Berichten

Overhandiging van press papier met voorzittershamer op blok – foto: Harold HooglanderWoensdag 9 januari heeft burgemeester Milo Schoenmaker afscheid genomen (van de gemeenteraad) van Gouda tijdens een speciale raadsvergadering.
Hij ontving mooie cadeaus en lovende woorden van Lies Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, Roel Cazemier, burgemeester van Krimpenerwaard, Tess Huismans, kinderburgemeester en Thierry van Vugt, wethouder en 1e loco. Daarnaast werd hij ereburger van Gouda!

 
Als plaatsvervangend raadsvoorzitter mocht ik hem – namens de gemeenteraad – ook toespreken:
 
Vandaag nemen we als gemeenteraad afscheid van jou als burgemeester en als
voorzitter van de gemeenteraad.

 

Op een dag als deze is het goed om terug te blikken en dan kan ik niet
anders dan beginnen met de dag van je installatie op 13 december 2012.


 

Op deze avond werd duidelijk dat je bij je sollicitatie, tijdens een
informeel moment, werd getest op je omgaan met mensen en hoe je een lastig
eetbaar gebakje, het ging om een hazelnootgebakje, zou opeten. Naar verluid
maakte je korte metten met dat gebakje, waarmee duidelijk werd dat je aan lef
geen gebrek hebt.Je gaf op die avond tijdens je toespraak gelijk je visite kaartje af: je
wilde per fiets de stad leren kennen en om de bewoners beter te leren
kennen wilde je graag bij hen gaan eten, bij voorkeur stamppot. Dat had
overigens ook een praktische reden, je woonde nog in Bussum en dan was het
prettig om in de avond ergens te kunnen eten.


Nieuwe vlagafbeelding op de voorzitterstafel i.v.m. 100 jaar Vrouwenkiesrecht

In je toespraak gaf je aan dat je vooral op vier terreinen je wilde gaan
inzetten:

       Goede communicatie
      
Openbare orde en veiligheid
      
Financiën
      
Regionale samenwerking
Vervolgens ben je in Gouda actief
aan de slag gegaan. Al snel werd je ervaring op het gebied van openbare orde en
veiligheid getest toen er een protest was van
woonwagenbewoners voor het Huis van de Stad. Het liep allemaal gelukkig goed
af.

Communicatie

 
Goede communicatie is de rode draad die door je periode hier in Gouda loopt. Je bent heel actief geweest in de stad en
was – vaak samen met  je vrouw –  bij allerlei bijeenkomsten en activiteiten
aanwezig en regelmatig hoorden we dat jouw belangstelling, en de woorden die je
sprak, erg werden gewaardeerd.
In iedere profielschets van een burgemeester staat dat hij een verbindend
iemand moet zijn. Dat is jou in ieder geval bijzonder goed gelukt. Het was ook
een mooie periode waarin we Beste Binnenstad waren, Beste Markt van Gouda, de
Schouwburg beste theater van Nederland werd en ook diverse malen het meest gastvrije
theater.


Verbinder
In de raad vond je die rol van verbinder lastiger, vooral omdat daar ook
een bepaalde doortastendheid wordt verwacht. De gemeenteraad was, en is, in
Gouda niet gemakkelijk en regelmatig ging het de afgelopen jaren er pittig aan
toe. Je moest soms alle zeilen bijzetten om de zaak niet uit de rails te laten
lopen en je baalde zichtbaar hoe e.e.a. soms verliep.
Wat dat betreft heeft burgemeester Pieter Broertjes uit Hilversum je bij je
installatie goed getypeerd: “Hij is niet breekbaar maar je kunt hem wel raken.”
Wel hebben we gezien dat je de afgelopen jaren steeds meer groeide in je rol
als voorzitter van de Goudse gemeenteraad.

 
Milo Schoenmaker ereburger van Gouda

 

PWA kazerne
Na de verkiezingen in 2014, ontstond er een bestuurlijk lastige periode
rond de college vorming en dat zou blijven doorwerken in de jaren erna. Een
heikel dossier daarbij was de nieuwe bestemming voor de PWA kazerne. De
voorgenomen vestiging van een islamitisch centrum in combinatie met De Ark en
Gemiva ging met de krapst mogelijke meerderheid niet door. Dit betekende een
grote teleurstelling voor in ieder geval een deel van de islamitische
gemeenschap, maar volgens mij ook voor jou persoonlijk. Op de achtergrond ben
je blijven investeren in de contacten met deze gemeenschap en het moet je goed
hebben gedaan dat je als burgemeester hebt kunnen meemaken dat er een nieuwe locatie
voor moskee Assalam in Gouda Oost is gevonden en dat deze moskee zonder veel
tumult met de buurt kon worden geopend. Verder is onlangs ook een start gemaakt
met de realisatie van een islamitisch centrum op de Antwerpseweg. Burgemeester
Pieter Broertjes noemde je bij je installatie in 2012 een bruggenbouwer. Dat is
bij dit dossier duidelijk gebleken!


AZC
Kort na het afketsen van een islamitisch centrum in de PWA kazerne diende
zich de mogelijkheid aan dat er een AZC op deze locatie zou komen. Voor de
omwonenden lag dit voornemen erg gevoelig, met name communicatief. Ze konden
het maar moeilijk verkroppen dat direct na het protest tegen de komst van een
islamitisch centrum, zij nu weer de komst van een AZC moesten slikken. Het
vroeg veel bestuurlijke behendigheid om dit proces beheersbaar te houden en khet
leek redelijk te lukken. Uiteindelijk ketste dit plan door een landelijk
besluit af, maar was je interesse, voor het gebeuren rond een AZC en de
organisatie die daarachter zit, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers),
wel bij je gewekt.
Sinterklaas
In 2014 was er ook de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda. Je hebt
daar zichtbaar van genoten en ondanks het regenachtige weer was het vooral voor
de kinderen een fantastische dag. Een protestgroep probeerde nog roet in het
eten te gooien, maar daar werd kordaat tegen opgetreden.

Bestuurlijke crisis
De bestuurlijke crisis in 2016 was een bijzonder lastige periode voor de
wethouders die naar huis werden gestuurd en voor jou in het bijzonder. Je was
namelijk enkele maanden bestuurlijk alleen verantwoordelijk, al werd je bijgestaan
door de griffier,
toegewijde
ambtenaren, de nestor en plaatsvervangend raadsvoorzitter Astrid van Eersel en
tweede plaatsvervangend voorzitter Harry van der Haak.
Bewonderenswaardig
hoe je in deze periode jezelf als bestuurder hebt gemanifesteerd. Het heeft je
veel blijvende goodwill opgeleverd.

Kinderburgemeester Tess Huismans –
foto: Mohammed Mohandis

Financiën
Je wilde ook aandacht besteden aan de financiën.
Bij je komst was het financiële plaatje van Gouda ronduit zorgelijk. Gelukkig
keerde het economische tij, kregen we te maken met meevallers en hebben de
colleges goed op centen gelet, waardoor we er nu financieel een stuk beter voor
staan en zelfs weer voorzichtig durven te investeren.

 
Regionale samenwerking
 

Dan ook iets over de regionale
samenwerking. Deze samenwerking heb je met veel verve opgepakt. Als
voorzitter van de Stuurgroep Nieuwe Regio heb je hard gewerkt aan de
totstandkoming van de “Visie op de Nieuwe Regio 2.1”. In deze visie werden de
kaders vastgelegd voor de intergemeentelijke samenwerking. Hieruit ontstond
Regio Midden-Holland, waarvan je opnieuw voorzitter werd. Stap voor stap heb je
gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking in de regio, waarbij je ook het
oog gericht hebt gehouden op Woerden en Alphen aan den Rijn. Voor je opvolger
ligt er een goede basis voor de verdere uitbouw van de samenwerking in de
regio.


Openbare orde en veiligheid


 

Uiteraard moet ik ook iets zeggen over openbare
orde en veiligheid, een belangrijk dossier van de burgemeester.


Voor jouw komst was al veel uit de kast gehaald om de veiligheid in onze
stad te verbeteren, maar dat weerhield je er niet van om met nieuw elan dit
weerbarstige dossier ter hand te nemen, in goede samenwerking met de politie en
openbaar ministerie. Daarbij werden absoluut resultaten geboekt. Zo  leidde de top-60 aanpak tot een sterke
vermindering van de recidive en werd de overlast behoorlijk teruggedrongen. Het
aantal inbraken was echter een zorgenkind. Door een forse inzet van alle
betrokkenen, waaronder ook de burgers, lijkt in 2018 sprake van een trendbreuk
en daalt het aantal inbraken fors.


 


Undercover

Het onderwerp inbraken kwam ook aan de orde in het programma “Burgemeester Undercover” waar je onlangs
je medewerking aan verleende. Niet iedereen kon deze keuze waarderen, maar het
is je gelukt om opnieuw de aandacht te vestigen op Gouda. Tijdens de opnamen –
waarvan we toen nog niets wisten – zag ik je zonder baard. Ik dacht toen nog
dat je je baard zat was, maar het had achteraf gezien dus een andere oorzaak.
Die plaksnor stond je overigens best goed
J
 
Herbenoeming
In oktober 2017 kwam je herbenoeming aan de orde en de belangrijke vraag
die dan aan de orde komt is of je herbenoemd wilde worden in 2018. Daar was je
vervolgens heel duidelijk over door een volmondig “ja”. Je zei toen: Vijf jaar
geleden kreeg ik de buitenkans hier te werken en ik heb er geen moment spijt
van gehad. Mijn taak is nog niet klaar.”
Vervolgens is de vertrouwenscommissie aan de slag gegaan en heeft de gemeenteraad
je nog voor de raadsverkiezingen in 2018 officieel voorgedragen voor
herbenoeming. Geen vuiltje aan de lucht dachten we als raad….

COA
Begin november werden we echter verrast door de mededeling dat je weggaat
en bestuursvoorzitter van het COA wordt. Menigeen had rekening gehouden met een
tussentijds vertrek in je tweede periode als burgemeester, maar niet nu.
Uiteraard gun ik en ik denk de hele raad en velen in de stad je deze mooie
en uitdagende baan, maar we vinden het heel jammer dat je al zo snel onze stad
gaat verlaten. En inderdaad, je taak was eigenlijk nog niet klaar.
Op een moment als deze zoek je naar argumenten waarom iemand weggaat. Je
bent daar heel helder over geweest. Je stond open voor een baan buiten het
openbaar bestuur en die gelegenheid kwam eerder voorbij dan gedacht.
Je motiveert je keuze voor deze baan als volgt: “Het is een functie
waar ik mijn ervaring als burgemeester in kan zetten, die aansluit op mijn
profiel en tegelijk zeer interessante en uitdagende nieuwe ervaringen mogelijk
gaat maken.”
Het COA bestuur beschrijft je als een bestuurder met lef en ik schat in dat
je dat de komende jaren bij het COA ook nodig zult hebben. Er liggen uitdagende
dossiers zoals de capaciteitsgroei, de overlastgevende asielzoekers en de
ontwikkeling van het COA als organisatie.
 
Groot, gelukkig en geliefd
Beste Milo, de al eerder genoemde burgemeester
Broertjes gaf je bij je installatie als opdracht mee: maak de stad groot,
gelukkig en geliefd! Ik denk dat je hier op allerlei manieren succesvol
invulling aan hebt gegeven.
Bewaar de mooie herinneringen en vergeet alles waar je
minder blij over bent. Op die manier gaat de dankbaarheid overheersen en dat is
goed.
Veel dank voor alles wat je voor Gouda hebt betekend!
Mede door jouw inzet kunnen we trots zijn op Gouda. Gouda is goud!

Milo, het ga je goed!

Een handdruk voor mevrouw Schoenmaker – Foto: Mohammed Mohandis
 
 
Gouda’s Liedertafel zingt voor de burgemeester en zijn vrouw
Foto: gemeente Gouda

Burgemeester Milo Schoenmaker vertrekt per 15 januari 2019 als burgemeester van Gouda. Hij heeft – aldus het persbericht – 6 jaar met veel plezier in Gouda gewerkt. Schoenmaker heeft de functie van bestuursvoorzitter bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) aanvaard. Hij heeft de commissaris der Koning in Zuid-Holland hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. De commissaris zal de fractievoorzitters van de gemeenteraad uitnodigen voor een gesprek over de ontstane situatie.


Aansluiting op profiel


Burgemeester Schoenmaker: ‘Soms komen zaken onverwacht in een stroomversnelling. Ik ben vanaf 2012 met veel plezier burgemeester in Gouda en in januari van dit jaar voorgedragen voor herbenoeming. Mijn idee was om mij in de loop der tijd te oriënteren op een andere baan. Een baan die wat mij betreft ook buiten het openbaar bestuur zou kunnen liggen, maar er wel raakvlakken mee zou moeten hebben. Die gelegenheid deed zich, veel sneller dan verwacht, voor toen halverwege dit jaar de vacature van bestuursvoorzitter bij het COA verscheen. Een functie waar ik mijn ervaring als burgemeester in kan zetten, die aansluit op mijn profiel en tegelijk zeer interessante en uitdagende nieuwe ervaringen mogelijk gaat maken. Dus ik heb mijn belangstelling laten blijken, na een aantal gesprekken kwam ik als kandidaat uit de voordracht aan het kabinet en ben ik benoemd per 15 januari 2019.”

COA

Burgemeester Schoenmaker leerde het COA kennen in 2015, toen ook Gouda in beeld was voor het vestigen van een azc. “Het is een grote organisatie, die tegelijkertijd erg flexibel moet zijn en een belangrijke taak verricht: het zo goed mogelijk opvangen van mensen die asiel aanvragen. Het onderhouden van contacten met gemeenten en het samenwerken met andere partners op rijksniveau spreken mij erg aan.”

Terugblik

Het is voor Schoenmaker nog te vroeg om terug te kijken op zijn Goudse periode. “Het waren mooie, leerzame en soms enerverende jaren, maar ik ben voorlopig nog druk bezig in Gouda op tal van terreinen. Eén ding staat vast: Gouda heeft een vast plekje in mijn hart verworven.”Reactie ChristenUnie


“De fractie van de ChristenUnie feliciteert burgemeester Schoenmaker met zijn benoeming tot bestuursvoorzitter bij het COA en wenst hem veel succes! Wij vinden het jammer dat hij na 6 jaar vertrekt uit onze stad. De fractie heeft zijn inzet en persoonlijke betrokkenheid voor de stad altijd zeer gewaardeerd. Hij heeft veel voor de stad betekend.”

Rond zijn afscheid zal ik uitgebreider terugblikken!

Hoe nu verder
De komende tijd zal in het teken staan van het afscheid van onze burgemeester en er zal binnenkort door de fractievoorzitters een gesprek met de Commissaris van de Koning plaatsvinden. Na dat gesprek zal duidelijk worden hoe het proces rond de werving van een nieuwe burgemeester zal worden vormgegeven.
Op 11 december was de 60e editie van Kaarsjesavond in Gouda. Ieder jaar komen hier vele duizenden bezoekers op af en het is altijd weer een mooie gebeurtenis, waarin op allerlei manieren wordt stilgestaan bij de betekenis van kerst. Er zullen maar weinig plaatsen in Nederland zijn waar ieder jaar door de burgemeester het kerstevangelie wordt voorgelezen.
Kari Anne Sand (foto: Marianka Peters)
Dit jaar maakten we voor het eerst kennis met de nieuwe burgemeester van Kongsberg, mevrouw Kari Anne Sand, die de lichtjes van de door hen geschonken kerstboom aandeed.
Burgemeester Milo Schoenmaker
Gruwelijke beelden
2015 was in de wereld een veelbewogen jaar en burgemeester Milo Schoenmaker blikte daar terecht op terug. 
Ik citeer: “De kerstperiode is een periode van saamhorigheid, vrede en verbondenheid. Het is een moment om met familievrienden en kennissen samen te zijn stil te staan bij de vriendschappen en warmte en liefde te ervaren. Een feest van licht.
Deze tijd staat daarmee in schril contrast met wat er eerder dit jaar is gebeurd, op diverse plekken in de wereld. Gedreven door oorlog en geweld zijn grote groepen mensen op de vlucht geslagen, vaak in kleine bootjes op zoek naar vrede en rust, naar een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Europa, Nederland en ook Gouda hebben met de opvang van deze mensen te maken. Het is aan ons allen dat voor alle betrokkenen op een zo goed mogelijke manier te organiseren.


Het afgelopen jaar hebben we ook de gruwelijke beelden en verhalen van terreuraanslagengezien, zoals half november in Parijs. Gebeurtenissen die iets met ons doen, angst en boosheid oproepen bij heel veel mensen. 
Maar er kwam, dames en heren, na die gebeurtenis ook een golf van solidariteit op gang, die de hele wereld over ging. Een tegenbeweging, een beweging van wereldwijde verbondenheid, tussen mensen, ongeacht hun afkomst en geloof. Een beweging waaruit blijkt dat geweld en extremisme het niet, nooit, winnen van vrijheid en menselijkheid. 
En dat geeft moed, hoop en vertrouwen. Ik zie onze bijeenkomst hier als een teken van die hoop, van die moed en dat vertrouwen. De saamhorigheid die wij hier tentoonspreiden geeft warmte en laat zien dat wij met elkaar sterker zijn dan wat dan ook. Neem dat straks mee naar huis en denk eraan, iedere keer als u langs de Goudse kerstboom loopt of fietst. De boom, die zometeen wordt verlicht, als symbool van verbondenheid.”Samenzang
Was alleen alleen maar mooi. Nee, dat niet, ik vond het namelijk jammer dat er nauwelijks samenzang was, terwijl dat hoort echt bij de traditionele viering bij de kerstboom. Verder vergaten het Black Gospel Koor “ZO! Gospel Choir” rond te lopen om de kerstboom, waardoor een groot deel van de aanwezigen het koor niet of nauwelijks kon zien.

ZO! Gospel Choir (foto: Marianka Peters)

Concerten

Na de viering rond de kerstboom ging het programma op allerlei locaties door en hebben we genoten van een aantal prachtige concerten. Zonder iemand tekort te willen doen wil ik in het bijzonder Heleen Bartels noemen die een concert verzorgde in de Lutherse Kerk. Ze speelde harp en zong daar ook zelf bij. Ik heb zelden zo’n prachtig iets gehoord…
We kunnen als stad terugzien op een geslaagd evenement en opnieuw toont Gouda aan dat het terecht is verkozen is tot beste binnenstad van Gouda!
Noorse vlag

De Zalm en Arti Legi

Terrassen aan de Markt

De kerstboom vanuit het Stadhuis

Gouwekerk

Oud-Katholieke Kerk

Heleen Bartels