Tag Archief van: panden

Foto: Jaap van Rijn

Puisten verpesten Gouda 750 – deel 2

Al vele jaren heb ik op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van de achtergevel van het pand van naaimachinehandel Ricken bij de toren van de St.-Janskerk. Deze zijde van het pand zag er belabberd uit en het was een complete aanfluiting voor onze stad. Extra vervelend is dat er jaarlijks hier zeker zo’n 100.000 toeristen langslopen.


Last onder dwangsom

Eind vorig jaar kwam er opeens goed nieuws naar buiten: zoon Theo Ricken jr. is nu eigenaar van dit pand en hij kondigde aan dat hij in het voorjaar van 2021 de achtergevel zou gaan opknappen.

De reden dat hij reageert kwam ongetwijfeld omdat er vanuit de gemeente via Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) steeds meer druk werd uitgeoefend om dit pand eindelijk eens te gaan opknappen. Eind vorig jaar heeft hij een last onder dwangsom opgelegd gekregen die zou worden geïnd als hij in april 2021 nog niet met opknappen zou zijn begonnen.

Goede wil

In het AD gaf de nieuwe eigenaar enige tijd gelden aan, dat dat hij echt van goede wil is, maar wat meer tijd nodig te hebben. Hij realiseert zich dat het pand onder een vergrootglas ligt, maar hij heeft een hoofdpijn dossier geërfd, dat hij tot een goed einde wil brengen. Hij meldt verder in het AD: “Mijn vader wilde de gevel jaren geleden al aanpakken. Hij wilde toen een hele nieuwe achtergevel. Bij de gemeente zat toen iemand die het daar helemaal niet mee eens was. Die kwam met zoveel eisen dat mijn vader er helemaal niet meer aan wilde beginnen. Toen heeft hij best een tijd gehad dat hij er helemaal niets meer aan wilde doen. Nadat mijn vader in 2019 jaar overleed, kwam het dossier bij mij terecht. Ik wil dit graag oppakken, maar moet wel op nul beginnen, want zoveel is er niet overgedragen. Nu ik ermee bezig ben, wil ik ermee door. Als ik er vaart achter zet, lukt het misschien dit jaar al. Waar ik nu even tegenaan loop, is dat de muur nat is. Het is dan niet handig om een pleisterlaag aan te brengen, zeker niet als het ook gaat vriezen. Ik ga uit van drie of vier maanden. Uiterlijk in het voorjaar van 2021 is het  gereed.’’

Mooiste stukje van Gouda

Het pand van Ricken ligt aan de achterzijde aan Achter de Kerk en dat is één van de mooiste stukjes van Gouda. Daarom heb ik me namens de ChristenUnie ook zo ingezet voor het herstel van deze rotte kies. 

Ik ben heel blij dat de huidige eigenaar zijn toezegging om het pand op te gaan knappen ook daadwerkelijk heeft omgezet in actie en de achterzijde van het pand nu in de steigers staat en wordt opgepakt. Dat betekent dat we binnenkort weer trots kunnen zijn op deze plek in de binnenstad. 

De eigenaar bewijst zichzelf en de stad door deze aanpak een goede dienst! Dank ook aan wethouder Thierry van Vugt en de ODMH die de laatste tijd vasthoudend zijn geweest om het herstel door de eigenaar te laten uitvoeren.

Al jaren is de achtergevel van Ricken’s Naaimachinehandel een heel lelijke puist in onze binnenstad, terwijl het gelegen is op één van de mooiste plaatsen in Gouda: Achter de Kerk bij de toren van de St.-Janskerk. Wat mij betreft moet deze locatie er in 2022 als we 750 jaar stadsrechten vieren er weer prima uitzien. Diverse malen heb ik inmiddels aandacht gevraagd voor dit pand en in 2018 er ook nog vragen over gesteld, maar tot op heden is de achtergevel nog steeds niet opgeknapt. Hoog tijd dus voor een update vanuit het college.
Vraag in 2018:
Wat heeft de gemeente Gouda de afgelopen 5 jaar gedaan om de eigenaar te bewegen om de buitengevel op te knappen? 
Eind 2016 heeft de eigenaar een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het restaureren van de achtergevel. Aangezien de aanvraag niet volledig was is door de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT) verzocht de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Omdat de gevraagde gegevens niet zijn aangeleverd is de aanvraag door BWT buiten behandeling gelaten. Het afgelopen jaar heeft in het kader van Gouda 750 een ambtelijke schouw plaats gevonden van monumentale panden in de Binnenstad. De schouw heeft een lijst opgeleverd van de onderhoudstoestand van gevels van monumentale panden in de Binnenstad. Bedoeld pand is eveneens opgenomen in bedoelde lijst. Mede in dat kader is door BWT recent een afspraak met de eigenaar gemaakt voor (minnelijk) overleg met als doel om de achtergevel van het pand z.s.m. op te knappen.
Update 2019:
De ODMH heeft afgelopen zomer (2018) gesproken met de eigenaar van Ricken’s Naaimachinehandel over het achterstallig onderhoud van de achtergevel. Tijdens dit gesprek is aangegeven dat aanpak en herstel noodzakelijk is. Het pand staat hoog op de Gouda 750-lijst van panden die moeten worden aangepakt. 
De eigenaar gaf aan niet over de benodigde middelen te beschikken. De eigenaar is vervolgens uitgelegd dat het hier om een rijksmonument gaat en dat hij subsidie/financiering kan aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. De gemeentelijke subsidieregeling is niet van toepassing op Rijksmonumenten. 
Onlangs is geconstateerd dat de eigenaar nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden. De handhavingsprocedure is om deze reden inmiddels gestart. 

De gemeente gaat door het instrument van handhaving in te zetten nu in ieder geval druk zetten bij de eigenaar, die inmiddels al geruime tijd in de gelegenheid is geweest om de achtergevel op te knappen, maar dat al die jaren niet heeft willen (en kunnen?) doen.
Het is te hopen dat handhaving ertoe zal bijdragen dat het pand toch zal worden opgeknapt, want dit kan echt niet langer zo!


Pand van ICI Paris in 2017ICI Paris


Daarnaast vraag ik sinds 2017 aandacht voor het pand aan de Kleiweg waarin ICI Paris gevestigd. De eigenaar is heeft inmiddels de voorgevel keurig hersteld, maar de zijgevel, die je wandelend over de Kleiweg heel goed kan zien, ziet er nog steeds verwaarloosd uit.
Bij navraag aan het college vernam ik dat er contact met de eigenaar is geweest. De eigenaar heeft aan de gemeente Gouda aangegeven dat hij oorspronkelijk prioriteit aan de voorgevel had gegeven, maar nu deze gereed is heeft hij aangegeven ook voornemens te zijn de zijgevel aan te pakken. Een lastig (financieel) punt betreft hierbij het feit dat er steigers in de naastgelegen gracht moeten worden geplaatst.  De gemeente heeft de eigenaar in dit kader gewezen op de bestaande subsidiemogelijkheden. Het is de verwachting dat de eigenaar eind dit jaar/begin volgend jaar ook de zijgevel zal opknappen.


Dus voor dit pand lijkt het erop dat in 2020 zowel de voorgevel als zijgevel er weer prima uitzien!