Berichten


Op 12 september was de Open Monumenten Dag en wij hebben met vele anderen wederom genoten van de prachtige monumenten in Gouda. Ieder jaar weer is het verrassend om te zien hoe mooi onze stad is!
Dit jaar zijn we uitgebreid gaan kijken in de Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg. Dit rijksmonument staat al jaren leeg, maar er zijn nu concrete plannen om dit gebouw te gaan herontwikkelen en er 67 appartementen te gaan realiseren. De oplevering van de woningen staat gepland voor medio 2016.
Historie
In 1910 werd de Ambachtsschool voor Gouda en omstreken opgericht. Begin jaren dertig ontwerpt de Haagse architect Jos Duijnstee een nieuwe behuizing voor de school met erfafscheiding en met bijhorende conciërgewoning in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. De school verhuist in 1932 naar de Graaf Florisweg 62-64.
De tegeltableaus in het tochtportaal zijn in 1910-1935 en 1939-1940 vervaardigd door Goedewaagen en ontworpen door een toenmalige docent van de school, W. Hogervorst. Ook een deel van het glas-in-lood is van zijn hand. Dit glas-in-lood werd in 1932 door oud-leerlingen aangeboden.
Tijdens de oorlogsjaren is het schoolgebouw bezet geweest door de Duitsers.
Waardering
De ambachtsschool met bijbehorend exterieur en interieur is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde.

De school is van architectuurhistorisch belang als representatief voorbeeld van een bouwstijl en -tijd en vanwege de hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. 

De school heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging als vrijstaand complex langs de Graaf Florisweg.
Foto’s
Geniet van dit prachtige gebouw middels bijgaande foto’s: