Berichten

Dit is mijn 750e blog! Toch wel een mijlpaal, zeker met het oog op Gouda 750 🙂
Het bloggen begon naar aanleiding van het bus incident in 2008 en heeft door het bijna wekelijks bloggen geleid tot deze mijlpaal in 2020. De verhalen op mijn blog worden breed in Gouda – en zelfs daarbuiten – gelezen. Er zijn inmiddels ruim 490.000 views.

Spugen spuugzat

Inzet van mijn blogs is om de lezers in heldere taal te informeren over het raadswerk en zo verbinding te maken met de inwoners van Gouda. 
Regelmatig wordt er op de blog – helaas vaak anoniem – of via de mail gereageerd en dat versterkt naar ik hoop de band met de inwoners en verlaagt de drempel naar de lokale politiek. 
Ik ben blij dat jullie als lezers aangeven dat door mijn blog de betrokkenheid bij de lokale politiek is toegenomen.

“Al 750 keer schreef Theo Krins een persoonlijke beschouwing via zijn politieke blog. Een bijzondere prestatie. Op deze wijze heeft hij niet alleen zijn achterban, maar ook iedere geïnteresseerde Gouwenaar inzicht in zijn visie op het reilen en zeilen in onze fascinerende stad. 
Gefeliciteerd met deze mijlpaal. 
Ik zal je commentaren blijven volgen J“ 
(Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda)Landelijk nieuws

Regelmatig haalt een blog door de vaak prikkelende titel en inhoud de media en soms werd het zelfs landelijk nieuws, zoals mijn blog over “Tarik Ibn Ali niet welkom in Gouda” en “Spugen spuugzat”. 
Tijdens de discussies over de nieuwe bestemming voor de PWA-kazerne was de blog zelfs een belangrijk communicatiemiddel tussen betrokken partijen. 

“Je bent raadslid dankzij het vertrouwen van kiezers. De beslissingen die je neemt, neem je dankzij het mandaat dat al die mensen jou toevertrouwden. Dat betekent dat je je steeds rekenschap moet geven van de keuzes die je hebt gemaakt. Als er één raadslid is die dat begrijpt en doet, dan ben jij dat, Theo. Van harte gefeliciteerd met je 750e blog en dat er nog vele mogen volgen! 
Want zo blijf je wie je bent: een echte volksvertegenwoordiger. 
En zegen op die plek als navolger van Jezus.” 

(Gert-Jan Segers, Fractievoorzitter ChristenUnie 2e Kamer)

Gouda 750


Bijzonder dat juist nu het aftellen van 750 dagen naar Gouda 750 is begonnen deze blog verschijnt. Het onderstreept in ieder geval – zij het ditmaal onbewust – dat ik me sterk verbonden voel met deze stad en daar de afgelopen jaren uiting aan heb willen geven.


Meest gelezen blogs sinds 2010

Reacties


Vooraf heb ik aan een aantal mensen gevraagd te reageren en ik heb heel wat reacties gehad. Veel dank daarvoor! Zonder iemand tekort te willen doen wil ik in het bijzonder burgemeester Pieter Verhoeve en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, bedanken. De voormalige stadsdichters Ruud Broekhuizen en Pieter Stroop van Renen verrasten mij met een gedicht. Dank!Ga ik nu stoppen met bloggen? Nee, ik ben van plan om in ieder geval door te gaan zolang ik raadslid ben, dus u kunt – als mij dat is gegeven – nog het een en ander van mij verwachten de komende tijd.


Geniet van de leuke reacties en leuk dat u lange of kortere tijd mijn blogs volgt en hopelijk ook blijft volgen!
Mocht u ook nog willen reageren – wat ik bijzonder waardeer – dan kunt u dat onderaan mijn blog doen en dan natuurlijk het liefst niet anoniem…. 🙂

“Het Jawoord” door Ruud BroekhuizenDe voormalig stadsdichter vond aanvankelijk dat de politiek meer z’n best moest doen om de burger te bereiken. 
Maar die opvatting heeft hij bijgesteld toen hij via de ChristenUnie betrokken raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hij schrok ervan hoe weinig mensen kwamen opdagen bij de avonden in die periode, terwijl het toch om belangrijke Goudse thema’s ging. 
De kloof tussen burgers en politici moet echt van twee kanten worden gedicht.
De politicus kan enorm z’n best doen om voeling te houden met wat er leeft in de maatschappij, maar de burger moet ook actief zijn om de politici te ontmoeten en met ze in gesprek te gaan. En daar is zo’n blog in zijn ogen een belangrijk middel bij. Maar reageer dan niet anoniem..!


Het Jawoord
Ik kan wel blijven zeuren
Dat jij me niet ziet staan
Je verder van mij afduwen
Tot ik je niet meer kan verstaan
Naar je roepen met een toeter
Dat je beloftes hebt gedaan
Die je niet bent nagekomen
En fout op fout hebt begaan
Ik kan na vier jaar wel zeggen
Het heeft allemaal geen zin
Ik kleur geen vakje meer rood
Ze stikken er maar in 
Maar mijn stem voor hem
Is een jawoord aan elkaar
Bij voor- en tegenspoed
Vinden we steun bij elkaar
En moeten we investeren
Zoals elk huwelijk behoeft
In geloof en interesse
Naar hoe de ander zich voelt
De kloof is eigenlijk niet meer
Dan desinteresse in elkaar
Dus laat je horen en laat je zien
En vooral, reageren maar
Maar liefste: niet anoniem
(Ruud Broekhuizen, juni 2020)
“750 blogs! Een mijlpaal, Theo. Je blogs tonen je betrokkenheid bij Gouda en de Gouwenaren. De ene keer activistisch, de andere keer luchtig. Maar altijd uitgebreid en goed geïnformeerd.” (Marc de Beyerdirecteur Museum Gouda)
Wat een mijlpaal 750 blogs.
Meestal lees ik je blogs helemaal, een enkele keer als het onderwerp mij niet echt raakt, klik ik je mail weg om eerlijk te zijn (dat gebeurt niet vaak hoor).
Wat mij aanspreekt is het feit dat je zowel de gemeentelijke als de landelijke politiek weet te vertalen naar iets waar je als burger het gevoel bij hebt, hier voel ik mij bij betrokken.
Zoals je ongetwijfeld weet ligt mijn aandachtsgebied met name bij statushouders/ vluchtelingen en ook bij jou merk ik concreet diezelfde interesse en compassie.
We weten elkaar dan ook te vinden als het hierom gaat. Daarnaast heb je een goede neus voor wat Gouda als stad te bieden heeft en je kan heel trefzeker de vinger op de zere plekken leggen. Met het nodige resultaat en dat is mooi.
Ga vooral zo door en ik zou zeggen op naar de duizendste!” (Heike Blok)
“Als trouw lezer van jouw blog Theo wil ik je van harte feliciteren met je 750e blog. We krijgen door jouw blog een mooi inkijkje in de Goudse politiek. Ook laat je ons delen in allerlei gebeurtenissen in Gouda. Je blog is soms kritisch, soms ontroerend, maar meestal heel actueel en met kennis van zaken geschreven. Van mij mogen er nog 750 blogs van jouw komen!” (Roelie Struijk)
“Dank voor je 750e blog. Het is voor mij een onmisbare en betrouwbare gids voor wat er speelt in Gouda. Goed leesbaar en genuanceerd en met een bewonderenswaardige continuïteit door de jaren heen. Wat mij betreft op naar de 1000!” (David Jan van Meeuwen, voorzitter ChristenUnie Gouda)
Gouda’s glorie, nooit een sleur.
(Foto: Marianka Peters)

met Theo Krins als chroniqeur.De zelfgedroomde journalist

typt vingers blauw, da’s onbetwist.
Een blog zo oud, Methusalem,
Koester steeds de eigen stem.”
(Pieter Stroop van Renen, voormalig stadsdichter)
“Wie schrijft die blijft…. scherp en houdt anderen scherp. Dat moet Theo hebben gedacht toen hij begon met bloggen. Inmiddels heeft hij 750 keer zijn lezers verrast en aan het denken gezet. De ene keer ben je het hartgrondig met hem eens en bij een volgende blog weer hopeloos oneens, maar wel aan het denken gezet. Dan komt er weer een prachtige fotoreportage van een mooi evenement in Gouda. Wat er in elk geval aan alle kanten van af spat is zijn betrokkenheid en liefde voor Gouda, voor de mensen, de historie, de panden, de politiek, de kerk, kortom voor deze prachtige stad. Van harte gefeliciteerd Theo, met je 750e blog. Dat er nog maar velen mogen volgen om ons aan het denken te zetten en scherp te houden.” (Irene Klein Haneveld)
“Met zijn blogs heeft Theo een mooie manier gevonden om zijn alledaagse ervaringen in de Goudse politiek te delen met zijn lezers. Hij schrijft toegankelijk, met het hart op de tong en dicht op de actualiteit. Dat maakt het iedere week weer een feestje om te lezen!” (Eelco Sneep)
“De blogs van Theo Krins zijn meestal raak en informerend. Theo is vrijwel overal bij en laat duidelijk zien wat er speelt in onze stad. Ook geeft Theo zijn mening over allerlei zaken. Daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn maar ze zijn wel duidelijk en je mag zelf uitmaken hoe je daar mee omgaat. Er zijn weleens discussies na sommigen blogs, maar Theo weet waar hij voor staat. Hij dringt zijn eigen visie niet op maar informeert duidelijk over zaken die spelen op welk gebied dan ook. Kortom: ik lees zijn blogs graag.” (Piet Streng)

Gefeliciteerd met je 750e blog! Ik heb veel waardering voor de manier waarop jij zoveel blogs schrijft. Het is tekenend voor jou als mens. Politiek is voor jou niet alleen een baan of een taak, maar ook een roeping die je passie heeft en die je invult met hart, geest en ziel. De problematiek in de binnenstad, de vluchtelingekinderen, de voedselbank en ook de nog steeds voortgaande jodenhaat zelfs in onze stad, ze raken jou en je neemt ons als inwoners daarin mee in je blogs. 
Je blogs zijn gefundeerd op feiten uit literatuur en onderzoek en je schrijft ze met passie en een streven naar recht voor alle inwoners van onze bijzondere stad.
Petje af voor zoveel kennis, input, inzet en passie als bestuurder van deze stad. Ik bid je Gods zegen toe als politicus en als mens, dat je nog veel mag betekenen in deze stad namens de Heer die je geschapen en geroepen heeft!  (Carin Hoogstraten, predikant)
“Gouda 750! Maar altijd is iemand sneller met tellen en vertellen. Geen wonder als je verstand van centen hebt. Theo is er zo eentje. Wat in de Raad gebeurt staat eerder op zijn blog dan in het raadsverslag. En dat is maar goed ook, want de Goudse media zijn akelig laks als het gaat om berichten van onze bestuurders en politici. 750 betekent dan ook continuïteit in de berichtgeving. En dat dat dan een CU-tintje heeft, kan je een goed Christen niet kwalijk nemen. Op naar de 1000!” (Ben van Bommel)
“750 blogs van Theo Krins, dat betekent zeker 750 x 30- 60 minuten vrij maken om te communiceren met Gouwenaars. Bij doorrekening betekent het 1 uur per week en dan 14 jaar lang. Het is knap dat je het al zoveel jaren volhoudt. Mooi als mensen reageren op de blog, die hen raakt. Terecht dat je daarop reageert, ook minder positieve reacties. Dat is ook de kracht van een blog. 
De inhoudelijke informatie is voor elke Gouwenaar van belang. Volgens mij zijn de blogs iets meer verschoven van jouw mening over een bepaald item naar meer informatie over een item en een korte reactie. Je verstaat de kunst er altijd mooie plaatjes bij te voegen. 
De blogs laten duidelijk zien wie jij bent Theo. Je bent geen onzichtbaar raadslid. Je staat voor de ChristenUnie. Dat is een compliment waard.
Deze manier van communiceren valt in deze tijd niet meer weg te denken. Toch -mijn mening – ben ik ervan overtuigd dat mondelinge communicatie met Gouwenaars zeker zo belangrijk is.
Ik weet niet of dit ook je laatste blog is? Ik zou zeggen ga er mee door tot het einde van je raadsperiode. Succes en nogmaals gefeliciteerd met deze mijlpaal.” (Gerard Schotanus)
Passie met een knipoog:
In zijn blog van 7 november 2008 doet Theo melding van het feit dat hij die dag de leeftijd van 44 jaar heeft mogen bereiken. Een bijzonder getal – aldus Theo – omdat Barack Obama diezelfde week werd verkozen tot de 44e president van de Verenigde Staten. 
Theo Schrijft: Ik zal u niet vermoeien met de overeenkomsten en verschillen tussen hem en mij, maar ik moet eerlijk toegeven dat Obama bijzonder inspirerend is en in staat lijkt om de inwoners van zijn land te verenigen en een gevoel van nationale trots te bezorgen. In hoeverre die kwalificaties voor mij van toepassing zijn op lokaal niveau mogen anderen beoordelen.

Wie Theo goed kent proeft zijn passie en humor en leest deze bewuste bijdrage met een knipoog. 
Dat het voor Theo een voorrecht is om de bewoners van Gouda namens de ChristenUnie in de Raad te mogen vertegenwoordigen, ‘steekt hij niet onder stoelen of banken’ . . . . . typisch Theo. 😉
Blogs met pakkende onderwerpregels:
Ik kan ernaast zitten, maar volgens mij is Theo een van de eerste raadsleden ooit, dat vanuit de Goudse politieke arena informatieve Blogs is gaan schrijven. Binnen no-time weet hij vanuit een (Raads)vergadering of willekeurige bijeenkomst gepassioneerd verslag te doen en/of op een scherpzinnige wijze de kern van een bepaald onderwerp te (k)raken. Een dergelijke bijdrage wordt dan voorafgegaan door een pakkende of prikkelende onderwerpregel. In mijn optiek is de lokale politiek hierdoor voor de Goudse burgers meer gaan leven, blijft de lezer periodiek geïnformeerd, worden politieke processen zoveel mogelijk gedeeld en standpunten vanuit de ChristenUnie uitgewisseld.
Waakhond van Gouda: 
Waar de boot de haven van West-Terschelling indraait, tref je op de kop van de haven het wachtlokaal ten behoeve van de schippersvereniging “Het Wakend Oog”.  Het diende om de vissers van het eiland bescherming te bieden als zij bij zuidelijke stormen hun drooggevallen schepen moesten bewaken. 
Theo omschrijft zichzelf graag als ‘voorvechter en waakhond’’ voor de stad Gouda. Met zijn ‘wakend oog’ zet hij zich met gedrevenheid in om bepaalde onderwerpen en/of knelpunten aan de kaak te stellen en/of in een willekeurig dossier vragen beantwoord te krijgen. Dat dit nog wel eens in de nodige kritische (veelal anonieme) reacties resulteert op het ‘politieke podium’ is evident.
Theo, van harte gefeliciteerd met jouw inmiddels 750e blog. Blijf dicht bij de kernwaarden van de ChristenUnie: de Vrede zoeken en recht doen. Blijf vooral jezelf, bewogen, dienstbaar en een wakend oog voor de stad Gouda. Ik zie jouw Blogs vanuit de Goudse politieke arena weer met interesse tegemoet. (Arjen Voogt)

Foto: Gemeente Gouda

De laatste jaren organiseerde de gemeente Gouda – vanuit bezuinigingsgedachte – geen Nieuwjaarsbijeenkomst. Onze nieuwe burgemeester Pieter Verhoeve vond dat maar niets en gaf bij zijn installatie aan dit weer te willen gaan organiseren. Hij wilde dit doen samen met een school en koos daarvoor MBO Rijnland. Vervolgens is er hard gewerkt aan de organisatie van deze bijeenkomst en op 10 januari jl. vond deze bijeenkomst plaats. 
MBO Rijnland had enorm haar best gedaan om er een mooie bijeenkomst van te maken en dat is ze prima gelukt. De ruim 200 aanwezigen ontbrak het aan niets en we werden maar liefst zo’n 45 minuten beziggehouden met toespraken en een gedicht van de Goudse stadsdichter.


Kinderburgemeester Talitha Schaddelee wenst iedereen een sprankelend 2020 toe!Burgemeester Pieter Verhoeve had een boeiende toespraak en ik wil graag een aantal passages met jullie delen:


Doe het niet


Voor het eerst in jaren is er in Gouda weer een nieuwjaarsontmoeting. Ik was er vooraf nog wel gewaarschuwd door een bekend columniste: ‘Doe het niet’.
Ik ben dankbaar voor uw komst. Mooi dat er vanmiddag meer dan 200 honderd Gouwenaars gekomen zijn om elkaar het beste toe te wensen. Uit alle lagen van de bevolking. Gouda
wordt sterker van informele ontmoetingen. Samenbinding. En een stukje zelfbewustheid. Zoals ik zei bij mijn installatie: Gouda mag meer kapsones hebben.


Minder mopperen


“Mopperen is heel Hollands. Een collectieve mentaliteit die al sinds de middeleeuwen in onze lage Landen hangt. We zijn decentraal. Iedereen praat overal over mee. Hier praten we recht voor zijn raap. Al eeuwenlang. En mopperen we graag.
Ik zet er graag iets naast. Nederland is fantastisch georganiseerd. Een van de meest gelukkige, veilige en economisch sterke landen ter wereld. 
Een terugblik en een vooruitblik


Er werd feest gevierd. Denk aan 100 jaar ONA. Ontspanning na Arbeid. De voetbalclub in Korte Akkeren, het Westergouwe van de jaren dertig. 


De buurtvaders in diezelfde wijk vierden dat ze 20 jaar bestaan. Gefeliciteerd. 


Zoals we opnieuw trots werden op onze Chocoladefabriek als best bezochte bieb in heel Nederland.


Minder inbraken


In 2019 daalde het aantal inbraken opnieuw. Van 639 in 2016 naar 275 afgelopen jaar. Een daling van 57%. Nog steeds is het aantal te hoog én het gaat de goede kant op. Op het gebied van openbare orde en veiligheid was het sowieso een divers jaar. In mei en juni teisterden jonge daders onze goede stad met autobranden. Gelukkig heeft dit tot aanhoudingen geleid. Het is een divers beeld. 


Gouda vuurwerkvrij


De jaarwisseling is ontspannen verlopen met nauwelijks schade aan gemeentelijke eigendommen. Dat laat onverlet dat ik met de gemeenteraad in gesprek wil hoe we de jaarwisseling veiliger en milieuvriendelijker kunnen maken. Het is absurd dat oud en nieuw inmiddels het evenement is met het hoogste risicoprofiel. Wat mij betreft wordt Gouda op termijn goeddeels vuurwerkvrij.


Onze stadsverjaardag komt dichterbij. Volgend jaar juli start de viering van Gouda 750 jaar. We krijgen, wat zeg ik: we hebben er énorm veel zin in onze vierdagen te vieren.
De drugsindustrie is diep doorgedrongen in de samenleving. Het is ingewikkeld geworden. Burgemeesters sluiten panden; de GGD controleert drugs op festivals. De gemeente brengt gebruik en handel opnieuw in kaart. Met college en raad gaan we in gesprek hoe we, onder meer via een nieuwe APV, ongewenst gedrag beter gaan aanpakken.


Gouda is ondernemend. Met Campus Gouda en ondernemers wordt een actieprogramma uitgerold.


Gouda is een onderwijsstad. Komend jaar wordt ons onderwijshuisvestingsprogramma vernieuwd. Goede leerplek voor onze scholieren.


Cheese Experience


Gouda is gastvrij. Wethouder Van Vugt is terecht trots op de ruim 1 miljoen bezoekers afgelopen jaar. Het Cheese-experience gaat open. Toegangspoort naar de regio, naar Cheese-valley.


Wethouder Dijkstra is trots op het nieuwe buurtservicecentrum aan de Lekkenburg. In de loop van dit jaar gaan daar de deuren van verduurzaamd vastgoed open. Onder één dak vinden we daar de GGD, het sociaal team en een uitleenpunt van de bibliotheek. Geweldig.


Heel Holland zakt. Gouda ook. Toch zijn we een stevige stad. Wethouder Niezen stuurt eind deze maand het Kaderplan Bodemdaling naar de raad. Het college is voornemens verkeersknelpunten aan te passen én groen toe te voegen.


Is dit geen wenkend perspectief?


Inclusie


Gouda is een tolerante stad. Al eeuwenlang. Tegelijkertijd zien we ook hier dat tegenstellingen toenemen. Ik spreek soms mensen die hun mond vol hebben van inclusie. Prima vanzelf. Daarmee bedoelen ze echter vooral begrip en inclusie voor en van hun eigen achterban. Inclusie betekent volgens mij dat ieders mening mee doet.


Minder mopperen


Polarisatie is een handenbinder geworden. Boze boeren, bouwers en biologen: Gouda heeft ermee te maken. Het zou me een lief ding waard zijn als we komend jaar iets minderen gaan mopperen op de ander en meer gaan opperen. 

2020 is begonnen. We wensen elkaar een prachtig jaar toe. Wat mij betreft: minder mopperen, meer opperen. Kom met ideeën. Doe wat oppers doen in de aannemerij: sjouw en bouw een beetje mee aan je eigen leefomgeving.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zoals Paulus in Romeinen 10 zegt: ‘Hebt elkaar hartelijk lief.’
Ik wens u een gelukkig, gezond en gezegend nieuw jaar toe.


Dank u wel!


Pieter Verhoeve, burgemeester

Vandaag was in Gouda de intocht van Sinterklaas. Duizenden mensen waren op de been om een glimp op te vangen van Sinterklaas en de vele pieten en. 


Tevens was het een mooie gelegenheid  om de nieuwe burgemeester van Gouda voor het eerst te zien tijdens een publiek optreden. Pieter Verhoeve genoot – net als heel veel andere mensen –  zichtbaar van deze feestelijke dag!

Beelden zeggen meer dan woorden, daarom een beeldverslag:


Vol verwachting klopt ons hart….

Burgemeester Pieter Verhoeve en kinderburgemeester Talitha Schaddelee zijn gearriveerd

Daar komt Sinterklaas

College overleg 

De kinderburgemeester helpt bij het vastleggen van het schip

De burgemeester heet Sinterklaas welkom 

Kijk, dat is de nieuwe burgemeester 

Mooi tafereel, Sinterklaas, de kinderburgemeester en de burgemeester 
Stroopwafelpiet
Kaaspiet

De burgemeester met een koets door de stad

het boek van Sinterklaas
en de staf van Sinterklaas

Op het bordes van het Stadhuis


Op 13 november is Pieter Verhoeve (38) geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Gouda. Onder zeer grote belangstelling tijdens werd hij beëdigd door commissaris van de Koning Jaap Smit. Pieter Verhoeve volgt Mirjam Salet op die sinds januari 2019 waarnemend burgemeester was in Gouda.
Ontvangst comité
Pieter Verhoeve was hiervoor zeven jaar burgemeester van Oudewater. Tot 26 september 2013 was hij drager van de rode lantaarn, de aanduiding voor de jongste burgemeester van Nederland. Pieter begon zijn politieke carrière in 2006 als burgerraadslid voor ChristenUnie/SGP in Dordrecht.
Zijn beëdiging werd bijgewoond zijn vrouw en drie van zijn vier dochters en door een groot aantal vrienden en familieleden. Ook de Goudse oud-burgemeesters Salet, Schoenmaker, Cornelis en Boone zagen hoe de burgemeester de eed aflegde.

Actief en ambitieus

Commissaris van de Koning Jaap Smit roemde in zijn speech de actieve en ambitieuze burgemeester, die een aantal nevenfuncties aanhoudt. Zo blijft hij voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en voetballer van het Nederlands elftal…. voor burgemeesters.
De ondertekening van de akte
Collega-burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn heette de burgemeester welkom als vertegenwoordiger uit het politiedistrict en voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Ze leerde Pieter Verhoeve in 2012 kennen als kandidaat-burgemeester van Oudewater: ‘Het was een beetje als Pippi Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.” Mevrouw Spies was in 2012 minister en heeft Pieter Verhoeve toen benoemd tot burgemeester.
De voorzitter van de vertrouwenscommissie Jan de Koning overhandigde de burgemeester namens de gemeenteraad een prachtig exemplaar van een 18e-eeuwse kopergravure van glas nummer 1 van de St.-Janskerk. Het raam heeft als titel: “De triomf van de vrijheid van geweten”
Thierry van Vugt hangt met Charlène (dochter van de burgemeester) de ambtsketen om

De kinderburgemeester Talitha Schaddelee en loco-burgemeester Thierry van Vugt hadden ook warme woorden voor Pieter Verhoeve, waarbij Talitha opviel doordat ze bijna de hele toespraak uit haar hoofd deed!
Overhandiging van de voorzittershamer 
Als plaatsvervangend raadsvoorzitter mocht ik de nieuwe burgemeester de voorzittershamer overhandigen, aangezien hij vanaf nu ook de voorzitter van de gemeenteraad in Gouda is. Ik gaf aan dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn om deze raad in het gareel te houden, maar dat we er alle vertrouwen in hebben dat het hem gaat lukken.
Pieter verwijst naar het boek Pieter Bas van Godfried Bomans

Pieter Bas

Na de toespraken mocht Pieter de aanwezigen zelf toespreken en dat deed hij op een voor hem zo kenmerkende wijze: boeiend, met humor en met allerlei historische verwijzingen. Hij refereerde daarbij nadrukkelijk aan Pieter Bas, de hoofdpersoon in het gelijknamige boek van Godfried Bomans, die soms gelijkenissen vertoonde met onze burgemeester.
Een aantal citaten uit zijn toespraak:
Eindelijk begin ik aan mijn ‘blijde intocht’ als nieuwe burgemeester van Gouda.
De installatie van een burgemeester is vaak een markant moment in de biografie van een stad.


Godfried Bomans beschreef schitterend hoe ‘Pieter Bas’ burgemeester van Gouda werd.
‘De blijde inkomst van burgemeester Bas in Gouda’
De hoofdpersoon wordt burgemeester van Gouda. Door een misverstand ‘wat nooit geheel opgehelderd is’, zit hij in het weiland in de buurt van Nieuwerkerk. Op een paaltje, te wachten op een koets.

Ik geef u een vrij citaat.


‘Ik keek de weg af. Een bijzonder lange weg, eindeloos en stil… Toen ik scherp keek,
zag ik de toren van de Sint Jan aan de einder; met een vlág.

Tezelfdertijd klopte een warme trots door mij heen. Die vlag is voor mij, zij wapperde uitsluitend voor mijn genoegen… Indien ik ooit hoogmoedig was, ik was het toen.
Ik bleef zo geheel verzonken in deze vleiende beschouwingen, dat ik schrok toen aan de overzijde een man mij aansprak’

‘Hou je nou maar niet groot jongen, het is nog een beroerd stuk lopen naar Gouda. 
Hoe heet jij?
‘Bas’

‘Bas, dat is een mop. Zo heet de nieuwe burgemeester van Gouda ook! ‘Is het waar?’
‘Zeker. Het schijnt een ploert van de eerste rang te zijn. Een laagstaande, vuile vent. En zuipen! Daar kan geen kadewerker tegenop. Het moet een joch wezen, ergens in de dertig. Ik begin nu al te lachen. Weet je dat hij ooit bij de gemeente Dordrecht heeft gewerkt? Heb je hem weleens gezien?

‘Ne-nee.’
‘Nou ik ook niet, maar Arie wel. Hij zegt, ‘als ik die slungel tegenkom, geef ik hem een trap onder zijn achterwerk.’
‘Dat vooruitzicht was niet erg bemoedigend…’


Geachte raad, fijn dat ik in uw midden mag zijn. Bemoedigend bovendien! Wie overigens meer wil weten over de fictieve Pieter Bas: lees dit boek. Of: bekijk de gevelsteen aan de Hoge Gouwe, in 1964 onthuld door Bomans zelf.
(…)
Een speciaal woord voor Mirjam Salet. De eerste vrouwelijke burgemeester van Gouda. De stad heeft er bijna 750 jaar over gedaan om ook een dame tot eerste burger te verheffen. En wat voor een burgermoeder kreeg u, Gouda! Je hebt het met verve gedaan.
Bij jou moest ik denken aan de eerste vrouwelijke wethouder van Gouda, Van Dantzig. Die zat in het college van James.
Zij zei:‘Als er meer vrouwen in de colleges zouden zitten, zou er minder gesproken en meer gedacht worden.’ Ik ben het er zeer mee eens. Jij liet 
vrouwelijk leiderschap zien. Met scherpte, wijsheid en loyaliteit heb je bijna een jaar lang Gouda gediend. Hulde

(…)

Zelf geloof ik ook in God. Hij is mijn Schild ende Betrouwen die mij in Jezus verzoent, verdraagt en vertroost.
Dit geloof betekent voor mij niet het uitsluiten van de ander, maar het insluiten van de ander. 
Het koesteren van de veelkleurigheid die deze goede stad heeft.

Wie je ook bent: ongeacht je geloof,
geboorteplaats of geaardheid:
Ik ben jullie burgemeester. Herder voor de hele kudde. Van niemand, voor iedereen

(…)

Humor gaat ons helpen. Erasmus, de wereldberoemde zoon van Gouda, citeerde Horatius toen hij zei dat je de waarheid het best ‘lachend kunt vertellen.’
Daarom een ironisch slot stukje Pieter Bas. De beste burgemeester die Gouda nooit heeft gehad.

‘Wat ga ik doen als nieuwe burgemeester van Gouda? Ik zou beginnen de geschokte financiën in orde te brengen, handel in te voeren, de landbouw moderniseren’
(let wel; de eerste druk was in 1937)

‘Kortom, de diep gezonken gemeente – hoort u het wethouder Niezen –
de diep gezonken gemeente – opvoeren tot één der welvarendste steden van dit land.’


Eindelijk. We mogen aan de slag.
Tot welzijn van heel Gouda en allen die hier zijn.”

Pieter Verhoeve zit voor het eerst voor in de Goudse gemeenteraad

Aan het einde van de bijeenkomst ontving de burgemeester nog een fraaie Goudse pijp en droeg de stadsdichter Pieter Stroop van Reenen een prachtig gedicht voor:
Na afloop was er nog een drukbezochte receptie waarbij velen de burgemeester en zin gezin hebben gefeliciteerd  er en alle ruimte was voor ontmoeting. 
We zien terug op een geweldige avond! Gouda is Goud!