Berichten


In Gouda is afgelopen
week het nodige te doen geweest over de verkoop van een kerkorgel in de
Gouwekerk aan een Italiaans museum. 
Onlangs werd ik door een
alerte bewoner uit Gouda getipt dat een kerkorgel in de Gouwekerk via
Marktplaats (!) te koop werd aangeboden.
Het is een pijporgel uit
1889 dat is gebouwd door firma Gebr. Gabry uit Gouda. Het gaat om de broers Balthasar
Jan Gabry (1792-1853) en Gerrit Adriaan Dirk Jan Gabry (1825-1895). 
Er zijn van deze
orgelbouwers hooguit nog 4 orgels bewaard gebleven en ik vond het heel jammer
dat dit unieke instrument voor Gouda verloren dreigde te gaan.
Ik heb onmiddellijk
contact gezocht met enkele Gouwenaars, waaronder de Goudse kerkhistoricus Paul
Abels, organist Christiaan Ingelse van de St.-Janskerk en wethouder Daphne Bergman om na te gaan of we het orgel voor Gouda
zouden kunnen behouden.
Monument
De vraag die naar boven
kwam is of het orgel wel zomaar verkocht mocht worden omdat de Gouwekerk een
Rijksmonument is. Het orgel behoort echter niet tot de oorspronkelijke inventaris.
Het orgel is namelijk afkomstig uit Haastrecht en is zo’n 7 jaar geleden overgenomen door de
Gouwekerk. Vanuit Monumentenzorg is er dan geen mogelijkheid om het orgel voor
Gouda te behouden en het mag te koop worden aangeboden.   
         
Italiaans
museum
De contactpersoon bij de
Gouwekerk deelde mee dat het orgel al jaren te koop staat en aan diverse
(Goudse) kerken aangeboden is geweest, maar dat het nooit tot een deal was
gekomen. Nu heeft een museum in Italië zich gemeld en de kerk is opgelucht dat
er eindelijk een koper was gevonden.
Er was begrip voor een
behoud poging door de gemeente Gouda, maar dan moest er snel duidelijkheid
komen vanuit het college. De kerk wilde alleen via die weg eventueel de
voorgenomen verkoop terugdraaien. De gemeente gaf echter aan hiervoor geen
middelen beschikbaar te hebben en daarmee was de behoud poging gestrand.
In het AD geeft wethouder
Bergman aan: “Wij vinden het jammer dat het orgel niet blijft behouden voor de
stad Gouda. Het is geen taak van de gemeente om cultuurgoederen aan te kopen en
te beheren en bovendien hebben we daar geen geld voor.”
Crowdfunding
Het is jammer dat maar
weinigen wisten van de voorgenomen verkoop van dit orgel en dat we daardoor
niet meer in staat waren om via crowdfunding het orgel voor Gouda te behouden.
We hadden zelfs al een concreet idee om het orgel te gaan plaatsen in de Agnietenkapel.
Een bedrijf was bereid voor een heel scherpe prijs het orgel daar te plaatsen.

Wellicht kunnen we een zusterrelatie
met de stad in Italië aangaan waar het orgel in het museum wordt geplaatst, dan
blijft het orgel toch nog een beetje Gouds
J