacht aan een pyromaan die in Gouda actief is. Dat kan inderdaad zo zijn, maar het kan ook gaan om een groep jongeren die de politie en brandweer aan het uitdagen is.


Preventief fouilleren


Omdat de autobranden blijven voortduren zet de gemeente een extra middel in: preventief fouilleren in de risicogebieden.
Het gaat dan om gebieden in de wijken Korte Akkeren, Kort Haarlem, Plaswijck, Bloemendaal en Goverwelle (zie kaartje).
Preventief fouilleren is in deze gebieden dagelijks toegestaan tussen 22.30 uur en 04.00 uur de volgende ochtend. Het besluit is geldig tot woensdag 29 mei 2019 04.00 uur.
De politie zal dan vooral controleren op voorwerpen die redelijkerwijs zijn bedoeld of kunnen worden gebruikt om (auto)branden te stichten, zoals bijvoorbeeld brandbare en brandversnellende vloeistoffen, brandlonten, aanmaakblokjes, lucifers en gasaanstekers.


Het is te hopen dat door deze extra maatregel de dader(s snel gevonden wordt/worden. Want de impact van de autobranden op de bewoners in onze stad is groot!Politiebericht 23 mei 2019

De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. 

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.


De politie meldt in de periode 3-9 september (8 voltooide inbraken en 14 pogingen). Dat betekent een sterke toename van het aantal inbraken in de regio Gouda / Bodegraven / Reeuwijk. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse berichten in de media verschenen:

“De politie van Team Gouda ziet de afgelopen tijd een toename van het aantal woninginbraken waarbij een brommer wordt gezien of gehoord. De inbraken vonden plaats in Plaswijck, Achterwillens en Goverwelle. ,,Graag verzoeken we de inwoners van deze wijken om in de nachtelijke uren (vanaf 01u00) op te letten of men het geluid van een (motor)scooter hoort die in de buurt van woningen blijft rondrijden. Mochten mensen de scooter ook zien en het niet vertrouwen, dan graag 112 bellen!”, zo roept de politie op.” (Gouds Dagblad)
“Volgens de politie werden bijna alle woninginbraken gepleegd in woningen waarvan het zichtbaar was dat de bewoners op vakantie waren. ,,Dit was duidelijk doordat een caravan of camper voor het huis heeft gestaan of door de post die nog in de brievenbus of op de mat lag”, verklaart de politie.” (Gouds Dagblad)
“Teamchef Albers-Smit heeft nog een verklaring voor de stijging. ,,Veel mensen zijn vorige week teruggekomen van vakantie en zien pas dan dat er ingebroken is. Die inbraak wordt dus later gemeld. Verder zien we dat de vakantieperiode steeds langer duurt. Mensen zonder kinderen gaan soms in september op vakantie.’’ Er zijn dus nog steeds veel woningen tijdelijk niet bewoond” (…) “Toezicht houdt prioriteit. ,,We willen zichtbaar zijn, zodat mensen ons makkelijk benaderen. We blijven ook proberen de meldingsbereidheid te verhogen.” (AD)
Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal vragen aan het college gesteld om op die manier meer duidelijkheid te krijgen over de huidige situatie en om inzicht te krijgen in (mogelijke) maatregelen die genomen gaan worden om te voorkomen dat we in de donkere periode weer een sterke stijging van het aantal inbraken krijgen. Ook willen we duidelijkheid over het beleid van de politie en in hoeverre er sprake is van een beleidswijziging.


1.    De politie meldt expliciet dat er vaak scooters zijn gesignaleerd bij de inbraak(pogingen). In hoeverre is dit afwijkend van het beeld rond andere inbraak(pogingen)? Geldt dit alleen voor Gouda?
2.    In hoeverre wijkt deze piek af van de trend die we jaarlijks zien in de vakantieperiode?
3.    De helft van deze incidenten is volgens de politie gebeurd in 1 nacht. In hoeverre is er een vermoeden dat het hier om dezelfde inbrekers gaat en waar waren die inbraken?
4.    In hoeverre overweegt de gemeente om extra camera’s te plaatsen langs strategische routes, zoals doorgaande wegen, om meer zicht te krijgen op routes die inbrekers afleggen en na een melding extra mogelijkheid te hebben om inbrekers te kunnen volgen?
5.    Welke (extra) maatregelen worden er genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat we in de donkere periode die komt een sterke toename van het aantal inbraken gaan krijgen?
6.    De politie geeft aan zichtbaar te willen zijn. Wat betekent dat concreet en in hoeverre is er sprake van een toename van het aantal uren dat de politie zichtbaar aanwezig is op straat?
7.    Ook geeft de politie aan dat ze de meldingsbereidheid wil verhogen. Op welke wijze wil de politie dat bereiken en in hoeverre is er sprake van een beleidswijziging?

In mijn vorige blog over het meten van
effecten bij het veiligheidsbeleid werd duidelijk dat bij diverse vragen die ik
namens de ChristenUnie hierover stelde geen helder antwoord kwam.
Daarbij spelen diverse elementen een rol:
1.  
Privacy
Om privacy redenen kunnen de gegevens van individuele
subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en
vice versa
.” 

Het effect kon alleen op basis van een schatting worden
aangegeven. Wat mij betreft is dit eenvoudig oplosbaar als aan degenen die
subsidie aanvragen (of hebben aangevraagd) wordt gevraagd of ze ermee instemmen
dat hun aanvraag mag worden gebruikt voor veiligheidsonderzoek in Gouda.
2.  
Registratie

“Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is
ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijn
en of er gebruik gemaakt is van regelingen.
 

De enige feitelijke constatering is dat er
meer pogingen tot inbraak zijn in relatie tot geslaagde inbraken. Het lijkt dus te
werken, maar het kan niet worden aangetoond. De vraag die daarbij mij opkomt is
waarom de politie bij een melding niet vraagt en vastlegt of er (onlangs)
preventie maatregelen zijn genomen.
“Zoals
beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen
2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de
appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda
 niet aan te tonen.
Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt
whatsappgroep
Ook hiervoor geldt dat na 1-1-2 melding er
altijd (?) nog contact is met de melder en dan gecheckt kan worden of de melder
betrokken bij bijvoorbeeld een WhatsApp groep.

3.  
 Interpreteren van data“In
de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de
gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven
aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit
zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een
zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling
Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de
gemeente.”
Het is een goede zaak dat naar verwachting
straks de resultaten van het onderzoek door de Utrecht Data School
ondersteuning bieden om meer gestructureerd met de data te gaan werken.
Het is daarbij echter ook noodzakelijk om aan
de bron zoveel mogelijk data te vergaren zodat verbanden kunnen worden gelegd.

Wiskunde en hagel
Uiteraard is effectiviteitsmeting van
veiligheidsmaatregelen geen wiskunde die je met formules en interpretaties
volledig in beeld kan brengen. Je hebt altijd te maken met subjectieve zaken
die ook een rol spelen. Maar laat dat laatste niet leidend zijn, aangezien er
voldoende zaken wel meetbaar zijn en daarmee een beeld geven. 

Daarbij is het
ook belangrijk om niet met hagel te gaan schieten en niet zonder meer uit te gaan van het zoveel
mogelijk inzetten van verschillende middelen, maar juist ook na te gaan (voor
zover mogelijk) wat effectief is.

Motie
Om meer druk op dat meten te zetten en het
belang daarvan te onderstrepen heeft de 
ChristenUnie een motie opgesteld en deze is mede ingediend door 10 van
11 overige fracties, iets wat zelden voorkomt in de Goudse raad. Alleen Gouda
Positief heeft tegen de motie gestemd.
Binnenkort belegt de portefeuillehouder een
avond over veiligheid en we zijn benieuwd in hoeverre er daadwerkelijk verbeterstappen
mogelijk zijn. Want één ding moet duidelijk zijn: onze roep om het meten van
effecten is niet bedoeld om het huidige beleid aan de kaak te stellen, maar
juist om met elkaar het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk vorm te geven!


Onlangs heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de veiligheid in Gouda. Er worden allerlei middelen ingezet en het aantal inbraken is (tijdelijk?) gedaald. Het is ons echter niet duidelijk welke middelen nu eigenlijk effectief zijn. Aangezien er in 2018 en 2019 opnieuw extra middelen voor veiligheid worden ingezet hebben we een poging gedaan om meer inzage te krijgen in de effecten van de middelen die worden ingezet, door het stellen van zgn. artikel-38 vragen.


Goverwelle

We wilden graag weten waar het aantal inbraken is gedaald en in hoeverre dat komt door extra politie inzet.

“Met name in Goverwelle is sinds begin augustus een daling zichtbaar in het aantal inbraken. In de
andere wijken heeft de daling zich reeds eerder, rond de maanden april en mei, ingezet. De gemeente
zet al enkele jaren veel verschillende maatregelen in. Het is helaas niet mogelijk aan te geven wat het
effect van elke afzonderlijke maatregel is.
Het is dan ook niet mogelijk een direct verband aan te
wijzen tussen het aantal inbraken en het extra toezicht dat wordt ingezet in die buurt
, maar dit speelt
mogelijk wel een rol aangezien de perceptuele pakkans hiermee vergroot wordt.”Camera toezicht

De politie heeft expliciet aangegeven dat ze blij zijn met de resultaten die worden behaald met camera’s van particulieren. We hebben daarom gevraagd in hoeveel gevallen dat nu daadwerkelijk heeft geleid tot het voorkomen van een inbraak in hoeveel gevallen het daardoor tot het aanhouden van een inbreker heeft geleid.

“Het feit dat camera’s ook preventief werken is algemeen bekend en blijkt ook uit beelden waarbij
potentiële inbrekers bij het zien van camera
s weglopen. Over de mate waarin dit effect speelt, zijn
geen cijfers bekend
. Bij de politie zijn in het afgelopen jaar vier gevallen bekend waarin particuliere
camera’s een aantoonbare rol hebben gespeeld in het onderzoek. Van één geval is bekend dat door
een alerte bewoner vanaf zijn vakantieadres informatie aan de politie is verstrekt waardoor een
verdachte kon worden aangehouden. De beelden van particuliere camera’s die zijn aangesloten op
het systeem Camera in Beeld worden door de politie uitsluitend gebruikt voor opsporingsdoeleinden.
Camerabeelden worden alleen opgevraagd en achteraf onderzocht wanneer er aanwijzingen zijn dat
die specifieke beelden kunnen bijdragen aan het oplossen van een geconstateerd misdrijf. De politie werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van Camera in
Beeld. 

Momenteel wordt ook een flyer m.b.t. regelgeving en tips m.b.t. particulier cameratoezicht
ontwikkeld. In 2018 zullen deze maatregelen worden voortgezet.”BodegravenIn Bodegraven is het aantal inbraken ook fors gedaald. De politie gaat daar onderzoeken in hoeverre
Whatsapp groepen hieraan een bijdrage hebben geleverd. De ChristenUnie wil weten in hoeverre dit in Gouda ook wordt onderzocht“Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband
tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda
niet aan te tonen. Van
1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep (Waarom onderzoekt Bodegraven dat effect dan wel…?, tk)Sinds het voorjaar van 2017 wordt door de gemeente een speciale Heterdaadgroep gefaciliteerd, waarin de politie ad hoc meldingen van verdachte situaties onder de aandacht van bepaalde appgroepbeheerders kan brengen. Tot nu toe is ongeveer tien keer hulp van deze beheerders ingeroepen. De beheerders kunnen deze melding dan doorzetten binnen de eigen appgroep. Hier zijn enkele bruikbare tips uit naar voren gekomen.”
Subsidie hang- en sluitwerkSinds vorig jaar investeren we middels subsidie in beveiliging van woonhuizen. We willen graag achterhalen wat het
effect is daarvan met betrekking tot poging tot inbraak en succesvolle inbraken.Om privacyredenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld
aan de inbraakgegevens van politie en vice versa
. Op basis van een ruwe schatting kan gezegd
worden dat in enkele gevallen op een totaal van 695 subsidieaanvragen na het aanbrengen van
inbraakwerende maatregelen nog is ingebroken.Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te
breken, extra beveiligd zijn
en of er gebruik gemaakt is van regelingen. In de voorlichting gaat de
politie in op gangbare werkwijzen van inbrekers, zodat beveiligingsmaatregelen zo effectief mogelijk
kunnen worden ingezet.Wel signaleert de politie, vermoedelijk mede dankzij het aanbrengen van extra
beveiligingsmaatregelen, dat er in de afgelopen periode relatief meer pogingen tot inbraak
plaatsvinden ten opzichte van geslaagde inbraken.”EffectmetingTenslotte hebben we het college gevraagd op welke wijze het college i.s.m. de politie effectief gebruik gaat maken van alle data met
betrekking tot aanwezige Whatsapp
groepen, beveiliging woningen (deuren, ramen, camera’s)
en het extra toezicht om woning inbraken zo effectief mogelijk te voorkomen?“In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte
inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer
gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan
gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School
onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van
de gemeente.”Op basis van de beantwoording van de door ons gestelde vragen groeide bij ons de overtuiging dat er beter inzage in de effecten van de ingezette middelen  moet komen dan dat er nu is. 
Daarover meer in de volgende blog!Tijdens de behandeling van het veiligheidsbeleid in januari 2017 is door de burgemeeste toegezegd dat de raad door middel van themasessies geïnformeerd zal worden over een aantal onderwerpen. Eén van de genoemde thema’s was het cameratoezicht. Op 17 mei werden we uitgebreid over dit onderwerp bijgepraat.


Duidelijk werd dat dit middel extra mogelijkheden biedt om inbrekers heterdaad te kunnen betrappen. Het is belangrijk dat deze mogelijkheid goed wordt onderzocht en als het inderdaad goed uitvoerbaar is – middels een financiële prikkel – wordt gestimuleerd!

Kanttekeningen

Rodney de Haan, adviseur bij Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), attendeerde ons op een aantal kanttekeningen rond cameratoezicht.

 • camera’s zien alles, maar is de dader wel herkenbaar? Dit hangt erg af van de kwaliteit en de plaatsing van de camera(‘s)
 • Camera’s sporen elk misdrijf op, maar dan moet het wel gesignaleerd of gemeld zijn…!
 • Cameratoezicht zorgt voor meer veiligheid, maar dan vergeet men succesvol flankerend beleid. Camera toezicht is niet meer dan een ondersteunend middel.
 • Cameratoezicht is prima als je niets te verbergen hebt. Maar hoe zit het dan met de inbreuk op de privacy

Wanneer noodzakelijk?

Of de inzet van cameratoezicht noodzakelijk is en voldoet aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit hangt af van een aantal vragen. 
Van subsidiariteit is sprake als het ingezette middel het lichtste is waarmee het beoogde doel
kan worden bereikt.Het gaat om de volgende vragen:

 • Is de beoogde of genomen maatregel geschikt om het beoogde doel te bereiken?

 • Is de maatregel nodig, onmisbaar om het beoogde doel te bereiken? Is niet een minder ingrijpende, minder belastende methode (zoals inzet toezicht, jongerenwerk

  etc.) voor handen?

 • Weegt het te verwachten resultaat op tegen de nadelen (schending van de privacy) die de maatregelen toebrengen aan andere belangen?

Alleen als aan al deze eisen is voldaan, is sprake van een wettelijke basis om
cameratoezicht toe te passen.Wat is verder belangrijk om te weten?


 • De camera mag niet bewust en uitsluitend gericht zijn op de openbare weg 
 • Het is toegestaan voor een bepaalde tijd (plus evaluatie)

 • Bewaarmaximum (geldt voor particulier en gemeente) van max. 28 dagen; Gouda hanteert 7 dagen)
 • Cameratoezicht in het openbaar gebied moet middels bordjes worden aangegeven
 • Beelden mogen niet (publiekelijk) gedeeld worden. Dit kan alleen als OM toestemming geeft.

Extra mogelijkheden

Op dit moment worden door beperkte capaciteit niet alle camera beelden permanent bekeken. Dat is in het kader van het heterdaad kunnen betrappen van bijvoorbeeld inbrekers jammer. Om dit probleem (deels) op te lossen is er een oplossing: koppel de private camera’s aan een particuliere alarmcentrale (PAC). Deze kan vervolgens de beelden direct doorzenden naar meldkamer van de politie. De ChristenUnie heeft al eerder bij de burgemeester erop aangedrongen om na te gaan welke koppelingen er mogelijk zijn en opnieuw hebben we hem verzocht hier werk van te maken. 


Subsidie

Mocht dit daadwerkelijk een efficiënt middel zijn, dan zou het mooi zijn als naast de subsidie voor hang- en sluitwerk ook voor deze camera’s er een subsidie beschikbaar wordt gesteld. Belangrijk is dan uiteraard wel dat er opvolging na een melding komt, anders verliest dit middel al snel draagvlak.


We wachten de ontwikkelingen vanuit het college af, maar zullen nadrukkelijk de vinger aan de pols houden!


De gemeente en politie doen veel om het aantal woninginbraken te verminderen. Enerzijds wordt door middel van subsidies gestimuleerd dat de bewoners preventief maatregelen nemen en anderzijds is het ook belangrijk dat bewoners alert zijn en actief melden. Daarnaast is het ook verstandig om bij de politie aan te geven wanneer je met vakantie gaat. En als u op vakantie gaat, zet dan niet allemaal foto’s op social media. Inbrekers hebben het dan wel heel makkelijk…


Opvallend is dat inbrekers in de gaten hebben dat steeds meer bewoners de ramen en deuren beneden goed hebben beveiligd, maar boven niet of nauwelijks maatregelen hebben genomen. Bovenramen staan daarnaast ook regelmatig open of men laat een ladder op het dak van een schuur liggen etc.

De politie zette daarom onlangs het volgende bericht op hun website:.
Politieteam Gouda ziet de afgelopen weken dat er woninginbraken plaatsvinden waarbij de inbreker gebruikmaakt van tuinmeubilair, ladders, kliko’s enz. om via de eerste verdieping de woning binnen te komen. Inbrekers weten dat ramen op de eerste verdieping vaak minder goed beveiligd zijn en soms ook niet goed zijn afgesloten. Inbrekers zien dan hun kans schoon en breken deze eenvoudig open. Voorkom dat er wordt ingebroken en neem voorzorgsmaatregelen, ook als u straks met vakantie gaat. Zorg dat de inbreker uw huis overslaat.


Een paar tips om te voorkomen dat een inbreker uw huis uitkiest:


 • Sluit ramen en deuren en draai ze op slot. Vergeet de achter- en de tuindeur niet.
 • Leg geen ladders of ander klimmateriaal in de tuin. Een vuilnisbak is voor een inbreker vaak al voldoende om een balkon te bereiken.
 • Doe net alsof u thuis bent. Gebruik tijdschakelaars
 • Doe de gordijnen niet dicht als u dat anders ook niet doet.
Geen foto’s op Facebook

 • Vermeld niet op uw voicemail dat u op vakantie bent. Let ook op wat u op Twitter, Facebook en Instagram zet.
 • Vraag buren of kennissen een oogje in het zeil te houden en uw brievenbus te legen. En als u een eigen oprit hebt, of ze af en toe hun auto op uw oprit parkeren.
 • Voor de thuisblijvers: ziet u voor u onbekende mensen opvallend vaak in de buurt rondrijden of -lopen? Ziet u auto’s, scooters of bromfietsen rijden met mensen die erg veel belangstelling hebben voor de woningen? Bel dan direct 112

Frustraties


Daarnaast zullen we ook meer effort moeten steken in het kunnen blijven volgen van notoire inbrekers. Nu hoor ik te vaak dat de (veelal jonge) inbrekers weer snel op straat rondlopen en op de oude voet verder kunnen gaan. 


Enkelband


Om recidive te ontmoedigen blijf ik pleiten voor een enkelband gedurende een bepaalde periode. De gemeente Gouda onderzoekt hiervoor op dit moment de mogelijkheden en ik hoop dat we hiermee mogen starten, al is het maar als proef. 


We kunnen immers van ons huis geen vesting maken. Het inbreken moet gewoon minder worden. 


Dat lukt overigens niet alleen door handhaving, maar zal ook moeten gebeuren bij de opvoeding, want daar ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het gewenste gedrag!

Onlangs was er een bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum De Rotonde. Bewoners uit de Goudse wijk Plaswijck waren uitgenodigd om de
oprichtingsvergadering voor Buurt Bestuurt bij te wonen. Ook burgemeester Milo Schoenmaker was aanwezig om het belang van dit initiatief te onderstrepen.
Al vele jaren wordt in de wijk Plaswijck onder de bezielende
leiding van wijkteamvoorzitter Martin Pohlkamp ingezet op het verbeteren van de
leefbaarheid en veiligheid in deze wijk. Hiervoor zijn in de loop van de tijd
inmiddels maar liefst zo’n 120 avonden belegd. Inzet van de wijk is steeds
geweest: goed samenwerken en druk zetten. Dat levert resultaat op.

Buurt Bestuurt
De veiligheidsproblematiek is echter een hardnekkig probleem en
toen Khalid Tatou (PvdA) en ik het idee van Buurt Bestuurt in het voorjaar naar Gouda hebben
gehaald had wijkteam Plaswijck al snel belangstelling om daaraan mee te gaan
doen.
Na diverse voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten was het
dan nu zo ver dat dit initiatief concreet handen en voeten gaat krijgen in deze
wijk. Het gaat om een pilot en als er goede resultaten worden geboekt zal Buurt
Bestuurt ook in andere buurten worden uitgerold.
Khalid en ik hebben als ambitie om het concept Buurt Bestuurt in
heel Gouda uit te rollen, behalve in buurten / wijken waar al een vergelijkbare
aanpak succesvol functioneert.
Waar gaat het om bij
Buurt Bestuurt?
 • ·       Formeer een
  buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan
  leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
 • ·       Uitdaging is om aan te
  sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen “ruiken en
  proeven” om ze te laten participeren
 • ·       Voeg aan het comité
  maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
 •     Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente (geen
  raadslid of wethouder!), toezicht en een opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk
  om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
 • ·       Bewoners kunnen items
  benoemen die beter kunnen of anders moeten. Daaruit moet vervolgens een top-3 worden
  gekozen, die SMART omschreven is en ook haalbaar is. Alle partijen geven dan
  hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
 • ·      Buurt Bestuurt is niet
  van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel
  mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te
  geven wanneer een item uit de top-3 kan.

Niet alleen oog voor
eigen wereld
Eén van de betrokken bewoners is Mirjam Ruigenburg die helder
omschreef wat er speelt en hoe zij daarin een keuze heeft gemaakt:
“Mensen zijn steeds meer naar binnen gericht en willen het
vooral zelf fijn hebben. Laten we meer naar buiten kijken en elkaar aanspreken
op gedrag. Dat kan een positieve verandering teweeg brengen. Heb niet alleen oog
voor je eigen wereld.
Blijf verder ook melden, zoals bij 112 of Meldpunt Openbaar Gebied. Denk niet dat een ander het
doet. Prioriteit is mede afhankelijk van het aantal meldingen…”


Gebruik de Participatieladder

Hans Hoekman, wijkagent en initiatiefnemer van Buurt
Bestuurt, sprak ook op deze avond en gaf aan dat
Buurt Bestuurt een methode is om met
elkaar tot betere resultaten m.b.t. leefbaarheid en veiligheid te komen

“Vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd”


Bij Buurt Bestuurt gaat het om 3 doelstellingen
                Veiligheidsbeleving
               
Vertrouwen (tussen overheid en bewoners vice versa en onder
elkaar)
               
Zelfredzaamheid (vroeger viel je op als je je straatje niet had
geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd)
Daarbij is het belangrijk om de Participatieladder in te zetten:
Participatie ladder
               
informeren
               
Raadplegen
               
Adviseren
               
Co produceren > buurt bestuur
Belangrijke aandachtspunten zijn:
Hoe werkt het?
               
Niet alles is even belangrijk
               
Niet alles is mogelijk
               
Bedenk alternatieven (houdt niet star vast aan je eigen
oplossing)
               
>> een goede oplossing is waar alle partijen een
rol in hebben.
               
Geen klaagmuur, geen opdrachtlijstje
               
Houdt het klein en zo concreet mogelijk
Drie vuistregels:

               
Gebruik LSD > luisteren, samenvatten, doorvragen)
               
Gebruik Nivea (niet invullen voor een ander)
               
Wees een Oen (open, eerlijk en nieuwsgierig)
Commitment
Op de avond zelf hebben zich direct al bewoners gemeld die
zitting gaan nemen in het comité en het is nu aan hen om – samen met de andere partners – te komen tot een top-3
die voor alle deelnemende buurten in Plaswijck zal gelden.
Hierbij heeft de gemeente een faciliterende rol en is het
belangrijk dat o.a. de politie hierbij een actieve rol vervult. Zij hebben zich in ieder
geval gecommitteerd aan Buurt Bestuurt en hebben op deze bewonersavond
toegezegd hun inzet hiervoor te zullen leveren.
Hoe verder?
De komende tijd zal moeten blijken dat het comité samen met de
betrokken partners (gemeente, politie, woningcorporaties) tot een Top-3 kan
komen en dat de ketenpartners ook daadwerkelijk blijven hun betrokkenheid
blijven tonen en capaciteit leveren die nodig is.
Een
aantal bewoners heeft de eerste concrete stap gezet. Ik ben benieuwd waar dit
initiatief over een half jaar staat.
Samen
met Khalid blijf ik (namens de ChristenUnie) de ontwikkelingen van Buurt Bestuurt in Plaswijck
nauwgezet volgen!