Tag Archief van: overlast

Door de Covid-19 crisis is het luchtverkeer flink afgenomen. Echter, nog steeds wordt er gevlogen en hard doorgewerkt om in de toekomst nog meer te mogen vliegen, ook boven Gouda. Er lijken andere wetten te gelden voor de luchtvaart. Recentelijk bleek dit voor mij onder andere uit het een debat in de Tweede Kamer waar het Kabinet aangaf dat het luchtruim met Groot Brittannië niet afgesloten kan worden t.b.v. minder besmettingen. In deze blog aandacht voor de macht van de luchtvaart. Daarbij wil ik aangeven dat ik niet tegen vliegen ben als dat noodzakelijk is, maar wel voor een eerlijk verhaal en eerlijke regels, ook voor de luchtvaart en Schiphol. In deze blog een voorbeeld van wat echt moet veranderen. Want het is nu wel heel moeilijk om als burger te zorgen dat de overlast van Schiphol verminderd. In deze blog neem ik jullie mee in het proces om te komen tot een aanpassing van het vliegverkeer boven Gouda en het resultaat. 

Gouda ligt strategisch

Gouda ligt strategisch voor Schiphol, bij toekomstig verdere groei zal Gouda meer en meer overlast ervaren. Gouda ligt precies tussen Schiphol en het zogenaamde oriëntatiepunt WOODY (ligt bij Woensdrecht, nabij Bergen op Zoom). Vliegtuigen die naar het zuiden vliegen, bijvoorbeeld naar Frankrijk, Spanje en Portugal, maken gebruik van dit oriëntatiepunt. Om eerder bij ‘Woody’ te komen wordt de route afgesneden en vliegt men dwars over Gouda. Dit scheelt een aantal seconden in reistijd en een paar liter brandstof. 

Inzet voor minder overlast boven Gouda

De inzet van de gemeente Bodegraven- Reeuwijk, gemeente Gouda en de belangenvereniging vliegtuigoverlast Gouda was om de route van het opstijgend vliegverkeer vanaf de Kaagbaan (KUDAK route) te verleggen richting oosten. Dit om de overlast meer te spreiden. Het kostte jaren om deze nieuwe vliegroute voor elkaar te krijgen. Alleen vanwege de grote maatschappelijke druk is dit mijn inziens gelukt. 


Een slager die zijn eigen vlees keurt

Hoe gaat zo’n verplaatsing van een route dan in zijn werk? De onderhandelingen die plaats vinden, vinden plaats met de betrokken gemeenten. Dit gebeurt dus ook met de gemeenten die wellicht meer overlast gaan ervaren. Met elkaar moeten de gemeenten het eens worden. Door deze manier van vergaderen is het al lastig om tot verandering van routes te komen. 

De vergaderingen voor o.a Gouda vinden plaats in het cluster Groene Hart. voor het overleg wordt een rapport met berekeningen en ingewikkelde modellen opgesteld. De berekeningen die in het rapport zijn opgenomen zijn discutabel gezien de uitgangspunten die voor de berekening gebruikt worden. Op basis van dit rapport wordt gekeken hoeveel de ene gemeente er qua overlast op vooruit gaat en de andere er op achteruit. Het probleem wat hierdoor ontstaat is dat niet meer nagedacht wordt over een goede oplossing voor de overlast, maar alleen over vage getallen wordt gesproken die in het rapport staat. 

Als alle gemeenten instemmen met een nieuwe route gaat het voorstel vervolgens door naar een tweede overlegronde, de werkgroep ORS. In deze werkgroep zitten KLM, Schiphol en ook de gemeenten, provincien, LVNL, bewonersgroepen (in dit geval allen bewonersgroep Kaagbaan buitengebied) en het ministerie. KLM en Schiphol bepalen uiteindelijk mede of er iets veranderd en dit pas als gemeenten er samen over eens zijn. Wat mij betreft een vorm van slager die zijn eigen vlees keurt. 


Routeverlegging; maar je hoeft je er niet aan te houden

Een routeverlegging is voor het stijgende verkeer van de Kaagbaan door deze onderhandelingen in het najaar van 2020 geslaagd. Hier zou Gouda en met name Gouda Goverwelle ook de vruchten plukken en minder overlast ervaren, was de gedachte. Nu zijn we een paar maanden verder en niets is wat het lijkt (zie kaartje). Alleen tot 3000 voet hoogte hoeft men zich aan de route te houden (ongeveer ter hoogte van Nieuwkoop), met als gevolg dat alsnog de meeste vluchten over Gouda komen. Dus je spreekt iets af met elkaar, hebt daar heel veel overleg over, maar vervolgens hoef je je niet aan de afspraak te houden. Wat mij betreft kan dit echt niet.


momentopname hoe route gevlogen wordt over Gouda na ingaan nieuwe afspraken

Wassen neus

Dit soort verhalen maken mij zeker fanatiek. Dit kan toch niet waar zijn in een democratisch land. Inspraak betekent dus eigenlijk, op papier boeken we een voordeel in (Schiphol heeft hiermee namelijk 118 minder gehinderden op papier) maar lossen vervolgens totaal de overlast niet op. Participatie is een wassen neus. Er wordt een idee gegeven dat je mee mag praten, maar het probleem van overlast wordt uiteindelijk voor niemand echt opgelost, alleen op papier. Dat heeft dan weinig nut en is volgens mij niet een eerlijk systeem.


Naar een eerlijk verhaal

Ik ga er toch vanuit dat Schiphol zich gewoon aan routes moet gaan houden over een langere afstand. Want op deze manier verliezen ze voor mij alle geloofwaardigheid. Ik vind het echt bijzonder dat dit in Nederland zo kan en we dit met z’n allen goed vinden, of je nu wel last hebt van vliegtuigen of niet. Wat vindt u? Laat gerust een reactie achter op deze blog.


Binnenkort nog twee blogs over de nieuw luchtvaartherziening die nu ter inzage ligt en het landelijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie en de inzet om de luchtvaart te gaan veranderen. 

Bron: AD Groene Hart, 28 juli 2020
Meer info over de vragen van de ChristenUnie over de overlast:

De laatste tijd is er sprake van voortdurende overlast rond het gebied van de Watergangpolderplein en de Rietvinkpolderstraat in de wijk Goverwelle. De bewoners zijn deze overlast beu en vanuit deze buurt is daarom in april een brief naar de burgemeester gestuurd.
Brief aan burgemeester
In die brief wordt aangegeven dat er de afgelopen jaren diverse zaken zijn geregeld in deze buurt om de overlast te beperken: tijdelijk plaatsen van een camera, tijdens de ramadan een samenscholingsverbod, felle verlichting boven portieken en een tuintje op een hangplek.
De laatste maanden is de onrust echter weer toegenomen. Zowel overdag als in de avond en ook tot ver in de nacht is het hier en ontmoetingsplek geworden van groepen mannen. Het is een komen en gaan van mensen met auto’s een scooters. Ze blokkeren vaak de weg, hangen bij elkaar door het raampje heen. Ze zijn luidruchtig, wat vooral in de avond en nacht storend is. 
Racen en drugs
Het plein lijkt soms ook op een racecircuit, zo hard wordt er volgens de bewoners gereden. En ze komen vaak, vooral in de avond, met meerdere auto’s om vervolgens met elkaar te gaan hangen. Vermoedelijk wordt er ook drugs verhandeld.
Ook minimaal één bewoner van de Fokuswoningen heeft last van deze mannen, omdat ze zich pal bij de woning ophouden waardoor de verzorgenden zich ongemakkelijk voelen en het niet fijn vinden om naar deze locatie te moeten gaan.


Afval

De plekken waar de mannen zich gedurende de dag ophouden zijn duidelijk gemarkeerd door het afval dat daar wordt achtergelaten. Dit bezorgt de bewoners nog eens extra overlast.
Politie
De bewoners geven aan vaak met de politie te hebben gebeld en gesproken te hebben met medewerkers van handhaving en de gemeente. De bewoners hebben van de politie vernomen dat deze locatie op de derde plaats van overlast gevende locaties binnen Gouda bekend staat. 
De politie heeft gevraagd om zo veel mogelijk te bellen bij overlast, zodat er een dossier opgebouwd kan worden. 
Overeenkomstig dat verzoek bellen de bewoners dan ook. Elke keer als ze bellen, komt de politie (na enige tijd) langs, maar dan zijn de mannen al verdwenen. Waarschijnlijk hebben ze mensen op de uitkijk staan, want ze zijn er vlak voordat politie of handhaving komt allemaal verdwenen. 
Verstopt
Het is overdag voorgekomen dat er diverse mannen achter de auto’s verstopt zaten, zo wordt in de brief gemeld. Niet veel later reeds de politie door de straat, maar die hebben toen waarschijnlijk gedacht dat alles rustig was.
Situatie in juli
Sinds de brief in april is verstuurd hebben de briefschrijvers niets meer gehoord vanuit het college van B&W en is de overlast niet verminderd.
Rondom woningen en in brandgangen hangen nog steeds groepen mannen die (geluids)overlast veroorzaken en rotzooi achterlaten.
Camera en samenscholingsverbod
Naar aanleiding van deze vervelende situatie heeft de fractie van de ChristenUnie contact gelegd met bewoners en besloten om vragen te stellen aan het college. Naar onze mening moet de overlast worden aangepakt. Dit kan waarschijnlijk het meest eenvoudig door het (tijdelijk) weer plaatsen van een camera, maar waarschijnlijk is ook een samenscholingsverbod nodig.
Vragen aan het college
Dit zijn de vragen die we hebben gestuurd:

 1. Is het college bekend met de brief aan de burgemeester en wat is de reden dat deze brief nog niet beantwoord is?
 2. Hoe oordeelt het college over deze situatie, mede gelet op het feit dat hier al eerder sprake is geweest van overlast?
 3. Wat is de reden dat de overlast blijft voortduren zonder dat er ingegrepen wordt, terwijl de politie erkent dat hier serieus sprake van overlast is?
 4. In hoeverre is het college bereid om weer tijdelijk een camera te plaatsen in deze buurt en op te gaan treden tegen de overlast door drugshandel en hinderlijk ophouden van groepen mannen bij woningen en in brandgangen, die tevens rotzooi achterlaten en hard rijden door de buurt?
Vorige week kondigde Schiphol weer aan dat er
tijdelijk meer overlast komt van overvliegende vliegtuigen boven Gouda. Die
extra overlast is bovenop de huidige 100.000+ vluchten die nu al boven Gouda vliegen. De geplande extra overlast duurt ongeveer twee maanden door
onderhoud aan een taxibaan. Ook van mei tot juli 2019 was dit het geval wat
leidde tot een recordaantal geregistreerd klachten vanuit Gouda. In deze blog
aandacht voor de groeiende structurele een incidentele toename van overlast en
informatie over de oprichting van de belangenvereniging vliegtuigoverlast
Gouda.


Klachten toegenomen
Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS),
kunnen alle bewoner een klacht voor overlast indienen. Op de manier wordt door
Schiphol overlast in kaart gebracht in rapportages die gedownload kunnen
worden. Het laatste verslag is die met de derde kwartaal cijfers over 2019.
Gouda komt in de lijst van aantal melders (aantal klachten wordt niet
weergegeven)over de Aalsmeerbaan 6 keer voor in de top 25 van postcodes. De
postcodes vanwaar de meeste klachten worden ingediend zijn 2804 en 2807. Korte
Akkeren (2802) heeft duidelijk nog geen last van de overvliegende vliegtuigen.
Eerder schreef ik ook al over de toename van overlast in de blog;  Vliegtuigen
boven Gouda, overlast neemt toe.

Helaas kan ik momenteel
geen goede verwijzing geven naar deze kwartaalcijfers, omdat de website van het
BAS momenteel niet werkt.
Geen rustige zomervakantie

Deze zomer kreeg ik soms dagelijks bericht van
mensen die veel overlast ervaarde van het toegenomen vliegverkeer. Soms wel
elke twee minuten een vliegtuig vrij laag over terwijl je net lekker in de tuin
zit. En dit is nog maar het begin. Door de verplaatsing van de aanvliegroutes
van Schiphol in 2016 (Vliegtuigen boven Gouda; zorgen zijn gedeeld ) is het
aantal vluchten over Gouda van Schiphol enorm toegenomen. Dit zal zeker nog
verder toenemen als de routes in 2020 in Europees verband worden vastgelegd.
Tijd voor actie dus! Ik heb daarom in september 2019 een groepje inwoners van Gouda die mij
hadden benaderd en zich actief wilde inzetten bij elkaar geroepen.

Belangenvereniging
Vliegtuigoverlast Gouda

Dit gesprek heeft uiteindelijk geleidt tot een
kerngroep die een belangenvereniging wil oprichten. Doel is in kaart te brengen
dat 100.000+ vluchten over Gouda al vele uren van de dag overlast met zich
mee brengt en we moeten leven in een constante omgeving met herrie. Dit heeft
natuurlijk gevolgen voor het welbevinden en gezondheid van ons. Dus een vereniging
niet om te zeuren, maar om oplossingen te realiseren voor een grote groep
bewoners  en verbetering te realiseren in
de methode van het bepalen van de geluidsoverlast. De huidige theoretische
berekeningen van gemiddelden (modellen) sluiten namelijk niet aan bij de reële beleving, waardoor het beeld ontstaat dat Schiphol overal oneerlijk mee weg lijkt te
komen. 

De bedoeling van de belangenvereniging is een constructieve bijdrage te leveren aan
de discussie om zo de overlast in Gouda te verminderen. Het is zeker niet de
bedoeling een protestbeweging te worden zonder oplossingen, maar juist met structurele
bijdragen verbetering te realiseren. Een eerste doelstelling
is te komen tot een vereniging van minimaal 500 leden, zodat de vereniging mee
kan spreken over alle besluiten omtrent Schiphol die Gouda treffen.

Tot slot

Toen ik begon te schrijven over dit onderwerp, alweer meer dan
vijf jaar geleden, vroeg iedereen of ik me niet in kon zetten voor
belangrijkere onderwerpen voor Gouda. Inmiddels is duidelijk dat  we nu al van 6.00 in de ochtend tot 24.00 in
de nacht non stop vluchten  boven Gouda
Oost hebben en het probleem steeds groter wordt als we geen tegengas geven.
Neem daarbij het groeiend aantal vluchten van Rotterdam The Hague airport zorgen er voor
dat we straks non stop vluchten over onze mooie stad Gouda krijgen met alle overlast
die daarbij hoort.


Meld je nu aan!
Wilt u de activiteiten van de belangenvereniging i.o.
volgen, dit kan op facebook via deze link: https://bit.ly/340hku0
of als je als je wil aanmelden voor de belangenvereniging, stuur een mail naar vliegtuigoverlastgouda@gmail.com

Sinds 1 januari 2018 moet iedereen in Gouda op een andere
manier het afval aanbieden. Dit geldt voornamelijk voor restafval. Hoe minder
afval je aanbiedt, hoe lager wordt je afvalstoffenheffing in 2019. Een goede
manier om minder restafval te krijgen. Echter, na enkele maanden onderweg zien
we ook kanttekeningen van dit systeem. Soms wordt Gouda vergeleken met steden
in Italië waar weken lang het vuil niet wordt opgehaald. In deze blog geef ik
een toelichting over de complexe invoering van dit systeem en ben ik op zoek
naar goede ideeën om het systeem te verbeteren. 

Invoering gaat niet vlekkeloos

Zoals ook bij andere steden die dit systeem
invoeren, gaat ook in Gouda de invoering niet vlekkeloos. Soms wordt er meer
afval aangeboden als dat de containers aankunnen of worden de plastic
afvalzakken veel te vroeg massaal buiten gehangen. Met alle stank en soms
kapotte zakken door vogels en katten tot gevolg. Een groter ergernis, overigens
ook bij mezelf. Toch heb ik veel begrip dat het even duurt voordat e.e.a goed
loopt. De afvalstromen veranderen de eerste maanden zo sterk dat het voor
Cyclus ook soms lastig is om in te schatten hoe vaak ze ergens het afval moeten
ophalen. Nu denkt u wellicht, dat is toch hun werk? dat klopt, maar ik geloof
bijna alle containers hebben geen piepsysteem dat ze vol zitten, Cyclus moet
dus door monitoring zorgen dat het afval inzamelen goed werkt. Waarom hebben ze
dat dan niet? Het probleem zijn de hoge kosten en naar ik kan herinneren in de
toelichting in de gemeenteraad ook de storingsgevoeligheid van deze systemen.
Het beste is dus wat begrip hebben voor de afvalophalers die hun best doen om
het steeds beter te doen. Daarnaast kunnen we zelf ook een handje helpen door
ons afval op de afgesproken tijdstippen aan te bieden en buren aan te spreken
die zich hier niet aan houden.

Waarom doen we het?

Afval gescheiden inzamelen doen we:

·  Omdat er landelijke doelstellingen zijn vastgesteld, de zogenaamde  VANG-HHA
doelstellingen. In 2020 moeten we dan aan maximaal 100 restafval per inwoner zitten.
Afval scheiden loont zorgt ervoor dat we wellicht deze doelstelling kunnen gaan
halen. We gaan dus met alle Gouwenaars proberen om in 2020 de hoeveelheid
restafval terug te brengen van 200 kg naar 100 kg per inwoner. We scheiden dan
75% van al het totale afval en hebben 8.000.000 kg minder restafval!

·  Om kosten te besparen. Restafval
aanbieden door de gemeente aan de afvalverwerker kost geldt en wordt in de
afvalstoffenheffing doorbelast aan de inwoners. Hoe minder restafval, hoe
lager de kosten.

Door beter
te scheiden, kan meer materiaal hergebruikt worden en komen we een stapje
dichterbij de circulaire economie.

Heeft u verbeterpunten?

Tevens ben ik als raadslid op zoek naar goede ideeën die
zonder veel kosten, kunnen zorgen voor verbetering van het systeem afval
scheiden loont en zorgen voor minder overlast van afval. Een leuk idee kwam ik
al op twitter tegen. Zie de foto hiernaast, vrolijke nepbloemen die effect hebben
op minder afval dat naast de container wordt gezet (zogenaamde bij-plaatsingen). 
Heeft u andere goede ideeën die ik aan de wethouder en het college kan melden?
Laat het me dan weten. Dit kan door een reactie achter te laten op deze blog…….

Kies voor handhaving
met knalsensoren

Sinds 2013
(!) vraag ik via mijn blog regelmatig aandacht voor de overlast (geluid en
milieu) en het gevaar van knalvuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken.
De laatste jaren hebben ook andere politieke partijen in Gouda dit onderwerp
hoog op de agenda staat en terecht!
In 2013
schreef ik een blog met de titel: 
Stop met particulier vuurwerk!
Deze
blog heeft aan actualiteit nog niets aan waarde ingeboet, al zijn we in
Nederland gelukkig wel inmiddels een aantal stappen verder.
Waarom deze ophef?
Veiligheid
Het meest gehoorde
argument hiervoor is – terecht – de veiligheid. Niet alleen voor degenen die
het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt
het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast voor de omgeving
Milieu 

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs
CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt daarbij niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste
twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog
als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen
die in vuurwerk zitten

Handhaving met knalsensoren
Overlast kan worden
aangepakt door concrete maatregelen (hierover verderop meer), maar ook door
goede handhaving. Hiervoor is maar een beperkte capaciteit beschikbaar, maar
die kan wellicht efficiënt worden ingezet door aan te sluiten bij een proef uit
Rotterdam-Ommoord.
Hier is sinds vorig
jaar een proef gaande om met knalsensoren vuurwerkoverlast op te sporen.
Een microfoon registreert de knal en stuurt een signaal naar de
meldkamer van Stadsbeheer. Stadswachten krijgen een mail en gaan dan kijken of
ze de dader nog kunnen vinden.
De proef heeft vorig jaar goed gewerkt. Er was minder overlast. Eén persoon
werd betrapt en moest op Nieuwjaarsdag vuurwerkafval opruimen. Vele anderen
kregen een waarschuwing.

Dit jaar is het systeem verbeterd. Daardoor moet de overlast verder afnemen. De
aanrijtijd van de Stadswachten is flink korter geworden. Dat kan doordat de
melding nu via een app op de mobiel of tablet veel sneller ontvangen kan
worden. 

Zelf gekozen
knalvrije zone
In
Den-Haag wordt een proef gehouden waarbij inwoners met elkaar kunnen besluiten
een plein of speeltuin tijdens oud en nieuw vuurwerkvrij te maken. De Partij
voor de Dieren heeft geprobeerd dit in Gouda bij het van Bergen IJzerdoornpark
voor elkaar te krijgen, maar dat is (nog) niet gelukt.
Hoewel
dit een sympathiek idee is, is deze oplossing wel moeilijk te handhaven, temeer
daar deze proef ervan uitgaat dat bewoners zelf toezien op naleving van deze
afspraak. Dat lijkt me in de praktijk – zeker als jongeren uit een andere buurt de overlast veroorzaken – een lastige opgave.
Algeheel verbod
De
echte oplossing zit niet in zelf gekozen oplossingen zonder handhaving door de
politie. Een betere oplossing lijkt een algeheel verbod voor bijvoorbeeld knalvuurwerk en vuurwerkpijlen, waarbij ook handhaving plaatsvindt. 
Iedere overtreding
is dan direct te traceren, waarbij niet eerst hoeft te worden nagegaan of op
die plaats een specifiek verbod geldt. Het is voor iedereen dan duidelijk.
 
Verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen
De ChristenUnie
heeft landelijk nu het initiatief genomen door bij het kabinet aan te dringen
om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op te volgen en
knalvuurwerk en vuurwerkpijlen uit de handel te halen, zodat particulieren die
niet meer kunnen kopen.
Door
de hoeveelheid incidenten, aantal vuurwerkslachtoffers en geweld tegen
hulpverleners is Oud en Nieuw zijn onschuld aan het verliezen. Vuurwerk dat tot
grote onveiligheid leidt, in combinatie met vandalisme en geweld zoals het
gooien van vuurwerk naar hulpverleners, maken ‘dat iets héél leuks, op den duur
iets niet-leuks wordt’.
Illegaal
vuurwerk en een deel van het legale vuurwerk is niet van elkaar te
onderscheiden. Van de vuurwerkslachtoffers is de helft omstander. Dat is niet
meer normaal. De ChristenUnie wil dat Oud en Nieuw een fantastisch feest is
ook voor hulpverleners en alle omstanders.
Oproep burgemeesters
Inmiddels
hebben de burgemeester in Nederland aangegeven een verbod op het zware (!)
knalvuurwerk te willen.
Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van
burgemeesters, heeft dat aangegeven in het televisieprogramma EénVandaag.
‘Het echte knalvuurwerk waar aantoonbaar veel schade door
wordt veroorzaakt zou wat mij betreft niet meer moeten mogen’, aldus Spies die
stelt: ‘De burgemeesters in Nederland zouden dat echt zeer toejuichen als we zo
snel mogelijk een verbod op dat zware knalvuurwerk krijgen in Nederland.’
Spies pleit nadrukkelijk niet voor een
algemeen vuurwerkverbod. Siervuurwerk moet wel kunnen, vindt Spies. ‘Ik vind
dat iedereen oud en nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel
van het siervuurwerk.’
Kabinet en Gouda aan zet

Het is nu
aan het kabinet om met voorstellen te komen en het zou mooi zijn als we bij oud
en nieuw in 2018 hiervan al de resultaten mogen gaan merken. 

Het zou mooi zijn
als Gouda daar vervolgens een vervolg aan geeft en voortaan een mooie
vuurwerkshow organiseert op bijvoorbeeld het terrein van GOUDasfalt.


In december 2016 diende ik namens de ChristenUnie een motie in om de
overlast van vliegtuigenlawaai boven Gouda aan te pakken
en stelling in te nemen tegen een verdere forse
uitbreiding van Rotterdam-The Hague airport. Deze motie werd aangenomen en is
inmiddels uitgevoerd. In deze blog meer over de actie n.a.v. deze motie die de
gemeente Gouda, samen met de gemeente Zuidplas en Waddinxveen heeft opgezet.
Tevens in deze blog een interessant nieuwtje over Schiphol. Is de overlast
inderdaad van korte duur of is er structureel meer overlast te verwachten van
deze
lawaaiige buurman

Zorgen gedeeld!

De gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas hebben een brief gestuurd om hun zorgen te uiten over de toename
van de geluidshinder van vliegtuigen in de regio. Deze brief is zowel verzonden
aan de demissionaire staatssecretaris, Sharon Dijksma, als ook aan Rotterdam – The
Hague airport. Er is o.a. aangegeven dat klachten wel degelijk serieus genomen
moeten worden en meegewogen moeten worden bij de eventuele uitbreiding van het
vliegveld. Ook stellen de gemeenten vraagtekens bij  het verplaatsen van de helikopter-landplaats
naar elders, die vervolgens meer ruimte maakt voor commerciële vluchten met
meer geluidshinder als gevolg. Er is nu in ieder geval een krachtig geluid
afgegeven vanuit de regio dat het woongenot in deze regio voor inwoners op het
spel staat. 

SCHIPHOL ALARM

Door onderhoud op Schiphol is het de laatste tijd zeer druk
met vliegverkeer van Schiphol boven Gouda. Nu vraag ik me inmiddels af of deze
overlast daadwerkelijk tijdelijk is……. Volgens
informatie
van Schiphol
is
duidelijk dat de aanvliegroutes voor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan structureel
zijn veranderd sinds 10 november 2016 i.v.m. de veiligheid. Hierdoor is de
aanvliegroute langer en een stuk verschoven richting Gouda. 


Gevolg is dat vliegtuigen lager boven Gouda en het Groene
Hart vliegen. Dit geldt ook als er één baan open is. Nu geloof ik best dat de
overlast tijdens de werkzaamheden groter is, maar het lijkt dus dat we nu al
moeten wennen aan structurele herrie. Laten we hopen dat het anders gaat..

Wat ik me vervolgens wel afvraag is: hoe kan het dat als we
een snelweg aanleggen er diverse procedures moeten worden doorlopen met
inspraak voordat de snelweg er kan komen en bij vliegverkeer eenzijdig een
verandering kan worden doorgevoerd zonder dat we als inwoners er maar iets van
horen. Ik vind dit toch vreemd. De informatievoorziening vanuit de vliegvelden
hierover moet dan ook veel beter worden!

De hotspots hondenpoep worden schoongemaakt,
hondenbezitters worden direct beboet bij een overtreding en er komt een proef
met hondenpoepzakjes. Dit zijn een aantal acties die wethouder Hilde Niezen
heeft toegezegd, naar aanleiding van de actie ‘Kakje in zakje’ van de
ChristenUnie, in het voorjaar van 2016. Minder hondenpoep in Gouda dus!

 

De aanleiding voor de
actie “Kakje in zakje” was de hondenpoepoverlast die nog steeds veel ervaren
word. In het voorjaar van 2016 kon iedereen
een aantal weken de hondenpoeplocaties doorgeven en
reageren. Deze reacties zijn verwerkt en vlak voor de zomervakantie aangeboden
en besproken met de verantwoordelijk wethouder Niezen. We vinden het nu dan ook
fijn dat veel van de aanbevelingen die we hebben gedaan, daadwerkelijk worden
uitgevoerd.
 
Minder
Hondenpoep: maar hoe?
 
Maatregelen die
n.a.v. de actie worden uitgevoerd zijn samen te vatten in 3 punten:
 • Gerichte
  handhaving op hotspots
  ; Bij een
  overtreding wordt door handhaving niet eerst gewaarschuwd, maar meteen beboet. Tevens
  zijn deze hotspots in het “alert syteem” van stadstoezicht opgenomen. Omdat het
  steeds later licht wordt gaat stadstoezicht hier de komende tijd vroeger
  surveilleren, vanaf 6 uur in de ochtend. De gemeente gaat de tien hotspots nu
  eerst ook nog een keer schoonmaken. De tien hotspots, plekken waar je de meeste
  kans hebt om in een hondendrol te stappen, zijn de Turfsingel,
  Houtmansplantsoen, Klein Amerika, Regentesseplantsoen en de Vest/ Sint
  Mariewal. In de rest van de stad zijn de overlast locaties: Walmolenerf/
  Goverwellepad, Vogelplein/ Koekoekplein, Geertruidahoeve, Omloopkade en de Jac.
  P. Thijsselaan.
 • Proef ‘Kakje in zakje’; De
  gemeente wil een proef doen met zakjeshouders en poepzakjes. De proef moet
  uitwijzen of  dit systeem in Gouda kan
  werken. Op dit moment wordt voor de proeflocatie gedacht aan het Omlooppad. Wel
  zijn we nog op zoek naar hondenbezitters die op het Omlooppad vaak hun hond
  uitlaten en tijdens de proefperiode de zakjes willen navullen. Dus meldt u aan
  op het mailadres kakjeinzakje@gmail.com
  als u ons wilt helpen bij deze proef. We nemen dan snel contact met u op. Als de
  vrijwilligers bekend zijn kan de proef van start. Dan worden de afvalbakken met
  zakjeshouders besteld. Bewoners in de omgeving worden hierover per brief
  geïnformeerd.

 • Communicatie
  (permanente campagne);
  Stadstoezicht
  gaat meer communiceren over hun werkzaamheden. Zo zullen ze ons via twitter informeren
  over hun werkzaamheden en handhavingsacties, ook op de hotspotlocaties. In het
  kader van voldoende informatie over het hondenbeleid wordt elk voorjaar en
  najaar gecommuniceerd over concrete acties via de gemeentepagina, de website en
  twitter. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over schoonmaakacties met
  bijvoorbeeld een poepzuiger, handhaving en handhavingsresultaten, en het plaatsen
  van bakken. Naast de communicatie zal het meldpunt sneller reageren op klachten
  over hondenpoep. Bij het meldpunt kunnen ook verzoeken worden gedaan voor het
  bijplaatsen van afvalbakken. Via deze link
  komt u bij het meldingsformulier.

  Ik hoop dat ik op korte termijn met mijn kinderen buiten kan lopen en
  spelen, zonder dat iemand poep aan zijn schoenen heeft! Moet toch haalbaar zijn,
  lijkt me!


Oproep
Wilt u meehelpen aan de proef ‘kakje in zakje’, laat het ons dan weten
via
kakjeinzakje@gmail.com. Woont u op een andere locatie in Gouda en heeft u interesse mee te
doen, laat dat ons dan ook weten!


Rotterdam – The Hague Airport wil uitbreiden van
1,7 naar 2,9 miljoen passagiers per jaar. Ik volg deze ontwikkeling kritisch,
aangezien nu inwoners uit Gouda en omstreken steeds meer overlast ervaren. Tevens
gaat meer luchtvaart ook ten koste van de luchtkwaliteit. Het moet mijn inziens
dan ook geen eenzijdig debat worden dat de uitbreiding goed is voor de
economie. Dit lijkt nu langzaam wel deze kant op te gaan. Dit concludeer ik aan
de hand van een artikel in het AD van dinsdag 7 maart 2017. 
Recent vielen me twee artikelen op in het AD over
de voorgenomen uitbreiding van Rotterdam –The Hague Airport. In het eerste artikel stond de uitkomst van het onderzoek van de onafhankelijke verkenner, de
heer Schrijnen, over het ontbreken van draagvlak voor de uitbreidingsplannen.
Een week of twee later stond een artikel in het AD, echter nu werd door de onderzoeker de uitkomst van het ontbreken van draagvlak flink afgezwakt. Er waren immers maar een
paar officiële klachten. Wat is hier aan de hand? In deze blog sta ik hier bij
stil. 
Meer vluchten binnen
geluidsruimte
Eind februari 2017  komt verkenner Joost Schrijnen naar buiten met
zijn bevindingen; er is geen draagvlak voor uitbreiding van de luchthaven. Op 7
maart staat er een artikel in het AD met de titel “weinig
klachten over vliegverkeer”
. Ondanks de uitkomsten van zijn onderzoek,
worden de weinig klachten die zijn ingediend bij de Milieudienst Rijnmond nu door
Schrijnen opeens als uitgangspunt genomen. Dit biedt volgens Schrijnen
aanknopingspunten om binnen de bestaande geluidsruimte van het vliegveld toch
meer vluchten toe te staan. Dit kan door de helikopterhaven naar elders te
verplaatsen.  Dit betekent uiteindelijk
dus meer lijnvluchten en meer mensen in de herrie. En dus ook nog extra
overlast op een nieuwe locatie voor de helikopters. Opvallend is daarbij dat de gedeputeerde in het artikel spreekt over “zakelijke vluchten” en in het artikel toch duidelijk de overheveling van 17.000 lijndienstvluchten van Schiphol benoemd wordt. 

Is er nu toch draagvlak?
Op basis van de klachten over het vliegveld wordt
het eerdere onderzoek over draagvlak mijn inziens flink afgezwakt. In het artikel
wordt bovendien expliciet genoemd dat vanuit Gouda geen klachten bekend zijn en
daarmee de suggestie gewekt dat er nog wel uitbreiding mogelijk is binnen de
geluidsruimte. Nu heb ik als raadslid geen officiële klachtenregistratie, maar
dat we in Gouda geen overlast hebben vind ik een bijzondere constatering. Er is
bovendien een motie vliegtuigoverlast van de ChristenUnie eind 2016 aangenomen.
Zoals hier met het onderzoek voor draagvlak wordt omgegaan vind ik bijzonder en
komt niet oprecht over. Is de mening van omwonenden wel voldoende meegenomen of
gaan de economische belangen weer voor de ervaren geluidsoverlast en
milieubelasting? Mijn inziens is dit een schrijnend verhaal
Zorgen uitspreken
Klagen helpt, lijkt de boodschap. Nu zit u
waarschijnlijk niet gelijk te wachten op klagen. Klagen heeft namelijk een
negatieve klank en een formele klacht indienen gaat wat ver, toch? Ik wil toch een
oproep doen aan iedereen die last heeft van de vliegtuigen, naar het
klachtenformulier te gaan en zich te melden. Zie het dan niet als klagen, maar
je zorgen uit spreken. Klinkt al een stuk positiever en we durven dan wellicht
ook het formuliertje in te vullen. Want bewoners willen niet klagen, maar
willen graag een goede dialoog in belangen. Niet alleen economie, ook overlast
en luchtkwaliteit zijn belangrijke overwegingen bij uitbreiding van dit
vliegveld!  
Oproep
Dus kop op, vul bij overlast
opbouwend het “ik heb zorgenformulier” in! Dat helpt voor het debat over
vliegtuigoverlast. Samen sterk!