Berichten

De Non-foodbank Gouda en omstreken (Kleding- en Meubelbank) helpt mensen die geen of onvoldoende
financiële middelen hebben om zaken als kleding, schoenen, gordijnen, bed, bank, tafel en stoelen, glazen
en bestek, wasmachine, koelkast, fietsen, computers etc. aan te schaffen.

De fiets is voor veel mensen in armoede het enige vervoermiddel om boodschappen te doen en kinderen
naar school te brengen c.q. zelf te laten fietsen. Op dit moment hebben zij een lange wachtlijst van cliënten.Reaktgroep


De gemeente Gouda verzamelt veel fietsen van o.a. de stations, politie etc. Bij navraag door de Non-
foodbank kwam naar voren, dat alle fietsen exclusief naar de Reaktgroep gaan en door gemeentelijke
bepalingen niet binnen Gouda worden terug geleverd. Volgens de Reaktgroep gaan de fietsen uit Gouda
naar Den HaagVragen aan college


Naar aanleiding hiervan hebben wij samen D66 een aantal vragen aan het college gesteld, welke nu zijn beantwoord:

Is het juist dat alle “verzamelde” fietsen exclusief naar Reaktgroep gaan?Dat is juist. Met de Reaktgroep is een overeenkomst aangegaan waarin is afgesproken dat men voor de
gemeente Gouda om niet fietsen verplaatst en/of verwijdert. Na de wettelijke bewaartermijn van de
opgeslagen fietsen, worden deze uitgesorteerd op hergebruik. De nog bruikbare fietsen worden tegen
vergoeding van € 10,- per stuk overgedragen aan de Reaktgroep. De fietsen worden door hen opgeknapt en
verkocht in een ander deel van het land.

Het geld dat gemeente Gouda ontvangt wordt gebruikt voor het onderhoud van de fietsenopslag en is tevens
een tegemoetkoming voor het gebruik van een bestelbus,die door Gouda wordt geleased voor het vervoer
van fietsen en bromfietsen.page1image22904

Indien dit zo is, wat is daar precies de reden van? Zijn hiervoor gemeentelijke bepalingen?De reden dat er op dit moment geen fietsen in Gouda worden verkocht heeft te maken met het willen
voorkomen dat een (voormalige) eigenaar zijn of haar fiets weer tegenkomt die door een ander bereden
wordt. Dit is een uitgangspunt vanuit het verleden. Een tweede reden is het feit dat er in de overeenkomst
zoals omschreven in punt 1 hierover afspraken zijn gemaakt.In hoeverre is het mogelijk om voortaan (een deel van) de “weesfietsen” aan de Non-foodbank te
geven? Recent is een digitaal registratiesysteem ingevoerd in Gouda waarin gevonden fietsen tot in detail
omschreven staan (met foto). Tevens kan via internet bekeken kan worden of een vermiste fiets in opslag
staat bij de gemeente Gouda. Dit systeem heeft als bijkomend voordeel dat ook achteraf kan worden
vastgesteld of een fiets in Gouda is verwijderd en ook dat een fiets niet binnen de bewaartermijn is
opgehaald. Op deze wijze is het mogelijk om de fietsen te kunnen hergebruiken in de eigen regio. Bij twijfel
kan met behulp van het registratiesysteem worden aangetoond dat dit een eerlijk verkregen fiets is. Wel zal
de praktijk moeten uitwijzen of deze manier van werken niet tot problemen leidt.Nieuw beleid


Met de betrokken partijen zal binnenkort een afspraak worden gemaakt met betrekking tot het leveren van
fietsen aan de Non-foodbank. Dan zullen tussen de betrokken partijen nadere afspraken worden gemaakt
over het aantal fietsen dat periodiek beschikbaar zal worden gesteld. De ChristenUnie is blij dat het college de handschoen heeft opgepakt en binnenkort de Non-foodbank over een deel van de “weesfietsen” kan beschikken.