Berichten

Mirjam Salet en Theo Krins (foto: Raymond Aarsman)

Deze week hebben we als gemeenteraad informeel afscheid genomen van onze waarnemend burgemeester Mirjam Salet. Sinds januari dit jaar is zij burgemeester in Gouda en ze treedt op 12 november terug. Op 13 november zal Pieter Verhoeve namelijk als de nieuwe burgemeester van Gouda worden geïnstalleerd.

De burgemeestersvacature in Gouda ontstond door het vertrek van burgemeester Milo Schoenmaker. Hij is nu bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

We zijn als gemeenteraad veel dank verschuldigd aan Mirjam Salet, die zich met veel energie heeft ingezet voor onze stad. 

Als plaatsvervangend voorzitter van de raad heb ik haar namens de raad toegesproken met de volgende woorden:


Beste Mirjam,
  
Op 30 januari mocht ik je namens de gemeenteraad de ambtsketen omhangen en welkom heten als waarnemend burgemeester van Gouda.
Ik gaf toen aan dat we je hadden leren kennen als een vriendelijke en doortastende burgemeester die de verbinding zoekt, maar ook duidelijk haar eigen standpunt verwoordt.
Daarnaast vroeg ik je om ons als raad scherp te houden en de raad een spiegel voor te houden en waar nodig te corrigeren.
Ik kom hier nog op terug.
Vanavond nemen we informeel afscheid van je, omdat je laatste raadsvergadering op 12 november bij de behandeling van de begroting mogelijk heel laat wordt en dan is er niet meer goed de gelegenheid om afscheid van je te nemen. Dat probleem dreigde vanavond overigens ook te ontstaan, maar is gelukkig toch goed gekomen.
Namens de gemeenteraad wil ik je heel hartelijk bedanken voor je inzet en betrokkenheid in Gouda. 
In de gemeenteraad was het een pittige periode en je hebt ons meermalen een spiegel voorgehouden, gecorrigeerd en getracht ons met elkaar te verbinden. 
Op allerlei manieren heb je je ervoor ingezet dat de fracties beter samenwerken en een constructieve inzet hebben. Dat viel niet altijd mee met 12 fracties met soms zeer uiteenlopende opvattingen die de neiging hebben om overal iets van te willen vinden en het vooral oneens met elkaar te zijn. 

Het lukt je altijd weer om de rust te bewaren, als het nodig is heel beslist je punt te maken en daarbij voortdurend ook in te zetten op verbinding.
Je bent ook transparant in je optreden. Dit bleek bijvoorbeeld heel duidelijk doordat je het Seniorenconvent voor fractievoorzitters introduceerde. Hiermee gaf je ons wat meer inzicht in vertrouwelijke zaken, vooral op het gebied van veiligheid, waardoor de fractievoorzitters goed op de hoogte zijn wat er speelt in de stad. 
Leuk dat je in je periode van burgemeester zijn, meemaakte dat we naar Solingen zijn gegaan en daarbij viel het op dat je heel goed Duits speekt. 
Ook in de stad Gouda heb je jezelf op allerlei momenten laten zien en uit niets bleek dat je waarnemend burgemeester bent. Je hebt in de afgelopen maanden je volop ingezet voor onze mooie stad en daarvoor zijn we je veel dank verschuldigd.
Namens de gemeenteraad wil ik je drie cadeaus overhandigen. 
Het eerste cadeau als herinnering aan dit prachtige Huis van de Stad waar je heel wat uren hebt doorgebracht. 

Het tweede cadeau heeft te maken met je voornemen om te gaan verhuizen. Met onze bijdrage kan je iets leuks kopen voor jullie nieuwe woning. 
En tot slot geven we je nog een envelop met inhoud, waarmee je samen met je man een heerlijk avondje uit naar de Schouwburg kan. Want daar is het laatste jaar denk ik niet veel van gekomen.
Mirjam, nogmaals veel dank, het ga je goed en ik hoop dat je na je afscheid met veel plezier zult terugdenken aan de periode dat je burgemeester in Gouda bent geweest! 

Mirjam werd ook door de raad toegezongen waarbij Jan de Laat en Michiel Bunnik als onze gitaarband optraden 🙂

Foto: Marianka Peters
 
Op 30 januari jl. was er een bijzondere
besluitvormende raadsvergadering.  Op deze avond trad onze waarnemend
burgemeester voor het eerst op als raadsvoorzitter, nadat ze op 15 januari al
was gestart met haar werkzaamheden in Gouda. Ik mocht haar als plaatsvervangend
raadsvoorzitter de ambtsketen omhangen.

We zijn als gemeenteraad, griffie en college blij met
haar komst en zien uit naar een goede samenwerking de komende periode.
Namens de gemeenteraad mocht ik haar toespreken en
hieronder treft u de toespraak integraal aan.
Mirjam Salet richtte zelf ook het woord tot de
gemeenteraad en gaf aan dat ze het een eer vindt om in deze prachtige stad met
een mooie historie waarnemend burgemeester te mogen zijn.

Ingewikkeld

Ze zei ook iets over onze rol als raadslid: “Raadslid
zijn is in de huidige tijd best ingewikkeld. De mensen zijn niet meer heel
dankbaar. Jullie krijgen regelmatig onaardige dingen naar je toe geslingerd.
Het stadsbestuur begint ook te fragmenteren. Dat merk je ook aan het aantal
fracties, wat veel vraagt van raadsleden. Ik heb oprechte bewondering voor het
werk dat raadsleden doen.
Ik verheug me op een plezierige samenwerking met
jullie allemaal. Bent u tevreden, zegt het voort, hebt u klachten, zeg het
mij.” 

Foto: Martijn van der Wind
 
Toespraak  

“Vanavond is het wederom een bijzondere besluitvormende raadsvergadering.
Tijdens de vorige vergadering namen we afscheid van burgemeester Milo
Schoenmaker. Vanavond is de start van onze waarnemend burgemeester Mirjam Salet
als raadsvoorzitter.

Mirjam, we zijn blij met je komst en we heten je van harte welkom in onze
stad Gouda! 

We zijn blij en trots dat we in Gouda sinds 15 januari jl. de eerste
vrouwelijke (waarnemend) burgemeester hebben.

Maar dat is niet het enige wat ons in jou verheugd.

Ervaring
 

We wilden namelijk graag in Gouda een ervaren burgemeester die tevens
ervaring heeft met de stedelijke problematiek.

Je bent 25 jaar burgemeester geweest in ’s-Gravendeel, Hoogezand-Sappemeer,
Spijkenisse  en Nissewaard.

Ervaring genoeg dus…

Er zijn niet veel burgemeesters die zo’n lange periode burgemeester zijn
geweest.

In die lange periode heb je ook veel ervaring opgedaan met de stedelijke
problematiek. Ook het veiligheidsdossier is bij jou in goede handen, mede
doordat je tot voor kort vice-voorzitter was van Veiligheidsregio Rijnmond.
Foto: Martijn van der Wind
 

Verbindend

Tijdens de kennismaking met de fractievoorzitters en tijdens de eerste
vergadering met het Presidium hebben we je leren kennen als een vriendelijke en
doortastende burgemeester die de verbinding zoekt, maar ook duidelijk haar
eigen standpunt verwoordt.
 

Je houdt ook van cultuur en staat open voor de diversiteit aan opvattingen
en geloven in Gouda.
Verruwing
Bij je afscheidsinterview voor het VNG in februari 2018, gaf je aan
dat 
de omgangsvormen in de raad in het verlengde liggen van de omgangsvormen in
de maatschappij. Dat die verruwen.

De toon waarop inwoners zich uitlaten over bijvoorbeeld wethouders en
raadsleden is, zo geef je aan, veel scherper geworden. Die tendens sijpelt niet
zelden door tot de raad.

Foto: Marianka Peters
 
Scherp houden

In Gouda moeten we hier ook alert op zijn en we hopen dat je ons de
komende periode scherp houdt, ons een spiegel voorhoudt en waar nodig
corrigeert
.
Dat zal bijdragen aan goede verhoudingen in de raad, college en ambtelijke
organisatie.

We zijn een prachtige stad met veel cultuur en historie.

Met ook heel veel enthousiaste vrijwilligers.

En we hebben iconen als Goudse kaas, kaarsen en stroopwafels, die onze stad
beroemd hebben gemaakt.

Goudse kaas

Om je vast te laten kennismaken met onze stad bied ik je namens de
gemeenteraad een heerlijke Goudse kaas aan.

Ik hoop dat je daarvan gaat genieten en dat de komende maanden er nog veel
meer van die geniet momenten gaan komen.

Namens de gemeenteraad, de griffie en het college, wens ik je een mooie
tijd in Gouda toe!”