Berichten

Verwaarloosde panden Binnenstad Gouda

Leegstaande panden aan de Turfmarkt


De werkgroep Mooiere Binnenstad van het Bewonersplatform heeft bewoners gevraagd te melden welke panden men in de binnenstad “verwaarloosd” vindt. Op basis van deze meldingen zijn collega Anna van Popering en ik met enkele bewoners langs een aantal panden gegaan. Diverse panden waren al langer bij de fractie van de ChristenUnie bekend en hebben mede via onze berichtgeving (met Paul Abels, kerkhistoricus) eerder al in de belangstelling gestaan.


Het voormalig pand van Van der Goes (Hofje van Jongkind) staat er niet meer op nu de eigenaar het pand heeft opgeknapt.
Genoeg andere panden echter wel, al wordt er inmiddels met enkele panden voortgang gemaakt.

We starten onze schouw bij de Turfmarkt, waar al jaren een aantal panden leeg staan en een wat verwaarloosde indruk maken, zowel van buiten als binnen. Het is waarschijnlijk wachten op een koper. 
Het volgende pand is het pand van ICI Paris. De plint ziet er keurig uit, maar de eerste verdieping en de zijgevel zijn verwaarloosd. Inmiddels is er een vergunning aangevraagd en verleend om de voorzijde op te knappen, dus er gaat nu naar verwachting eindelijk wat gebeuren met dit gemeentelijk monument uit 1890.Het pand dat ETOS huurt aan de Markt is redelijk onderhouden, maar de grijze platen over de hele gevel ontsieren het pand behoorlijk. Binnenkort vindt er een gesprek plaats met de verhuurder met als inzet dat hier wat aan gedaan gaat worden.

Het pand op de hoek van de Wijdstraat en de Kerksteeg heeft dringend onderhoud nodig. De eigenaar zou toch wat meer aandacht moeten besteden aan zo’n mooi pand op de Markt.

De achterzijde van Ricken’s Naaimachinehandel (Achter de Kerk) is al heel wat jaren in erbarmelijke staat van onderhoud. De media aandacht een aantal jaren geleden heeft tot op heden niets geholpen. Jammer, want het is echt onbegrijpelijk dat een pandeigenaar op zo’n mooie locatie dit laat gebeuren. Tijd voor actie vanuit de gemeente lijkt me!


Het pand aan Oosthaven 34 heeft een heel bijzondere architectuur, maar heeft dringend aandacht nodig. Het bord van de snackbar en uithangbord moeten weg, het frans balkon moet worden hersteld en er moeten andere deuren in. Jammer is dat het pand wat naar rechts wegzakt door problemen met de fundering. Werk aan de winkel!


Het pand op Walestraat 5 ziet er nog heel authentiek uit en heeft nog een ouderwetse etalage. Het onderhoud is echter al weer even geleden en dat is jammer, want het pand is het waard om goed te onderhouden.
De achterzijde van de voormalige bakkerij van Punselie in de Tuinstraat staat al jarenlang leeg en is in niet al te beste staat. De laatste jaren is het verval verergerd en het is nu bijna een ruine. Het wordt tijd dat bouwbedrijf De Wilde (al meer dan 10 jaar eigenaar van dit pand) hier wat gaat ontwikkelen, want dit is echt heel treurig om naar te (moeten) kijken.

Vlakbij, aan Groeneweg 78, staat een fraai pand leeg en ook dit pand heeft dringend onderhoud nodig. Bij één kozijn groeit het onkruid uit het hout.. Aan de rechterzijde liggen pannen los en dat is zelfs gevaarlijk, omdat er een steeg langs loopt.

750 jaar Gouda

Het was een interessante schouw en ik ben benieuwd wat de aandacht door de werkgroep gaat betekenen voor het aanpakken van achterstallig onderhoud van panden in de binnenstad. 

Met het oog op 750 jaar Gouda in 2022 moeten we als gemeente toch vaart maken met het wegwerken van dit soort achterstallig onderhoud. Gelet op ervaringen in andere steden ontkomt de gemeente er dan waarschijnlijk niet aan dat ze een deel van die kosten zal moeten meebetalen. Maar goed dat gebeurde vroeger  ook met behulp van fondsen die daarvoor beschikbaar waren. 

Het lijkt me goed als we een gebied afbakenen voor 750 jaar Gouda en binnen dat gebied ervoor zorgen dat de panden de komende jaren worden opgeknapt. Dan hebben we straks in 2022 een prachtig visite kaartje!

In mei 2013 stond het bestemmingsplan Binnenstad Oost op de agenda en de fractie van de ChristenUnie heeft dat moment benut om aan dacht te vragen voor het voormalig pand van Firma Van der Goes in de Zeugstraat dat nu al weer jaren leegstaat en nog restanten bevat van een oud hofje, Het Hofje van Jongkind

De binnenplaats van dit pand is nu bedekt met een plat plastic dak en de woningen die om de binnenplaats liggen zijn leeg en kunnen dienen als opslag.

Het pand is op dit moment in handen van een Utrechts ontwikkelingsmaatschappij en het zou heel mooi zijn als het hofje weer in ere wordt hersteld.

Concreet plan


We hebben sinds 2013 op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van dit hofje, maar het is ons niet gelukt. Er is veel sympathie in de stad voor het idee, maar de eigenaar van het pand wil niet meewerken.

Op dit moment ligt er een concreet plan om het pand te gaan herstellen en er drie kleine winkels in te gaan vestigen. Het is een goede zaak dat de gevel grondig wordt aangepakt, want het pand ziet er nu werkelijk niet uit.
Het plan voorziet echter niet in het herstel van hofjes en daarmee dreigt een historische kans verloren te gaan…

Herstel

De hofjes achter deze drie winkels worden straks door een muur aan het oog onttrokken en we zullen nu wellicht weer vele jaren moeten wachten voordat wellicht zich weer een mogelijkheid voordoet om Het Hofje van Jongkind in oude glorie te herstellen.

Inzet is dat aan voorzijde de toegangspoort tot het hofje, dat sinds 1988 achter het Verzetsmuseum is geplaatst en als toegang tot de tuin dient, weer daar zal worden teruggeplaatst. Tevens is de inzet dat de 8 hofjes worden hersteld en weer voor bewoning geschikt worden gemaakt.


De huidige staat van binnenplaats en de hofjes (foto: Paul Abels)

Onlangs heeft de bekende Goudse historicus Paul Abels op zijn blog ook aan de bel getrokken en ik steun van harte zijn oproep en citeer daarvoor (met zijn toestemming) een deel van zijn blog hierover:

“Her­s­tel is zeer wel mogelijk, al zal dit wel de nodige moeite en geld kosten. Toch leent het zich de moeite om de gemeente aan te sporen tot een strin­gen­ter toezicht en hard­ere eisen wat betreft her­s­tel van de oude sit­u­atie. Alles staat of valt dan bij de eis de poort en gang terug te plaat­sen en in plaats van drie, twee winkels toe te staan. Voorheen heeft de Chris­ten Unie zich druk gemaakt om dit mon­u­ment. Nu wordt het tijd dat anderen, zoals de His­torische Verenig­ing, het His­torisch Plat­form en Behoud Stadss­choon van zich laten horen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!”

Wie pak de handschoen op voordat het te laat is?!