Berichten

We hebben in Nederland en dus ook
in Gouda te maken met structurele veranderingen in het winkelgedrag en het is
belangrijk om de positie van de binnenstad zoveel mogelijk te versterken.
In Gouda zijn we hier volop mee bezig
door o.a. Gouda Onderneemt, SOG en de centrummanager.

Cees-Jan Pen schreef over deze
ontwikkelingen in het Financieel Dagblad begin dit jaar interessante dingen:

Geen outletcentra

“Wel is duidelijk dat achterover
leunen niet aan de orde mag zijn en dat harde en duidelijke keuzes voor
binnensteden ten koste van de periferie noodzakelijk zijn.
Dit betekent dus dat er geen
supermarkten, retail- en horecaondernemingen op bedrijventerreinen moeten
komen, als zij net zo goed in of rond de binnenstad kunnen worden gevestigd.
Dit gaat pijn doen voor de woon- en meubelboulevards die hun eigen problemen
hebben. Dit betekent ook dat geen nieuwe ‘outletcentra’ aan de rand van de stad
komen.”

In dat licht is het buitengewoon
ongelukkig dat Zoetermeer voornemens is om een outletcentrum van maar liefst
30.000 m2 te gaan vestigen binnen haar stadsgrenzen (in het centrum).
 
Er wordt ongeveer 7.000 m2 toegevoegd aan de huidige 23.000 m2 en er komen 2.000 parkeerplaatsen.  

Niet alle focus op winkels

Het is belangrijk dat in de stad
het debat wordt gevoerd hoe we binnensteden kunnen versterken. Dat hoeft niet
alleen door alle focus op de winkels te hebben.

Cees-Jan Pen schrijft hierover:”
“Binnensteden zijn lokaal en
regionaal belangrijke werkgevers. Dan moet je daar de economische dynamiek
faciliteren en geen achterhaalde winkelconcepten in stand houden.
Het uiterlijk van binnensteden zal
de komende jaren verder veranderen. Het aantal winkels en hun dominantie zal
afnemen, al blijft retail natuurlijk een voorname drager van de binnenstad.
Deze verandering hoeft helemaal niet erg te zijn mits er vooral wordt ingezet
op meer wonen voor jongeren en ouderen, horeca (zoals altijd met mate),
kleinschalig (ambachtelijk) werken, cultuur, onderwijs en zorgfuncties in de
binnenstad.”

Compacte binnenstad

Tegelijkertijd zullen centra
compacter moeten worden. Er moet echt meer worden gewoond boven winkels en in
de aanloopstraten. Zeker middelgrote gemeenten (met 30.000 tot 80.000 inwoners)
moeten werken aan een binnenstad die met een kwart tot een derde kleiner is. We
moeten leren centra (graag verplicht) opnieuw te verkavelen, kansloze gebouwen
te slopen en parkeerplaatsen weg te halen.”

In Gouda hebben we te maken met een
beperkte ruimte, waardoor het compacter maken van het centrum wat minder relevant is, al kan het ook bij ons aan de orde komen als de leegstand toeneemt.
Verder wordt er al het een en ander
gesloopt en waar mogelijk vervangen door nieuwbouw of krijgen gebouwen juist
een “tweede leven”.Budget


Om op dit gebied de nodige stappen
te kunnen maken is er voldoende budget nodig. In Gouda hebben we het
Ondernemersfonds, maar dat is meer op activiteiten gericht. Er zal ook echt aan
binnenstadfondsen moeten worden gewerkt en wat dat betreft is de
Ontwikkelingsmaatschappij Binnenstad Gouda wellicht toch te vroeg opgeheven.

Het is een prima ontwikkeling dat
we in Gouda een centrummanager hebben en dat de ondernemers de krachten hebben
gebundeld. Wat dat betreft hebben we het fundament gelegd.

Wel zullen we de komende jaren
moeten doorpakken, waarbij het belangrijk is dat we in de regio vanuit dezelfde
visie aan de slag gaan en dan is het geen goede zaak dat Zoetermeer ervoor
kiest om een Outletcentrum te gaan ontwikkelen. Wat mij betreft een verkeerde
keuze vanuit een beperkte visie.Cees-Jan Pen is Lector Brainport aan de Fontys
Hogescholen