Tag Archief van: Oekraïne

Een dag na de laatste raadsvergadering stond ik op met het nieuws dat Poetin Oekraïne heeft aangevallen. Dat beheerste het nieuws en de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was op slag niet zo interessant meer. Ik zou een blog schrijven over waar ik me namens de ChristenUnie Gouda voor heb ingezet. Dat voelde op dat moment zo ontzettend zinloos. Toch schrijf ik deze blog. Eerst zal ik uitleggen waarom.  

 

Nederlanders geven massaal geld en goederen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Gelukkig zijn er veel mensen die meeleven. Het raakt mij dat iemand zoveel macht heeft terwijl de meeste mensen over de hele wereld, ook in eigen land, alleen maar vrede willen. Het maakt het voor mij duidelijk hoe belangrijk het is dat we in een democratie leven, waarin de macht gecontroleerd wordt. En laat dat nou net één van de taken zijn die de gemeenteraad uitvoert: het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Ik vind dat we dat in Gouda goed en kritisch doen. Juist vanwege die controlerende functie is het belangrijk dat we, als inwoners, onze stem laten horen in Gouda. 

 

In de afgelopen tijd als raadslid mocht ik mij inzetten voor onderwerpen in het sociaal domein. Zo kwamen bijvoorbeeld de re-integratienota voorbij, de nota sportaccommodaties en de lokale inclusie agenda. Bij al deze onderwerpen heb ik mij ervoor ingezet dat alle inwoners van Gouda kunnen meedoen. Van jong tot oud, met of zonder beperking, in alle buurten van Gouda.  

 

Met de motie ‘buiten sportvoorzieningen’ hebben wij de gemeente opgeroepen om de regie te nemen, in gesprek met inwoners, over het plaatsen van buiten sportvoorzieningen in de buurt. Zodat buurtbewoners samen kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Deze motie is unaniem aangenomen.  

 

Daarnaast heb ik mij het afgelopen jaar samen met de SP ingezet voor ruimere openingstijden van het zwembad en gelijke abonnementstarieven. Met name voor kinderen is het recreatief zwemmen in het binnen- en buitenzwembad erg beperkt. We hebben hierover vragen en vervolgvragen gesteld. De wethouder heeft toegezegd met een memo te komen over het gesprek wat hij met Sport.gouda hierover heeft gevoerd. De CU-fractie zal ook in de komende periode met dit dossier aan de slag gaan, zodat ons Goudse zwembad voor alle kinderen in de winter en zomer toegankelijk is. 

 

Als laatste wil ik het amendement bij de lokale inclusie agenda noemen. De wethouder, Corine Dijkstra, heeft een uitgebreide agenda opgesteld met acties zodat iedereen in de samenleving op een gelijkwaardige manier kan meedoen. Van het rolstoeltoegankelijk maken van publieke ruimte tot het opzetten van een buitenschoolse opvang plus. Wij hebben een toevoeging (amendement) voorgesteld om speeltuinen toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Dit kan al simpel door bijvoorbeeld het plaatsen van een hek. Ook dit amendement is unaniem aangenomen. Ik vind het ontzettend mooi dat alle kinderen hiermee de kans krijgen om samen te spelen! 

 

Met heel veel plezier heb ik mij ingezet voor onze stad Gouda. Ik vond het erg mooi om bij zoveel verschillende onderwerpen betrokken te zijn en inspirerende inwoners te ontmoeten. Heel graag had ik mij nog een periode ingezet voor deze stad. Maar ik heb besloten om dat niet te doen en sta op een niet-verkiesbare plaats. Vanwege de controlerende taak die wij als gemeenteraad hebben vind ik het belangrijk om voldoende tijd te hebben voor het raadslidmaatschap. Ik kan op dit moment niet garanderen dat ik die tijd heb de komende vier jaar. Het was een lastige beslissing. En tegelijkertijd zie ik een heel mooi ChristenUnie team met veel talent en passie voor de stad Gouda. Dat maakt het loslaten een stuk makkelijker.  

Als laatste zal natuurlijk duidelijk zijn welke partij mijn stem zal krijgen. Maar bovenal wil ik u en jou in deze tijd oproepen: laat je stem horen voor een sterke gemeenteraad!